Skip to main content
142

Dette jobopslag er udløbet

Allagarsiuteqqitaq Kalaallit Nunaata nutaamik nunap assiliornissaani suliniummik aqutsisussamik

Nunap assiliornermik geodatamillu soqutigisaqartuuit? Nunap nutaamik assiliornermi 60 million kr.-inik naleqartumi suliniummik aqutsisutut aammalu danskit Kalaallit Nunaannilu oqartussat akornanni qanimut ataqatigiissarinermik qulakkeerisussatut imminut takorloorsinnaavit? Kalaallit Nunaanni atuisunik peqataatitsinikkut nunap assinginik nutaanik atuinerulernissamut tunngavissaqalersitsinissami peqataarusuppit?
 
Den danske Styrelse for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) (Danmarkimi paasissutissanik pilersuinermut pisariillisaanermullu aqutsisoqarfik) Kalaallit Nunaanni nunaannaaq sermeqanngitsoq qaammataasakkut 2022-p tungaanut nutaamik assiliorneqarnissaanik suliniummut akisussaasuuvoq. Kalaallit Nunaanni danskillu oqartussat kiisalu soqutigisaqaqatigiit susassaqartut tamarmik akornanni qanimut suleqatigiittoqarnissaa suliniummi pingaaruteqarpoq. Taamaattumillu nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut suliassaqarfimmi 1. maj 2019-imit imaluunniit erseqqinnerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut atorfimmi ukiuni pingasuni atuuttussatut killilerneqartumi suliniummik aqutsisussamik Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik sulisussarsiorpoq.
 
Pingaarnertut suliniummi nutaami 2014-2017-imi misiligutitut suliniummit misilittakkat aallaavigalugit suliniut ingerlateqqinneqassaaq. Misiligutitut suliniummi atuisut suliassaat aammalu tenikikip avatangiisinullu tunngasut aqatigiissarneqarneranni atuisut aaqqiissutigisartagaannik paasinninneq ilisimaqarnerlu nunap assinginik iluserlersuinermi aammalu geodatanik katersuinissamik pilersaarusiornermi aallaavigineqarpoq. Nunap assingisa nutaat geodatallu nalingat taakkuninnga atuinermi malunniuttarpoq, taamaattumillu atuisunik ingerlanneqartoq misiligarneqartorlu misiligutitut suliniutaajunnaarluni pingaarnertut suliniutinngussasoq kissaatigineqarpoq. 
 
Nunap Kalaallit Nunaata oqartussaaffigisaata ilaa sermeqanngitsoq nunap assiliorneqartussaq tamarmiusoq 400.000 km2-it missaannik isorartutigaaq, Danmarkimit quleriaat sinnerlugu annertutigisoq. Suliniummi nunap assinginik ilusilersuisoqassaaq paasissutissiortoqassallunilu innuttaasunut, suliffeqarfinnut pisortanilu oqartussaasunut akiliutitaqanngitsumik atugassiissutigineqartussanik.
 
Digitali atorlugu nunap ilusiata assiliorneqarnerani tunngavissanik nutaalianik nutartigaasunillu inuiaqatigiinni ingerlatanut atatillugu nunallu ineriartoqqinnissaani isiginiagassanik ataatsimut isigalugu tamanut ikorfartuutaasinnaasunik Kalaallit Nunaat assut pisariaqartitsivoq. Nunap assinginik nutaanik digitaliusunillu Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit makkununnga tunngavissatut atorneqarnissaat suliniummik aqutsisup ikorfartorlugulu qulakkeerniassavaa: a) naalakkersuinikkut ineriartornermut, b) inerikkiartortitsinermut inuussutissarsiutinillu ineriartortitsinermut, c) pisortat ingerlatsiviini sulianik ingerlatsineq pisariinnerusoq, d) nutaanik ilinniagaqarnermut ilininartitsissuninillu ineriartortitsinermut, aamma e) inuiaqatigiinni attanneqarsinnaasumik ineriartortitsinermut.
 
Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 30-t missaannik amerlassuseqarput immikkoortoqarfinnut arlalinnut agguataarneqartut – Aqutsisoqatigiit Allattoqarfiat, Namminiilivinnissamut Immikkoortortaq, Aningaasaqarnermik pilersaarusiornermut Immikkoortortaq aammalu Nuna tamakkerlugu Pilersaarusiornermut Imikkoortortaq. Aammattaaq Naalakkersuisoqarfiup ataaniipput aqutsisoqarfiit marluk: Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik kiisalu Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik. Kiisalu Asiaq aamma Naatsorsueqqissaartarfik naalakkersuisoqarfimmut atatinneqarput.
 
Naalakkersuisoqarfiup pingaarnertut suliassarai Aningaasaqarnermut Nunanilu Avannarlerni suleqatigiinnermut Naalakkersuisumik sullissineq siunnersuinerlu, inatsisissanik suliarinninneq, inatsisinik nakkutilliineq nakkutilliinermilu suliassat kiisalu nuna tamakkerlugu aningaasaqarnikkullu pilersaarusiornermik suliaqarneq, tassungalu ilanngullugu nutaanik nunap assiliorneq aammalu geodatamik suliassaqarfimmik ineriartortitsineq.   
 
Neqeroorutigaarput

 • Naalakkersuinikkut aalajangiisartut qanimut suleqatigalugit immikkoortortami suliniummik piffissami killiligaasumi ingerlatsineq.
 • Aalajangiisartut qanillugit sulinermi avatangiisit persuarsiorfiunngitsut ammasullu  suleqatillu piginnaaneqarluartut.
 • Inuttut suliatigullu unammilligassat kiisalu ilinniaqqinnissamut periarfissat.

Pingaarnertut suliassatit

 • Suliniummik Ny topografisk kortlægning i Grønland (Kalaallit Nunaanni nunap ilusianik nutaamik nunap assiliornermik) ataqatigiissaarinissaq, tamatumani atuisut peqataasinnerisigut nunap assinginik nutaanik atuineq immikkut aallunneqassalluni.
 • Suliaq pillugu takussutissaq il.il. atorlugit suliniummi inernernik ingerlatsitseqqittarneq, tamatumani teknologii nutaaq aammalu Nunamut tamarmut Geodatamut Periusissiaq naapertorlugu geodatanik atuinissamut periarfissat nutaat immikkut aallunneqassallutik.  
 • Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu soqutigisallit nunap assinginik pisariaqartitaannik paasiniaaneq
 • Suliniummik ataqatigiissaarineq aammalu nunap assinginik geodatanillu pingaarnertut atuisunut, soorlu inuussutissarsiummik ingerlataqartunut, kommuninut, suliniaqatigiiffinnut, innuttaasunut soqutigisaqaqatigiinnullu allanut suleqatigiinnikkut nutaamik attaveqarfissanik ineriartortitsineq.
 • Kalaallit Nunaanni nunap sannaa pillugu internetikkut paasissutissaasiviup NunaGIS-ip nuna tamakkerlugu aningaasaqarnermillu pilersaarusiornermut attuumassuteqarsinnaasunik nunap assinginik aammalu sumiiffiit aalajangersimasut pillugit paasissutissanik aallertarfittut ineriartortinnissaanut ikiuunneq.

Immikkoortortami suliassat allat

 • Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi nunaminertanillu aqutsinermi inatsisitigut tunngavissanik suliarinninneq.
 • Kommunit pilersaarusiorneranni nunaminertanillu aqutsineranni oqartussaasutut suliarinninneq.
 • Tunngaviusumik paasissutissanik nalunaarsuiffinnut (najukkanik nalunaarsuiffik, allaffissornikkut immikkoortitaarnerit, nunaminertanik nalunaarsuiffik, illutanik nalunaarsuiffik, piginnittunik nalunaarsuiffik il.il.) akisussaaffeqarfittut tunngaviusumik paasissutissaasivimmik ineriartortitsineq
 • Naammagittaalliutinik suliarinninneq.
 • Innuttaasunik, kommuninik, suliniaqatigiiffinnik naalakkersuisoqarfinnillu allanik ilitsersuineq oqaloqateqarnerlu.
 • Nuna tamakkerlugu immikkoortumut pilersaarusiornermik ataqatigiissaarineq, tassungalu ilanngullugit naalakkersuisoqarfinni akisussaasuni ataasiakkaani nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq pillugu siunnersuineq ilitsersuinerlu.
 • Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut atatillugu aaqqissuussaanikkut ineriartortitsinermi suliassat.
 • Attanneqarsinnaasumik pingaarnerusutigut ineriartortitsineq, tassungalu ilanngullugu Naalagaaffiit Peqatigiit Kalaallit Nunaanni anguniagaannik ataqatigiissaarineq.

Naatsorsuutigaarput

 • Geodatanik misilittagaqartuusutit.
 • Geodatanik atuisunik soqutiginnittunillu peqataatitsineq geodatanillu atuineq qitiutillugit suliniummik aqutsinermik misilittagaqartuusutit. 
 • Tunniusimallutit eqeersimaartumillu tapeeqataasinnaassasutit.
 • Nunap assinginik nutaanik pisariaqartitsinernik assigiinngitsunik taakkulu pillugit isummanik takunnissinnaasutit ingerlatitseqqissinnaasutillu – aammalu apeqqutinik pinngortunik nutaanik pilertortumik sulissutiginnissinnaasutit.
 • Malinnaalluarsinnaasutit aammalu piffissaq malillugu suliassannik pingaarnersiuisinnaasutit.
 • Allakkatigut oqaluinnarnikkullu, takuneqarsinnaasunillu paasissutissanik ingerlatitseqqillaqqissuusutit.
 • Kalaallit Nunaannik Kalaallit Nunaannilu pissutsinik ilisimasaqarnissaq kiisalu kalaallisut, danskisut tuluillu oqaasiinik atuisinnaanissaq iluaqutaassaaq.

Ilinnigaqarneq misilittakkallu
Qinnuteqartup akademikerisut naleqquttumik (assersuutigalugu nunalerinermik, datalogimik, nunap sannaa pillugu paasissutissiisarnermik, paasissutissanik ilisimatusarnermik assigisaannilluunniit.) ilinniarsimanissaa pingaartinneqarpoq. Geodatanik, nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermik imaluunniit pisortat ingerlatsinerannik misilittagaqarnissaq iluaqutaassaaq.
 
Atorfinitsinneqarnermi atugassarititaasut
Akissarsiat atorfinitsinneqarnermilu atugassarititaasut, tassungalu ilanngullugu atorfinikkiartorluni atorfeqarunnaarnermilu angalanermut pisattallu angallannerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq Namminersorlutik Oqartussat pineqartullu kattuffiata isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissut piffissami atorfininnermi atuuttoq naapertorlugu pissapput.
 
Atorfimmut atatillugu sulisorisanut inissiamik innersuussisoqassaaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisorisanut inissiareerpat sulisorisanut inissiamik innersuunneqarsinnaatitaaneq atuutiinnassaaq.
 
Paasissutissat annertunerusut
Atorfik pillugu paasissutissat erseqqinnerusut immikkoortortami pisortamut Thomas Gaarde Madsenimut, tlf. +299 588159 imaluunniit e-mail: thga@nanoq.gl, saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput.
 
Qinnuteqarnissamut killissarititaq
Atorfinitsinneqarnissamut atatillugu oqaloqatearnerit sapaatip akunnerani 15-mi ingerlanneqartussatut naatsorsuutigineqarput.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput. 

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat. 

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk