Skip to main content
92

Dette jobopslag er udløbet

Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfia nutaanik sulisussarsiorpoq/siunnersortinik immikkut paasisimasalinnik pissarsiorpoq

Suliffeqarfimmi nunanit tamanit sunnerneqartumit suleqataarusussuseqarpit aatsitassarsiornermut maleruagassanik suliaqartumut? Aatsitassanik Kalaallit Nunaanni atorluaanermik peqqinnissamut qularnaatsumik illersorneqarsinnaasumik qulakkeerinninnissamut suleqataarusussuseqarpit? Taava ingeniøritut/ujarassiuutut/pinngortitamik ilisimatusarnermut ilinniagartuutut/siunnersortitut immikkut paasisimasalittut atorfik Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfimmi ilinnoortuuvoq!

Atorfinitsitsineq 1. marts 2021-mi pissaaq imaluunnit isumaqatigiissuteqarneq malillugu.

Atorfik pillugu uagullu
Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornissanut misissuinissanullu attuumassuteqartut annertusiartuinnartillugit Aatsitassanut Aqutsisoqarfik marlunnik ingeniørinik/ujarassiuunik/pinngortitamik ilisimatusarnermut ilinniagartuunik/ siunnersortinik immikkut paasisimasalinnik pissarsiorpoq aqutsisoqarfimmi aatsitassanik atuinissamut akuersissutinik suliaqarnermi, misissueqqissaarnerni nakkutilliinermillu suliaqartussanik.
Aatsitassarsiornermik soqutiginninnerujussuaq malillugu suliassat annertusiartorput Aatsitassanullu Aqutsisoqarfik pingaarutilimmik suliassaqarpoq ineriartortitseqataanissaminut.  
Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfiup akisussaaffigaa teknikkikkut oqartussaqarfiup suliassai ingerlatsivinnut attuumassuteqartut, qinnuteqarsimasunut akuersissutinik suliaqartarneq, aatsitassanillu piiagassanik nalunaarutiginnittarnerit, suliassat annertunerpaartaat allaffissornikkut suliaanerupput. Immikkoortortaqarfiup suliassaraa qulakkiissallugit Kalaallit Nunaanni aatsitassanik suliaqarnerup isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu isumannaatsumik suliarineqarlutillu atorneqarnissaat.  Aammattaaq immikkoortortaqarfiup isumagisassaraa nakkutilliisuunissani misissueqqissaartuni annerusuni aammalu ingerlatsiviit aatsitassarsiornissamik akuersissuteqarfigineqarsimasut nakkutigineqartarnissaat.
Immikkoortortaqarfiup tamatumap saniatigut Aatsitassanik Aqutsisoqarfimmi immikkoortoqarfiit allat qanimut suleqatigai, pisortatigoortumik suliassat annikitsumik piiaanissamut-, misissueqqaarnissamut-, aatsitassanillu piiaanissanut akuersissutinut suliaqarnermut tunngasut.
Aatsitassanut Aqutsisoqarfik Nuummi inissisimavoq, sulisut 15-t missaaniipput, immikkoortoqarfinnut pingasunut agguataarneqarsimasut: Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfik, Akuersissutinut Immikkoortortaqarfik aammalu Misissueqqissaarnernik Nakkutilliinermik Immikkoortortaqarfik. Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfik Immikkoortortaqarfiup pisortaanit aqunneqarpoq, sulisullu sisamaasussaapput. Aatsitassanik Aqutsisoqarfik Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfiup ataani inissisimavoq.
Naalakkersuisoqarfimmut tunngasut uani takusinnaavatit www.naalakkersuisut.gl Aatsitassanullu Aqutsisoqarfimmut tunngasut uani www.govmin.gl. Nuummi allaffeqarfeqarpugut, tamaanilu periarfissarpasuaqarpoq saniatigooralugu piniarsinnaaneq, aalisarsinnaaneq, immakkut angalasinnaaneq, takisuumik pisussinnaaneq, sisorariarsinnaaneq pinngortitamilu sammisassat allarpassuit.

Sapaatip akunneranut 40 tiimit suliffiuvoq.
 
Qinnuteqartumut takorluukkagut
Suleqatissatsinnik suliamut tunniussimalluartunik pikkorissunik ujaasivugut, ulluinnarni pisortartigoortumik suliarinninnitsinni peqataalluartussanik, isumannaallisaanikkut peqqinnissamullu isumannaatsuunissamik qulakkeerinnilluarsinnaasunik, aatsitassanut akuersissutinik suliaqarnitsinnut. Aammattaaq Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermut tunngasunik, pissanganartunik unammillernartunut assigiinngitsunut soqutigisaqartuussaatit, taassuma imarisaanut peqataanissarnut piumassuseqarlutit, siumut isigisumut ineriartortitseqataarusussuseqarlutit.
Naatsorsuutigaarput:

 • Ingeniøritut, ujarassiuutut imaluunniit pinngortitamik ilisimatusarnermut ilinniagartuutut ilinniarnikuusimassasutit.
 • Aatsitassarsiornermi suliaqarnermi teknikkikut, isumannaallisaanermik peqqinnissamullu tunngasunik soqutigisaqartoq.
 • Aatsitassarsiornermik ilisimasaqassasutit.
 • Pisortatigoortumik suliaqarsinnaanermik, nakkutilliinermik isumannaallisaanermik aammalu sulliviup iluani pissutsinik suliaqarsimanermik misilittagalik.
 • Teknikkikkut assigisaannilluunniit suliaqarsimanermi misilittagalik, uani pineqarpoq Kalaallit Nunaanni issittumiluunniit tunngasunik suliaqarsimasoq.
 • Ammasuusutit sulerusussuseqarluarlutillu.
 • Nammineerluni sulisinnaassuseqartoq, aaqqissuussaalluartoq, suliassanut suliffimmullu iluarsiissutissanik nassaarniallaqqissoq.
 • Suliat assigiinngitsut amerlasuut ingerlassinnaallugit unammilligassanillu takkuttoqarpat sukkasuumik aaqqiiniarnissamut suliniuteqapallassinnaallutit.
 • Suliffeqarfimmi politikikkut aqunneqartumik atorfeqarnissamik soqutigisaqartoq.
 • Tamakkiisumik isiginnissinnaassuseqartoq misissueqqissaarnissamullu piginnaasaqarluartoq.
 • Suleqatigikkuminartoq oqaaseqatigiiliorsinnaalluartorlu.
 • Tuluttut piginnaasaqarluartoq, allattariarsornermi aamma oqaluttariarsornermi.


Sulinerusarnissat aammalu Kalaallit Nunaanni avataanilu angalasarnissat piffissap ilaani naatsorsuutigisariaqassavat. Aammalu suliamut tunngassuteqartunut ilinniaqqinnernik ingerlaqqittarsinnaasarnissat ilimagissavat, namminerlu piginnaasassanut nutaanut piginnaanngorsaqqinnissat kajungeralugulu piginnaaneqarfigissavat.
Pingaartinneqarpoq minnerpaamik annertusisamik sivisussusilimmik ilinniarsimasuunissat. Kalaallit Nunaata avataaniit qinnuteqartussanut pingaartinneqassaaq, piginnaasaqarfigissagit, piumassuseqarfigalugu kulturini allani sulerusussusseqarnissat, nammineq sungiusimasanit allaanerusumi.

Qinnuteqartut piginnaasaqarluartut imaluunniit misilittagaqarluartut periarfissaqassapput siunnersortitut immikkut paasisimasalittut atorfinitsinneqarnissaminnut.

Paasissutissat allat         
Atorfimmut tunngasunik sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit uunga attaveqarlutit saaffiginnissinnaavutit: Teknikkikkut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaqarfimmi Pisortaq Qupanuk Olsen, oqarasuaat +299 34 68 13, e-mail: quol@nanoq.gl

Qinnuteqaat Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmut kingusinnerpaamik tunniunneqarsimassaaq 22. januar 2021.

Atorfinitsitsinissamut oqaloqatiginninnerit pissapput ingerlaavaartumik kingusinnerpaamillu sap.ak. sisamaanni.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk