Skip to main content
77

Dette jobopslag er udløbet

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Ilanngaaserisumik ikiaroornartumik qinaasisinnaasumik qimmeqartinneqartussamik ataatsimik sulisussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik
Ilanngaaserisumik/Ikiaroornartumik ujarlersinnaasumik qimmeqartussamik
sulisussarsiorpoq
 
 
Kalaallit Nunaata timmisartoqarfiani pingaarnermi Kangerlussuarmiittumi ilanngaaserisutut ikia-roornartumillu ujaasisinnaasumik qimmilerisutut sulilerusuppit.
 
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik, nunatsinni akileraaruserinermut qullersaqarfiusoq, akileraaruse-rinermut akitsuutinut- akiliisitsiniarnermillu suliaqartoq, ilanngaaserisumik/ikiaroornartunut qimmi-mik ujarlersinnaasumik inuttaqartinneqartussamik (akileraartarnermut akitsuusiisarnermullu siun-nersortimik) inuttassarsiuussivoq.
 
Sulinermi aaqqissuussaanermik inissisisimaneq suliassallu:
Atorfik Nioqqutissanik Akitsuutinillu Nakkutilliisoqarfimmi, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup Siunnersuinermut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfiani inissisimavoq. Piffimmi pineqartumi ilanngaaserisumik ikiaroornartumik qimmeqartumik illit suleqatissannik atorfeqartoqareerpoq.
 
Immikkoortortaqarfiup suliassarai: Innuttaasunut suliffeqarfinnullu siunnersuineq ilitsersuinerlu, sulisitsisuni misissuineq, ingerlatsivinni suliffeqarfinnilu anginerni naliliinerit kukkunersiuinerillu il.il. kiisalu ilanngaaserisoqarneq.
 
Ilanngaaserisutut/ikiaroornartumillu ujaasisinnaasumik qimmeqartutut, makku suliarissavatit:

  • Timmisartunut ilaasunik mississuineq
  • Timmisartukkut, allakkatigut umiarsuakkullu nassiussanik misissuinerit
  • Timmisartunut umiarsuarnut il.il. ikilluni misissuinerit
  • Sinerissami ilanngaaserisut suliaanik nakkutilliineq ilinniartitsinerlu
  • Ilanngaaserinermi sulinermi allaffissornermi suliassanik suliaqarneq, misissugassanik paa-siniaaqqissaarneq, nioqqutissat eqqussukkat annissassallu uppernarsaataannik misissuineq il.il.

 
Naatsorsuutigineqassaaq ukiup ingerlanerani arlaleriarluni angalasarnissaq.
 
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi suleriutsinik, sulinermi atortorissaarutinik kiisalu inatsisit sulinermi tunngaviusut ilitsersuussusutigineqassapput. Ilitsersuineq pissaaq Nuummi Akileraar-tarnermut Aqutsisoqarfimmi.

Piginnaasat:
Illit qinnuteqartutut naatsorsuutigaarput ilisimaarinnittutut uppernassusilittullu pissuseqassasutit, attaviginnillaqqittuullutit aammalu allanik oqaloqatiginnillaqqissuullutit, eqimattani kiisalu nam-mineersinnaassallutit, suleqatikkuminarlutit, oqimaatsulerisinnaallutit, inussiarnersuullutit, kalaal-lisut qallunaatut tuluttullu oqaatsinik atuilluarsinnaasuussaallutillu.
Qimmilerilluarsinnaaneq kiisalu siusinnerusukkut sulinermi qimmeqarsimaneq iluaqutaassooq.

Atorfeqarnermi atugassarititaasussat:
Akissarsiat atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut, sulinermi suliunnaarnermilu angalanerit, nuun-nermilu pequtit assartorneri akilerneqassapput atorfininnerup nalaani Naalakkersuisut atorfimmillu isumaqatigiinniussisinnaatitaasup isumaqatigiissutai malillugit.
 
Sapaatip akunneranut akunnerit 40 tiimit suliffigineqassapput. Naatsorsuutigineqassaarli suliffiup nalinginnaasup avataani, akunnerillu naanerini sulisarnissaq.
 
Inissaqartitsineq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqanngilaq. Qinnuteqartorli Namminer-sorlutik Oqartussani atorfeqarnini aqqutigalugu sulisutut ineqareersimaguni sulisunut inissiamik innersuussiffigineqarsinnaanini attatiinnassavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu taamaatinneqarnerani qimanneqassalluni.
 
Suliffik pillugu saaffissaq
Tikilluaqqusaavutit atorfik pillugu annerusumik paasiniaassallutit saaffiginninnikkut uunga, allaf-fimmi suleriutsinik aqutsisoq Uvdloriánguaĸ Hansen, tlf. (+299) 34 65 83, e-mail uvh@nanoq.gl
 
Atorfik inuttassarsiuunneqartoq  naalakkersuisut.gl-ikkoorlugu qinnutigineqassooq.
 
Ulloq sulilerfissaq tassaavoq 1. februar 2020 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.
 
Qinnuteqaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut kingusinnerpaamik tunniunneqareer-simassaaq 16. december 2019.
 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk