Skip to main content
140

Dette jobopslag er udløbet

Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmut AC-fuldmægtigi/Immikkut siunnersorti/Siunnersorti pisortaq

Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmut AC-fuldmægtigi / Immikkut siunnersorti / Siunnersorti pisortaq

Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik pimoorussisumik pikkorissumillu, aatsitassaqarfinnut, pinngortitamik illersuisumik aamma avatangiisinut ingerlatsinermik soqutiginnittumik suleqatissamik ujaasivoq.

Avatangiisinut Aqutsisoqarfik pillugu
Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik (Avatangiisinut Aqutsisoqarfik) Namminersorlutik Oqartussani Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfiup ataani inissisimavoq tallimanik sulisoqartoq. Kalaallit Nunaanni Aatsitassanut Oqartussaqarfik Aatsitassanut Aqutsisoqarfik Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup suleqatigai.

Atorfik
AC-fuldmægtigitut atorfinitsitsinissaq pineqarpoq. Qinnuteqartoq piginnaasai tulluartut orniginartumillu misilittagalik tamakku tunuliaqutaralugit nalilersuinermi, Immikkut siunnersortitut imaluunniit Siunnersorti pisortaattut atorfinitsitsinermut neqeroortoqarsinnaavoq.

Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup suliassai
Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup suliassai tassaapput, Kalaallit Nunaanni  aatsitassarsiornissamik pilersaarutit avatangiisinut pinngortitamullu ajornanngitsumik annikinnerpaamik ajortumik sunniuteqannginnissaat qularnaarnissaat. Suliamut ilisimasat pillugit avatangiisinut tunngatillugu politikkikkut aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmut aalajangiussassanut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik tapersiisarpoq.  

Avatangiisinut Aqutsisoqarfik aamma avatangiisit, pinngortitaq aamma silap pissusianut atatillugit aatsitassarsiornermut suliassaqarfik pillugit namminersuutigisamik naliliinerit aamma aalajangiinerit suliarisarpaat.
Suliassatit illit soqutigisannut, ilinniakkat tunuliaqutaralugu aamma siusinnerusukkut suliffikunniit misilittakkatit aallaavigalugit sapinngisamik naleqquttuutinneqassapput.
Ulluinnarni Aatsitassanut Oqartussaqarfimmi suleqatit pimoorussisut suleqatigisassavatit aatsitassarsiornissamut pilersaarutitut atatillugu ineriartorneq, ilagalugu:

 • Asimi suliarisassanut- misissuinermut- aamma atuisinnaanermut qinnuteqaatinik suliaqarnerit;
 • Avatangiisinut nalilersuinermut aamma missingiinermi pilersaarusianik oqinnerusunngortitsinermi ineriartortitsineq aamma pitsaassusianik isumannaarinninneq;
 • Akuerisaasuni suliaqarfinni naleqquttuusuni avatangiisinut nakkutilliinermi peqataaneq;
 • Sulianut isumaqatiginninniarnernut kiisalu pilersaarutinut allaffissornikkut toqqaannaq avataaniillu ataqatigiissaarineq;
 • Naalakkersuisut isummernissaannut tunngavissianut aalajangiussassanut aamma siulersuisunut ilisimatitsissutinik suliaqarnerit;
 • Nutaarsiassanik allakkianik kiisalu iliuusissatut pilersaarutinik, najoqqutassanik malittarisassianillu suliaqarneq.
 • Aatsitassarsiutileqatigiiffinnut aamma aatsitassarsiorfinni suliassaqarfinnut soqutigisaqartut allat ataavartumik attaveqaqatiginninnissamut suliaqarnerit.

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik aamma Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfik kiisalu Aatsitassanut Aqutsisoqarfik suleqatigisassavatit. Taakkua saniatigut Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup ilisimatuussutsikkut siunnersortai Nationalt Center for Miljø og Energi-miittut Pinngortitaleriffimmiittullu suleqatigisassavatit.

Piginnaasat
Avatangiisinut Aqutsisoqarfik aqutsisoqarfiuvoq mikisoq suliassaqarfimmik annertuumik akisussaaffilik. Taamaammat ulapaarfinni, arlalitsigut kajumissuseqarnissat aamma unammilligassanut tamatigoortuunissat, isumatusaartuunissat aamma piffinni isumagissaartuunissat, tamakkerlugu isiginninnissat aamma ukkatarinninnissat nalileeqataassapput. Suliassaqarfimmi misilittagaqartuusinnaavutit aamma suleqatinnut aqutsisoqarfimmilu suleqatigisanut kiinneraartuussaatit.

Pisussaassutsiminik ilaginnaajumanngitsuuvutit tatiginartorlu aamma ataqqinartumik suliassatit naammassisarpatit aamma sapinngisamik pitsaanerpaamik siulersuisunut ikiuuttarlutit.

Naatsorsuutigaarput:

 • Naleqquttumik ilinniagaqarsimanissat, pinngortitamik ilisimatusarnermut tunngasunik, naalagaaffiit pissusiinik ilisimatusarnermi tunngasunik, avatangiisinik ingerlatsinermi tunngasunik imaluunniit assingusunik.
 • Avatangiisinut suliassaqarfinni tamatuma saniatigut aatsitassanik piiaanernut soqutigisaqartuunissat misilittagaqartuunissallu.
 • Avatangiisinut naliliinernut aamma avatangiisinut missingiinernut ilisimasaqarnissat misilittagaqarnissallu.
 • Pilersaarusianut ingerlatsinermik misilittagaqartuunissat
 •  Pisortat missingiinerannut pisortallu pisussaaffiannut soqutigisaqartuunissat misilittagaqartuunissallu.
 • Danskisut, tuluttut ajornanngippallu kalaallisut oqaatitigut piginnaaneqassasutit
 • . Suliassannut akisussaaffeqarluarneq aamma angusaqarusunneq aamma aaqqissuussilluartartoq.
 • Akuusoq oqaloqatikkuminartorlu aamma isumaqatiginninnermut- aamma suliffeqarfiup attaveqaateqarfigisartagaannut pilersitsinissamut piginnaasaqartoq.  
 • IT-inut piginnasaqartoq aamma GIS-mut ilisimasalik Excelimullu.
 • Isumagissaartoq

Neqoroorutigaarput
 Atorfik tamatigoortoq aamma unammillernartoq illit ilinniakkannut aamma inuttut piginnaasannut ineriartortitsinissaannut periarfissiilluartoq.  Suleqatillu inussiarnerpaluttumik oqaluuttarnerit aamma ulapinnerit pissanganartunillu ulluinnaqarnerit.

Angalasarnissamut tunngasoq
Kalaallit Nunaata iluani avataanilu nakkutilliinernut aamma ataatsimeersuarnernut peqataanissanut tunngatillugu aamma nunani tamalaani suleqateqarnermi angalalaartarnissat naatsorsuutigissavat.

Paasissutissat sukumiinerusut
Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit aqutsisoqarfimmi pisortaq Steen Christensen telefon +299 345187, e-mail: chrs@nanoq.gl aqqutigalugit attaveqarfigisinnaavat.

Aningaasarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginninniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Ini
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik pequsersorneqanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq, piffissami matumani malittarisassat atuuttut naapertorlugit. 
Inissiamik inunnut suliffimminnut atatillugu ineqartinneqareersunut imaluunniit allatigut Namminersorlutik Oqartussat inissiaataanni najugaqartumut innersuussisoqarsinnaanngilaq. Ineqarnermut akiliut aamma ineqarnermut qularnaveeqqusiissut inigisamut innersuunneqartumut malittarisassat atuuttut naapertorlugit akilerneqartassapput. Suliffeqarnermut atatillugu inigisaq atorfeqarnermut atasuummat atorfeqarnerup taamaatinnerani taanna qimanneqartussaavoq.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaatit, CV, ilinniakkanut pikkorissarsimanernullu uppernarsaatit kiisalu uppernarsaatit allat naleqquttut nassiutikkit toorlugu “qinnuteqaat nassiuguk”. Qinnuteqaatinik e-mail-ikkut tigusisanngilagut.
Piffissaq qinnuteqarfissaq 19.12.2022 -anut killeqarpoq Ingerlaavartumik atorfinititsinissamut oqaloqateqartarpugut. 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk