Skip to main content
92

Dette jobopslag er udløbet

Aqutsinermut allattoqarfimmi AC-fuldmægtigi silap pissusianik mingutsitsinngitsunullu allannguinissamik soqutigisalik

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi aqutsinermut allattoqarfimmi AC-fuldmægtigi silap pissusianik mingutsitsinngitsunullu allannguinissamik soqutigisalik

Ulloq atorfiniffissaq: 1. januar 2022-mi isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit piaartumik atorfinitsitsisoqassaaq.

Ulloq qinnuteqarnissamut killigitinneqarpoq 15. decembari 2021.

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi nutaamik, silap pissusia pillugu annertuunik ilisimasalimmik soqutigisalimmillu, Naalakkersuisoqarfiup pisortaaneranik pisortanillu allanik qanittumik suleqateqarsinnaasumik suleqatissarsiorpugut.

Naalakkersuisoqarfimmi sulisut, immikkoortortaqarfinnut tallimaasunut (Aqutsinermut Allattoqarfik, Kiffartuussinermut, Aningaasaqarneq Sulisullu Immikkoortortaqarfik, Pinngortitamut Silallu Pissusianut Immikkoortortaqarfik,

Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfik, Nunalerinermut, Imminut Pilersorneq Nukissiutillu Immikkoortortaqarfik) agguarsimasut 45-t missaanniipput. Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, Pinngortitaleriffik, Asiaq aamma Nukissiorfiit aamma Naalakkersuisoqarfiup ataani immikkoortortaqarfiupput.

Kalaallit Nunaanni silap pissusianut periusissiap siulliup ineriartortinneqarnerani ataqatigiissaarisuussaatit. Suliassat ilarujussui Namminersorlutik Oqartussani Naalakkersuisoqarfiit allat tapiliussassaannik ataqatigiissaarinermut pissarsiniartarnermullu tunngasuupput.

Tamatuma saniatigut nuna tamakkerlugu silap pissusianut periusissiap ineriartortinneqarnerani kommunit, inuussutissarsiortut innuttaasullu akuutinneqarnissaat ilanngussisarnissaallu qulakkiissavat. Periusissiornermi aamma aningaasaqarnikkut immikkut ilisimasalinnik akuutitsinissamik qulakkeerinissaq, taamaalillunilu silap pissusianut suliniutaasinnaasut aningaasaqarnikkut kingunerisassaasa qulaajarluarneqarnissaat pingaarutilinnut ilaavoq.

Tamatuma saniatigut aningaasalersueriaasiusinnaasut, Kalaallit Nunaanni silap pissusianut mingutsitsinngitsumik allannguinissamut tapertaasinnaasut paasiniaaffigalugit sulineq aallartissaaq. Assersuutigalugu taakku tassaasinnaapput aningaasaateqarfiit silap pissusianut attuumassusillit, tassungalu aningaasaateqarfinnut taamaattunut Kalaallit Nunaata ersarissarneqarnissaa ilaavoq.

Tamatuma saniatigut suliat ingerlasarnerisa ullullu suliffiusut eqaatsumik pitsaasumillu ingerlanissaannut qulakkeereqataassaatit – Naalakkersuisoqarfimmi pisortaanerup pisortaaqatigiillu kiffartuunnerisigut.


Suliassatit
Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq toqqaannartumik qullersarissavat, aammalu aqutsinermut allattoqarfimmi mikisumi, ulluinnarni ingerlatsinermut, pilersaarusiornermut politikkikkullu tulleriiaarinermut atatillugu Naalakkersuisoqarfiup pisortaanut kiffartuussisuusumut tapertaasumullu suleqataassallutit.

Ulluinnaat pissanganartut, assigiinngitsorpassuarnik suliaqarfiusut, akuttunngitsumik politikerit, tusagassiorfiit, innuttaasut kommunilluunniit tungaanniit saaffiginnissutit suunerinik apeqqutaatitsiviusut naatsorsuutigisinnaavatit. Suliassatit pingaarnerit tassaassapput:
 

 • Politikkikkut tulleriiaarinerit anguniakkallu naammassineqarnissaannut ikiuunneq.
 • Aalajangiinissamut tunngavissanik nukittuunik qulakkeeriniarnermi ikiuunneq
 • Kalaallit Nunaanni silap pissusianut periusissiap siulliup ineriartortinneqarnerani ataqatigiissaarisutut inissisimaneq.
 • Naalakkersuisoqarfiup attaveqarnermut suliniutaanik nukittorsaanermi suleqataaneq.
 • Najoqqutassat, Naalakkersuisoqarfimmi pisortaanermut Naalakkersuisunullu saqqummiussassat pitsassusaanik qulakkeerisarneq.
 • Naalakkersuisoqarfimmut tusarniaanernut saaffiginnissutinullu allanut akissuteqartarneq ataqatigiissaarisarnerlu.
 • Naalakkersuisoqarfimmi immikkoortortaqarfiit akimorlugit suiassanut malinnaaneq.
 • Imaqarniliornikkut, allakkiornikkut il.il. pisortanik sullissineq.
 • Ataatsimiinnissanut najoqqutassianik saqqummiussassanillu piareersaaneq suliaqarnerlu.
 • Inatsisissanut piareersaataasunik suliaqarnermut ikiuunneq.
 • Suliassaalersut ikiuuffissallu assigiinngitsut.


Matumani atorfik assigiinngitsorpassuarnik aallaavilik akisussaaffeqarfiusorlu pineqarpoq, kisiannili mingutsitsinngitsunut allannguinissat aammalu Kalaallit Nunaanni silap pissusianut periusissiap siulliup suliarineqarnissaa pingaarnertut aallunneqassapput. Killiliinerit sukannersut tunngavigalugit suliaqartarnissat naatsorsuutigineqarpoq, taamaattumillu suliannik paasisimaarinninnissamut aammalu suliassannik ingerlaavartumik tulleriiaarinissamut piginnaaneqarluassaatit.

Suliffeqarfimmi pitsaasunik suleqateqarfiusumi, pingaartorsiorfiunngitsunik avatangiiseqarfiusumi aammalu toqqissisimanissamik ineriartornissamillu pingaartitsilluarfiusumi suleqataalissaatit.

Piginnaaneqarfiit
Kiffartuussinissamut ilisimaarinnittuussaatit, namminersorsinnaassaatit eqaatsumillu aaqqiisinnaassallutit. Allassinnaanermut sukkasuumillu allassinnaanermut piginnaasaqarluassaatit. Suliat akuutitsiviusut ingerlanerinut atortulersuinissamut, aaqqissuussinissamut aammalu suliassanik nutaanik suliaqalernissamut taakkulu paasisimaarinissaannut misilittagaassaatit. Eqqissisimasuuvutit, pisussaaffinnik naammassinnittarlutit, ilumoorussisuullutit aammalu suleqatigiinnerit pissarsiaqarfiulluartut pilersinnissaannut piginnaassuseqarlutit.

Siulliusarnissat suliassallu pisortanut pitsaanerpaamik tapertaanissaannik pingaartitsinissat pingaaruteqarpoq. Aamma attaveqaqatigiinneq pitsaassutsimillu qulakkeerisarneq sulianni pingaarutilittut inissisimammata oqaatsinik atuinermut piginnaaneqarluarnissat, peqqissaartuunissat immikkoortunillu takunnissinnaanissat piumasarineqarpoq. Tamatuma peqatigisaanik paasinarluartunik allassinnaanissat, allakkianik paasiuminaatsunik paasiuminarsaasinnaanissat pingaaruteqarpoq.

Aamma naatsorsuutigaarput:
 

 • ilinniagartuutut ilinniartitaanermik attuumassutilimmik ilinniagaqarsimassasutit, imaluunniit suliatigut attuumassutilimmik allamik tunuliaqutaqassasutit misilittagaqassasutillu.
 • oqaasiliorsinnaanermut allakkiorsinnaanermullu piginnaaneqarluassasutit.
 • silap pissusia pillugu soqutigisaqassasutit ilisimasaqassasutillu.
 • politikkikkut aalajangiinerit ingerlasarnerinik paasisimaarinnittuussasutit, ajornanngippat atorfimmit assingusumiit.
 • periusissianik ineriartortitsinermik misilittagaqassasutit.
 • ulluinnaat nikerartunik malitassaqarfiusut suliassaqarfiusullu nuannarissagitit.
 • aaqqissuussamik sulisinnaassasutit aammalu killiliussat malinneqarnissaannik qulakkeerinissamut piginnaaneqarluassasutit.
 • namminersorlutit sulisinnaassasutit nammineerlutillu suliniuteqarsinnaassasutit.
 • suliassanik naammassinninnissamut akisussaassusermik sakkortuumik peqarlutit takutissinnaassagit.
 • inunnik suliaqarfinnillu assigiinngitsorpassuarnik suleqateqarsinnaassasutit.
 • isumalluartuussasutit aammalu angusassanik pilersitsinissamut piginnaaneqassasutit.


Kalaallit inuiaqatigiit akornanni pissutsinik ilisimasaqarnissat, aammalu kalaallisut, danskisut tuluttullu oqaatsinik piginnaaneqarnissat iluaqutaassaaq.

Annertunerusumik paasisaqarusuppit?
Atorfik pillugu paasissutissanik amerlanerusunik pissarserusukkuit Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq Mette Skarregaard Pedersen, tlf. +299 34 64 76, e-mail: mesp@nanoq.gl.

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaassut, taakkununnga atorfininnermut soraarnermullu atatillugu angalanissamut pequtinillu nassiussinissamut pisinnaatitaaffeqarnerit ilanngullugit, piffissami atorfiniffiusumi Namminersorlutik Oqartussat aammalu kattuffiup isumaqatiginninniarsinnaatitaasup ilaasortaaffigisap akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput. Qinnuteqartumut uppernarsarneqarsinnaasunik piginnaaneqartumut immikkut ittumik siunnersortitut atorfik neqeroorutigineqarsinnaavoq.

Inissiaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqassanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermigut sulisunut inissiami najugaqareersimappat, sulisunut inissiamik innersuunneqarnissamut pisinnaatitaaffeqarneq pigineqaannassaaq. Sulisunut inissiaq atorfimmut atasuuvoq, atorfeqarnerullu naanerani qimanneqartussaalluni.

Qinnuteqaat, CV, ilinniarsimanermut pikkorissarsimanermullu uppernarsaatit, kiisalu uppernarsaatit attuumassutillit allat “Qinnuteqaat nassiuguk” toorlugu nassiunneqassapput.

Qinnuteqaatinik e-mail-ikkut tigusineq ajorpugut.

Naalakkersuisut pillugit
Unammilligassanik ujartuiguit aammalu sulinikkut ulluinnarnut sunniinissat kajumissuseqarfigigukku, siunissamullu ilusilersueqataarusukkuit Namminersorlutik Oqartussani atorfininnissaq ilinnut naleqquppoq.
Annertuumik akisussaassuseqarnissat suliatigullu piginnaaneqarfinnik pingaartitsinissat, pissutsinik misissueqqissaarsinnaassuseqarluarnissat kiisalu sulisut akornanni allannguinissamut piareersimanissamik pingaartitsinissat naatsorsuutigaarput. Tamatuma saniatigut ulluinnarnik ilusilersuinissamut piginnaaneqarnissat sulianillu paasisimaarinninnissat pingaaruteqarpoq.

Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffeqarfeqarpoq, 650-it sinnerlugit sulisulimmik, taakkulu Naalakkersuisoqarfinnut arlalinnut, kiisalu immikkoortunut siammasissumik inissisimasunut arlalippassuarnut agguagaapput. Inuit katilluta 2500-it sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut attuumassuteqarpugut. Qitiusumik Allaffeqarfiup Naalakkersuisut politikkikkut aalajangiinissamut qajannaatsunik tunngavissaqarnissaannik, kiisalu politikkikkut aalajangiinerit piviusunngortinneqarnissaannik qulakkeerinissaq suliassaraa.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik atuagaqarsinnaavutit, uani: 
http://www.naalakkersuisut.gl

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk