Skip to main content
75

Dette jobopslag er udløbet

Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmi sulisussaq nutaaq

Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik suleqatigiinni suleqatissamik ilakkuminartumik inussiarnersumillu, avatangiisit pillugit suliassanut piginnaaneqarluartumik misilittagalimmillu atorfissaqartitsivoq. Sulisussamik, suleriaatsini pisariusuni, nunani tamalaani avatangiisit pillugit suliassaqarfinni killeqarfiit akimorlugit aalajangersimasunik siunnerfeqarsinnaasumik, aammalu suliat ingerlanerini aaqqiissutissat pitsaasut anguniarlugit isumaqatiginninniarsinnaasumik.

1. august 2020-mi isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinitsitsisoqassaaq.

Atorfik pillugu
Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmi sulisut qanillugit sulissaatit, tassaniippullu aqutsisoqarfimmut pisortaq sulisullu sisamat. Piffissap atorfeqarfiusup siulliup ingerlanerani aqutsisoqarfimmi pisortap suliassai aqutsisoqarfimmi sulisumit ataatsimit, 2021-mi maajip qaammataa tikillugu meerartaarsimasumut paarlattaasussamit isumagineqassapput. Ulluinnarni Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi sulisut, Aatsitassaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi sulisut, kiisalu Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup Nationalt Center for Miljø og Energi-mi (DCE) aamma Pinngortitaleriffimmi ilisimatusarnikkut siunnersortai suleqatigissavatit. Tamatuma saniatigut ingerlatseqatigiiffiit suliassaqarfimmullu soqutigisallit ingerlaavartumik attaveqaqatigisassavatit.

Aatsitassarsiorfiit ujarlernerini aammalu aatsitassanik kulbrintinillu atuineranni avatangiisinut maleruagassiuussinermi suliassanik assigiinngiiaartunik suliaqassaatit. Tamatuma nassatarisaanik pingaartumik avatangiisit eqqarsaatigalugit aatsitassarsiornermi sulianut avatangiisinullu sulianut tunngatillugu sullissisassaatit. Tamatuma saniatigut suliassaqarfivit iluani Naalakkersuisunut ilisimatitsissutinik aalajangiinissamullu tunngavissianik suliaqarsinnaassaatit, kiisalu avatangiisinik nakkutilliinermut avatangiisinillu nakkutilliinernik ataqatigiissaarinermut atatillugu suliassanik isumaginnissinnaassallutit. Naggatatigut nunani tamalaani suliani avatangiisinut suliat pillugit annikinnerusumik ilassuteqartassaatit. Attaveqaqatigiinnerit tamarmik tuluttut, kalaallisut danskisullu oqaatsit atorlugit ingerlanneqarput.

Suliatigut tunngavissaqarluarnissat, peqqissaartuunissat namminersorsinnaanissallu, aammalu suliannik ineriartortitsinissamut ataqatigiissaarinissamullu piumassuseqarnissat piginnaaneqarnissallu uatsinnut pingaaruteqarpoq. Suleqatitut inussiarnersuussaatit ilakkuminartuussallutillu, aammalu suleqatigiinnermi attaveqaqatigiinnernik pilersitsiviusinnaasunik pilersitsinissamut pikkorissuussaatit.

Naatsorsuutigaarput

  • Attuumassutilimmik, ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarsimassasutit aammalu pingaartumik avatangiisinik suliassaqarfimmi attuumassutilimmik misilittagaqassasutit, ajornanngippat uumassusilerinermi suliassaqarfimmiluunniit assingusumi
  • Kalaallit Nunaanni avatangiisinik suliassaqarfimmi aammalu aatsitassaqarnermut suliassaqarfimmi suliassanut soqutiginnissasutit suliatigullu paasisimaarinnissasutit
  • Avatangiisini nunanut tamalaanut tunnganerusuni suliassanik assigiinngitsorpassuarnik suliaqarnissamut kajumissuseqassasutit piginnaaneqassasutillu
  • Siulliullutit suliniuteqarsinnaassasutit suliannillu aaqqissuussamik sulisinnaassasutit
  • Soqutigisalinnut isumaqatiginninniarnerit ingerlanissaannik misilittagaqassasutit – imaluunniit ilinniarnissamik kajumissuseqassasutit
  • Soqutigisat tunngavigalugit isumaqatiginninniarnerit ingerlanerinik suliaqarnissamut misilittagaqassasutit – kajumissuseqassasutillu
  • Tuluttut oqaatsit atorlugit sulinermik allannermillu misilittagaqassasutit, attaveqaqateqarnitsinni tuluttut oqaatsit annertuumik atorneqartarmata
  • IT-mut pitsaasunik piginnaaneqassasutit
  • Oqaatsit pisariunngitsut paasiuminartullu atorlugit soorlu ilisimatusarnikkut nalunaarusianik ingerlatitseqqinnissamut piginnaaneqassasutit, aammalu avatangiisit pillugit suliannut tunngasunik allanik ingerlatitseqqinnissamik nuannarisaqassasutit
  • Ataatsimut isigalugu oqaatsitigut piginnaaneqarluassasutit allattariarsornikkullu piginnaaneqarluassasutit


Neqeroorutigaavut
Atorfik tamatigoortoq unammillernartorlu, akisussaaffeqarluni annertuumik namminersornartoq. Atorfimmi unammilligassaqarnissamut, kiisalu suliatigut inuttullu piginnaasaqarninnik ineriartortitsinissamut periarfissaqarluassaatit. Ataatsimoorluta immikkoortortaqarfimmik, ingerlatsinermi suliassanik pitsaasumik ingerlatsinermi suleqataaffiusumik ersarissumik, ataqatigiimmik ilakkuminartumillu ineriartortitsinissarput pingaartipparput. Atorfimmi immikkoortortaqarfimmi suliatigut tunngavissaqarluartumik attaveqaqatigiiffiusumi, aqutsinikkut suleqatigiinnikkullu suleqatigiilluarnissamut periarfissaqarluartumi suleqataalissaatit.

Angalasarnermut tunngasut
Ilaatigut nakkutilliinermut atatillugu Kalaallit Nunaanni avataanilu annikinnerusumik angalasarnissaq naatsorsuutigineqartariaqarpoq.

Uatsinnut tunngasut – Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik
Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfiup ataani aqutsisoqarfiuvoq. Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Aatsitassaqarnermut Aqutsisoqarfik, Aatsitassaqarnermut Naalakkersuisoqarfik aamma Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik suleqatigalugit aatsitassaqarnermi qitiusumik oqartussaasuuvoq. Avatangiisinut Aqutsisoqarfik ilisimatusarnikkut avatangiisillu pillugit sullissivimmit attuumassuteqanngitsumit ataatsimit amerlanerusuniilluunniit siunnersuinerit tunngavigalugit aatsitassarsiornerni avatangiisini, pinngortitami silallu pissusiani pissutsit pillugit naliliisarpoq aalajangiisarlunilu. Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Nationalt Center for Miljø og Energi-mut (DCE), Aarhus Universitetip ataaniittumut kiisalu Pinngortitaleriffimmut (GN), ukiuni arlalinni atuuttumik suleqatigiinnissamut isumaqatigiissuteqarpoq. Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmi sutigut tamatigut ersarissumik, kinaassusersiunngitsumik akuersaartumillu pissuseqarnissarput anguniagaraarput. Suleqatigiinni suliatigut pitsaassutsit qaffasinnissaat, peqqissaarnissaq, namminersorsinnaaneq tatiginnilersitsiviusumillu attaveqaqateqarnissaq pingaartipparput.

Oqaloqatiginninnerit ingerlaavartumik ingerlanneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Paasissutissat amerlanerusut
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit aqutsisoqarfimmi pisortaq Najaaraq Demant-Poort oqarasuaat +299 34 68 38-mut imaluunniit e-mail: nasd@nanoq.gl aqqutigalugu attaveqarfigisinnaavat.

Aatsitassarsiornermi suliassaqarfik pillugu Aatsitassarsiornermut Oqartussaasut nittartagaat www.govmin.gl alakkarlugu annertunerusumik paasisaqarit.

Aamma Aatsitassarsiornermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik pillugu Naalakkersuisut nittartagaat www.naalakkersuisut.gl aqqutigalugu annertunerusumik takusaqarsinnaavutit.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik. Sulisunut inissiani utaqqiisaasumiklluunniit inigisani angisuunik uummasuuteqarsinnaaneq soorlu qimmeqarsinnaaneq qitsuuteqarsinnaanerluunniit periarfissaqanngilaq

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk