Skip to main content
79

Dette jobopslag er udløbet

Atorfillit 5000-it sinneqartut akissarsiaannut akisussaaffik ilinnoortuua?

Akissarsialeriviup Allaffianut pisortaq
Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik akissarsialervimmut allaffimmi pisortassarsiorpoq.

Aqutsinermik piginnaasalimmik suliassanillu naammassinneqataasinnaassusilimmik pissarsiorpugut.

Akissarsialeriffiup ineriartornerani siuttoorusuppit akissarsialeriffimmilu naatsorsuutinik suliaqarnermi misilittagaqarpit? Taava immaqa allaffimmi pisortarilersinnaavatsigit.

Sulisoqarnermut allaffeqarfiup ataaniippoq akissarsialerivik, akissarsialerivimmilu qaammamusialerisut akunnermusialerisullu katillugit 11 atorfeqarput.

Aqutsisutut qanimut controlling-imi allaffimmi pisortaq suleqatigalugulu immikkoortortaqarfinnilu tamakkiisuni, sulisoqarneq isumaqatigiinninniartarnermilu pisortaq peqatigalugu, sulisoqarnermi ingerlatsivimmi allaffimmi pisortaq aamma HR-Udvikling-imi pisortaq qanimut suleqatigissavatit.

Sulisoqarnermut isumaqatigiinninniartarnermullu pisortaq aqutsisorissavat.

Akissarsialeriffik Namminersorlutik Oqartussani immikkoortoqarfinnik tamanik annertuumik suleqateqartarpoq. Taamaattumik Akissarsialeriffimmi allaffimmi pisortatut atorfik unammillernartuuvoq, aaqqissuusseriaaseq, suliassanik aallussisarneq aammalu sulisunut immikkoortortaqarfimmi nammineq suliarisartakkat qanoq ingerlanneqartarneri eqqarsaatigalugit piumasaqaatitaqarluni.

Suliassat akisussaaffigisassatit makkuupput

 • Sulisunik sulianillu aqutsineq
 • Allaffiit qaammammusialerivik akunnermusialerivillu ulluinnarni ingerlanneqarneranut akisussaasuuneq
 • Suliffimmi namminermi suleriaatsinik ingerlatsinernillu ineriartortitsineq
 • Akissarsialeriffiup suliarisartagaasa pitsaassusianik qulakkeerinnittarneq
 • Sulisut ineriartornerat pitsaasumillu atugaqarnissaat
 • Allaffiup pingaarnertut suliassaanik sunniuteqarluartumik naammassinnissinnaaneq
 • Suliffimmi namminermi avataanilu sullitat akornanni pitsaasumik attaveqartarneq aamma suliffimmi namminermi avataanilu sullittakkat naammagisimaarinninnerisa qaffasissuunissaasa qulakkeernissaat
 • Immikkoortortaqarfimmik aqutsinermut tamarmiusumut peqataaneq.


Naatsorsuutigaarput tullinnguuttuni allassimasut amerlanersaat pikkoriffigalugillu piginnaasaqarfigissagitit:

Ilinniakkatigut piginnaasat

 • Naleqquttunik ilinniagaqarsimanissaq misilittagaqarnissarlu
 • Aqutsinermik misilittagaqartutit
 • Sulisunik aqutsinerup iluani misilittagaqartutit
 • Sulisoqarnermut allaffissornerup tungaatigut misilittagaqartutit
 • Pisortat ingerlatsiviini naatsorsuusiornermut malittarisassanik aammalu akissarsialerinermik ilisimasaqartutit
 • Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat akissarsisitsisarnermut periusaanik ilisimasaqartutit.


Inuttut piginnaasat

 • Naammagittartuusutit aammalu suleqativit suliat tungaatigut angusaqarluarnissaannik kaammattorsinnaagitit
 • Naammassisaqarusussuseqassaatit ulapaarfinnilu suleriallaqqissuullutit
 • Siunissami ineriartorneq tunngavilersinnaajumallugu pilersaarusiornermut piginnaasat, siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu periarfissanillu ujartuinermik tunngaveqartunik kulturimik pilersitsiniarlutit allat isumassarsitissinnaassavatit
 • Aaqqissuulluagaasumik sulisartutit kiisalu suliffimmi akisussaassusilimmik, pitsaasumik aamma sullissinerup ilusaanik pingaartitsisutit
 • Ammallutillu ilakkuminartuusutit, attavigiuminartuullutillu aaqqissugaanikkut avatinniittunik kajumissaarisinnaallutit
 • Kalaallisut allassinnaallutillu oqalussinnaasutit
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsinut ilisimasaqartutit
 • Suliffeqarfimmi politikkikkut aqunneqartumi sulinermi misilittagaqartuunissat iluaqutaassaqaaq.


Uagut pilluta
Akissarsialeriffik Namminersorlutik Oqartussani sulisut tamarmik akissarsiassaannut akisussaasuuvoq aamma aaqqissuussaanikkut Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi, Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi inissisimalluni. Allaffimmi pisortaq Sulisoqarnermut pisortamut nalunaaruteqartassaaq.
Akissarsialeriffimmi persuarsiornatalu illaqatigiikulavugut. Piffissap ilaani ulapaartaraluarluta nuannaartarneq suleqatigiittullu ataqatigiinneq pingaartittorujussuuarput.

Neqeroorutigaavut
Qitiusumik allaffeqarfiup pisortanik ineriartortitsinikkut neqeroorutigisartagai amerlasuut aqqutigalugit aqutsisuuninnik ineriartortitsinissamut pitsaasunik periarfissaqassaaq aamma tassunga ilutigitillugu akissarsialerinikkut naatsorsuuserinerup aamma sulisunik aqutsinerup iluani pikkorissutsit annertusarsinnaallugu.

Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:
Atorfik akissaateqarfimmi LR 36 maanna inissisimavoq.

Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemandi-tut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Aallaaviusumik sapaatip akunneranut akunnerni 40-ni suliffiuvoq, atorfimmullu tunngatillugu ukiumut akunnerni 320-ni, qaammatinullu pingasunut akunnerni 80-ini suliartoqquneqaratarsinnaanermut pisussaaffeqarpoq, ullullu sulinngiffiusussat aannaanerinut ajunngitsorsiassat pillugit aalajangersakkat atuutinngillat.

Akissarsianut atorfeqartitaanermullu tunngasutigut piumasaqaatit, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalanermut aamma pequtit nassiunneqarnerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit piffissami atorfiniffiusumi atuuttut naapertorlugit pissapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Paasissutissat annertunerusut
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, tikilluaqquneqarputit attavigissallugu Sulisoqarnermut isumaqatigiinninniarnermullu pisortaq Frederik Schmidt oqarasuaammut +299 34 66 81 mail-mut: fsch@nanoq.gl  imaluunniit akissarsialeriviup pisortaq Tanya Andersen oqarasuaammut +299 346768, mail-imut: tana@nanoq.gl.

Qinnuteqartut misilitsinnissartik naatsorsuutigissavaat.

Atorfiniffissaq
1. juni 2021 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Qinnuteqarfissaq kingulleq
18. april 2021.

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik, ulluinnarni ASA-mik taagorneqartoq, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat ataatsimoorussamik kiffartuussinermut sullissivigaat. ASA-p ilaatigut akisussaaffigai Namminersorlutik Oqartussat naatsorsuutaat, Qitiusumik Pisiortortarnermut Immikkoortortaqarfik, Isumaqatigiissutinut tunngasut, akissarsianik sulisunillu sullissisarneq, sulisunik ineriartortitsineq, nutserisoqarneq kiisalu illuutinik ingerlatsisarneq aserfallatsaaliuinerlu.
Isumalluutit Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit ineriartortinnerinut atorneqarsinnaanngortikkumallugit ASA-p ilisasrnaatigerusuppaa.

Pingasunik pingaarnertut oqariartaaseqarpugut, taakkualu uagut pingaartitatsinnik allaaserinnittuupput:
Akisussaaffik: Qanoq iliuuseqarnivut, suliassavut sullitavullu eqqarsaatigalugit akisussaaffeqarpugut.
Suleqatigiinneq: Suleqatigut sullitavullu pitsaasumik suleqatigaagut.
Isumassuineq: Ikiuukkumatuujuvugut akunnitsinnilu paareqatigiilluta.

Makku ataqqineqarluta ilisarnaatigerusuppagut:

 • Ataatsimut isiginnilluni aaqqiissuteqartarneq
 • Pisariunngitsumik aaqqiissuteqartarneq
 • Tatiginnilersitsisoq


Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk