Skip to main content
91

Dette jobopslag er udløbet

Allaffimmi pisortaq

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik allaffimmi pisortassarsiorpoq
Akissarsialeriffiup ineriartornerani siuttoorusuppit akissarsialeriffimmilu naatsorsuutinik suliaqarnermi misilittagaqarpit? Taava immaqa allaffimmi pisortarilersinnaavatsigit.
Akissarsialeriffik Namminersorlutik Oqartussani immikkoortoqarfinnik tamanik annertuumik suleqateqartarpoq. Taamaattumik Akissarsialeriffimmi allaffimmi pisortatut atorfik unammillernartuuvoq, aaqqissuusseriaaseq, suliassanik aallussisarneq aammalu sulisunutimmikkoortortaqarfimminammineq suliarisartakkat qanoq ingerlanneqartarneri eqqarsaatigalugit piumasaqaatitaqarluni.


Suliassatit makkuupput:

 • Sulisunik aqutsineq
 • Allaffiup ulluinnarni ingerlanneqarneranut akisussaaneq
 • Suliffimmi namminermi suleriaatsinik ingerlatsinernillu ineriartortitsineq
 • Akissarsialeriffiup suliarisartagaasa pitsaassusianik qulakkeerinnittarneq
 • Sulisut ineriartornerat pitsaasumillu atugaqarnissaat
 • Allaffiup pingaarnertut suliassaanik sunniuteqarluartumik naammassinnissinnaaneq
 • Suliffimmi namminermi avataanilu sullitat akornanni pitsaasumik attaveqartarneq aamma suliffimmi namminermi avataanilu sullittakkat naammagisimaarinninnerisa qaffasissuunissaasa qulakkeernissaat
 • Immikkoortortaqarfimmik aqutsinermut tamarmiusumut peqataaneq


Ilinniakkatigut piginnaasat:

 • Naleqquttunik ilinniagaqarsimasutit
 • Aqutsinermik misilittagaqartutit
 • Sulisunik aqutsinerup iluani misilittagaqartutit
 • Pisortat ingerlatsiviini naatsorsuusiornermut malittarisassanik aammalu akissarsialerinermik ilisimasaqartutit
 • Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat akissarsisitsisarnermut periusaanik ilisimasaqartutit

Inuttut piginnaasat:

 • Naammagittartuusutit aammalu suleqativit suliat tungaatigut angusaqarluarnissaannik kaammattorsinnaagitit
 • Tatituujussaatit tatisimaneqartillutillu sulisinnaasutit
 • Siunissami ineriartorneq tunngavilersinnaajumallugu pilersaarusiornermut piginnaasat, siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu periarfissanillu ujartuinermik tunngaveqartunik kulturimik pilersitsiniarlutit allat isumassarsitissinnaassavatit.
 • Aaqqissuulluagaasumik sulisartutit kiisalu suliffimmi akisussaassusilimmik, pitsaasumik aamma sullissinerup ilusaanik pingaartitsisutit
 • Ammallutillu ilakkuminartuusutit, attavigiuminartuullutillu aaqqissugaanikkut avatinniittunik kajumissaarisinnaasutit
 • Kalaallisut allassinnaallutillu oqalussinnaasutit
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsinut ilisimasaqartutit
 • Suliffeqarfimmi politikkikkut aqunneqartumi sulinermi misilittagaqartuunissat iluaqutaassaqaaq

Uagut pilluta:
Akissarsialeriffik Namminersorlutik Oqartussani sulisut tamarmik akissarsiassaannut akisussaasuuvoq aamma aaqqissuussaanikkut Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi inissisimalluni. Akissarsialeriffik Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut ilaavoq massakkorpiarlu 18-inik sulisoqarluni. Allaffimmi pisortaq Sulisoqarnermut pisortamut nalunaartassaaq.
Akissarsialeriffimmi persuarsiornatalu illaqatigiikulavugut.  Piffissap ilaani ulapaartaraluarluta nuannaartarneq suleqatigiittullu ataqatigiinneq pingaartittorujussuuarput.

Neqeroorutigaavut:
Qitiusumik allaffeqarfiup pisortanik ineriartortitsinikkut neqeroorutigisartagai amerlasuut aqqutigalugit aqutsisuuninnik ineriartortitsinissamut pitsaasunik periarfissaqassaaq aamma tassunga ilutigitillugu akissarsialerinikkut naatsorsuuserinerup aamma sulisunik aqutsinerup iluani pikkorissutsit annertusarsinnaallugu.

Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut: 
Atorfik akissaateqarfimmi LR 36-mi maanna inissisimavoq. Akissarsiat (LR 36) aalajangersimasut imatut isumaqatigiissutigineqarsimapput: 1. april 2017-imiit qaammammut47.782,72 koruunit. ukiumullu 573.392,64,- kr.-ullutik
Aallaavittut isumaqatigiissutit naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq. Qinnuteqartoq tjenestemanditut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.
Akissarsianut atorfeqartitaanermullu tunngasutigut piumasaqaatit, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalanermut aamma pequtit nassiunneqarnerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit piffissami atorfiniffiusumi atuuttut naapertorlugit pissapput.
Naalagaaffimmi tjenestemandit aamma AC-mi isumaqatigiissutit arlallit, ilaatigut DJØF-ip Finansministeeriaqarfiullu akornanni isumaqatigiissutit malillugit sulisut Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsinneqarnerminnut atatillugu aningaasarsiaqaratik sulinngiffeqarsinnaatitaapput.  Aammattaaq Nunamullu namminermut Ministeeriaqarfiup Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsitaanerminnut atatillugu akissarsiaqaratik sulinngiffeqarallarnissamik qinnuteqaateqartunut akuersaartumik pissusilersortoqassasoq kommuninut nunallu immikkoortortaanut inassutigisimavaa.  Sulinngiffeqarallarnissaq pillugu aalajangersakkat Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani inuit atorfinitsinneqartut uiinut nuliaannut/ aappaannut aamma atuupput.
Sulinerup sivisussusaa aallaavittut sapaatip akunneranut akunnerit 40 tiimiupput, aamma atorfimmi suliartoqquneqaratarsinnaanermut qaammatinut pingasunut avillugit 80 tiiminik ajunngitsorsiassaqarpoq. Ullunik sulinngiffiusussanik annaasaqarnermut ajunngitsorsiassat pillugit aalajangersakkat atuutinngillat.

Inissiaq:
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqanngilaq. Qinnuteqartorli Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnini aqqutigalugu sulisutut ineqareersimaguni sulisunut inissiamik innersuussiffigineqarsinnaanini attatiinnassavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu taamaatinneqarnerani qimanneqassalluni.

Paasissutissat annertunerusut:
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, tikilluaqquneqarputit attavigissallugu Sulisoqarnermut pisortaq Rikke Skram-Skuldbøl - risk@nanoq.gl
Qinnuteqartut misilitsinnissartik naatsorsuutigissavaat.

Atorfiniffissaq:
1.  juni 2019 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik, ulluinnarni ASA-mik taagorneqartoq, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat ataatsimoorussamik kiffartuussinermut sullissivigaat. ASA-p ilaatigut akisussaaffigai Namminersorlutik Oqartussat naatsorsuutaat, Qitiusumik Pisiortortarnermut Immikkoortortaqarfik, isumaqatigiissutinut tunngasut, akissarsianik sulisunillu sullissisarneq, sulisunik ineriartortitsineq, nutserisoqarneq kiisalu illuutinik ingerlatsisarneq aserfallatsaaliuinerlu.
Isumalluutit Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit ineriartortinnerinut atorneqarsinnaanngortikkumallugit ASA-p ilisasrnaatigerusuppaa.


Pingasunik pingaarnertut oqariartaaseqarpugut, taakkualu uagut pingaartitatsinnik allaaserinnittuupput:
Akisussaaffik: Qanoq iliuuseqarnivut, suliassavut sullitavullu eqqarsaatigalugit akisussaaffeqarpugut.
Suleqatigiinneq:Suleqatigut sullitavullu pitsaasumik suleqatigaagut.
Isumassuineq:Ikiuukkumatuujuvugut akunnitsinnilu paareqatigiilluta.
 
Makku ataqqineqarluta ilisarnaatigerusuppagut:

 • Ataatsimut isiginnilluni aaqqiissuteqartarneq
 • Pisariunngitsumik aaqqiissuteqartarneq
 • TatiginnilersitsisoqNajugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput. 

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat. 

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk