Skip to main content
85

Dette jobopslag er udløbet

Peqqinnartunik nerisassiornissat aqutsinerlu soqutigivigit – iluatsitsilluarnermut peqataanissat kissaatigaajuk? Namminersorlutik Oqartussat kantiinaanut TAMU-mut pikkorissumik aqutsisus-sarsiorpugut

Peqqinnartunik nerisassiornissat aqutsinerlu soqutigivigit – iluatsitsilluarnermut peqataanissat kissaatigaajuk? Namminersorlutik Oqartussat kantiinaanut TAMU-mut pikkorissumik aqutsisus-sarsiorpugut. 
Peqqinnartunik nerisassiorusuppit aamma Namminersorlutik Oqartussat kantiinaata ineriartorteqqinnissaanut ilaarusuppit? Namminersorlutik Oqartussat kantiinaani aqutsisumik pikkorissumik piaartumik atorfinissinnaasumik kingusinnerpaamillu ulloq 1. juuni sulisussarsiorpugut.
 
Atorfik pillugu:
Kantiinami aqutsisumik pikkorissumik, aqutsinermilu akisussaaffimmik tigumminnissinnaasumik aamma inunnut 150-it missaannut nerisassiorsinnaasumik sulisussarsiorpugut.
Namminersorlutik Oqartussat kantiinaani nerisassat qaffasissumik pitsaassusillit ullut tamaasa sassaalliutigisarpavut kiisalu kantiinamut neriartortartut assigiinngisitaartunik pitsaasunik misigisaqartittarlutigit. Tamanna nerisassanik mamarluartunik nererusussuseqalersitsisartunik, peqqinnartunik toqqaanissamut kajumilersitsinikkut qulakkeerneqassaaq. Nerisassat tunisassiassanit nutaarluinnarneersuussapput inuussutissaqarnermikkut qaffasissumik pitsaassusillit piffissamilu saqqumilaarnermeersuussallutik. Nerisassiorneq avatangiisit eqqarsaatigalugit akisussaassuseqartumik suliaassaaq nerisanik igitsisarneq annikillisinneqarsimassalluni kalaaliminernillu tunisassianit atuiffiussalluni.
Kantiinami aqutsisutut sulinermi tassani pingaaruteqarlutit ilaassaatit, tassani sulisunik aqutsisuussallutit, nerisassanut pilersaarusiortuussallutit, nerisassiornermik aningaasaqarnermillu il.il. suliaqassallutit, taamaammat suliffik assigiinngiiaartunik suliassaqarfiuvoq annertuumillu akisussaaffeqarluni.
 
Suliassatit tassaapput:

 • Suleqatigiit tallimat ilinniartullu marluk aqullugillu ineriartortillugillu sulianut tunngasutigut isummersortassavatit.
 • Ullaakkorsiutinut, ullup qeqqasiutinut aammalu nerisassanik allanngorartunik illinnartunillu tunniussisinnaassaatit kiisalu ataatsimiinnernik aaqqissuussinerni assigisaannilu nerisassaqartitsisassallutit.
 • Tatiginartumik ingerlatsineq qulakkeerlugu.
 • Neriartortartunik pilersuisunillu oqaloqateqartarnerit, pisiortortarnerit toqqortaasivinnilu aqutsineq aammalu nerisassat allassimaffiannik pilersaarusiortarnerit.
 • Kantiinap aningaasaqarneranik aqutsisarnerit allaffissornikkullu suliassanik naammassinnittarnerit.
 • Nerisassiortarnerni peqataasarneq.
 • Sulinermi atugarisanik pitsaasunik isumannaatsunik peqqinnartunillu qulakkeerinnittarnissaq.
 • Eqqiluisaarnikkut qaffasissumik ingerlatsineq.
 • Inatsisit naapertorlugit ulluinnarni nammineerluni nakkutilliisarneq qulakkeerinnittarnerlu.

  Naatsorsuutigaarput:
 • Igaffimmi pisortatut imaluunniit kantiinami aqutsisut misilittagaqartutit, taakkununnga ilaalluni sulisunik aqutsisarnerit kiisalu nerisassanik nillertunik kissartunillu qaffasissumik ingerlatsisarnernik suliaqarsinnaasutit.
 • Aningaasaqarnermik paasisimasaqartuuvutit, aammalu pitsaasumik aningaasaqarnikkut toqqorsiveqarnikkullu aqutsisarnernik qulakkeerinnissinnaasuullutit.
 • Naleqquttumik nerisassiornermik suliamut attuumassutilimmik ilinniagaqarsimassaatit.
 • Nerisassiornissamut piareersaanerni tamani peqataasinnaassuseqartutit.
 • Sulisunik neriartortartunillu attaveqallaqqissuuvutit.
 • Aqutseriaaseqartutit sulisunik tusarnaarsinnaassuseqartumik peqataaffigineqarusunnartumillu.
 • Aalajangiisinnaassuseqarneq.
 • Sulinermi atugassarititaasut igaffimmilu eqqiluisaarnermik aqutsisinnaaneq.

  Neqeroorutigaavut:
 • Suliffik pissanganartoq akisussaassuseqarfiusorlu
 • Suleqatigiinnut nutaanik pilersitsisinnaasunut ilanngunnissat, utertitsivigeqatigiinnerlu qitiutillugu isumassarsiamiit piviusunngortitsinermut sivikitsumik sulisinnaassallutit.
 • Suliffeqarfik pitsaasunik avatangiisilik, immitsinnut mianeraluta ataasiakkaarluta atugarissaarnermik pingaartitsisorujussuulluta.
 • Suliffeqarfik nutaaq pissanganartunillu avatangiisigissaartoq
 • Iluatsitsilluarnermut peqataalernissaq
 • Sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerinik 40-nik suliffiuvoq kiisalu unnukkut sapaatip akun-nerisalu naanerineri sulisoqartanngilaq.
 • Suleqatigiinnut tallimanut ilinniartunullu marlunnut ilanngutissaatit
 • Isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit aningaasarsiaqarnermi atorfeqartitaanermilu atugassarititat.

 
Kantiina pillugu:
Kantiina TAMU, Namminersorlutik Oqartussani sulisunut, kiisalu Naalagaaffiup politiivini Naalagaaffiullu Sinniisoqarfiani atorfilinnut inniminnigaavoq ulluinnarnilu atuisut 150-it sullittarlugit. Kantiina 2017-imi nutarterneqarpoq aamma nutaamik pissanganartumik peqqinnerulernissamut siuarsaatitalimmik nammineq nerisassianik tigooqqaaveqarluni ingerlanneqarpoq.
TAMU-p neqeroorutigai piffissami 7.30 – 10.00 ullaakkorsiutit, aammalu ullup qeqqani ataatsimoortunik nerisassaqartitsisarnermik ullut tamaasa piffissami 11.30 – 13.30 neqeroorutigai.
TAMU nerisassat qaffasissumik pitsaassusillit sassaalliutigisarpai kiisalu kantiinamut neriartortartut assigiinngisitaartunik pitsaasunik misigisaqartittassallugit. Tamanna nerisassanik mamarluartunik nererusus-suseqalersitsisartunik, peqqinnartunik toqqaanissamut kajumilersitsinikkut qulakkeerneqartarpoq. Nerisassat tunisassiassanit nutaarluinnarneersuussapput inuussutissaqarnermikkut qaffasissumik pitsaassusillit piffissamilu saqqumilaarnermeersuussallutik. Nerisassiorneq avatangiisit eqqarsaatigalugit akisus-saassuseqartumik suliaassaaq nerisanik igitsisarneq annikillisinneqarsimassalluni kalaaliminernillu tunisassianit atuiffiussalluni.
TAMU nerisassanut peqqinnartunut politikkeqarpoq, atuisunik  immuup sukkuanik akulinnut qajuusiassallu proteiniinik sapigallit isiginiarneqassapput.
2017-imi igaffik tamakkerlugu nutarterneqarpoq aamma nillataartitsivinnik qerititsivinnillu atortorissaarusersorneqarpoq nutaaliaasunillu pilersorneqarluni.
Kantiina ingerlaavartumik ilinniartoqartarpoq Suliffissarsiuussisarfillu suleqatigalugu suliffeqanngitsunut sivikitsumik suliffimmik misiliinissamut neqerooruteqartarluni.
 
Attaveqarfissaq qinnuteqarnerlu
Atorfik pillugu apeqqutissaqaruit, tikilluaqquneqarputit saaffigissallugu allaffiup pisortaa Ella Lynge uani ely@nanoq.gl imaluunniit +299 34 66 65. Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat pillugit paasissutissat nalinginnaasut pissarsiarineqarsinnaapput nittartakkakkut www.naalakkersuisut.gl.
Qinnuteqaat nalunaaqutserneqassaaq ”Kantiinami Pisortaq” tassungalu ilanngunneqassapput CV, ilin-niarsimanermut uppernarsaat, karakteerit assilineri kiisalu ilanngussassat suliffimmut attuumassuteqartut allat.
Qinnuteqarnissamut killiliunneqarpoq sisamanngorneq ulloq 26.maji 2019. Oqaloqateqarnerit inger-laavartumik ingerlanneqassapput. Atorfik ujarneqassaaq www.naalakkersuisut.gl atorfiit aqqutigalugit.
 
Akissarsianut atorfinitsitaanermullu tunngasut 
Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut, taakkununnga ilaallutik atorfininnermi soraarnermilu angalasinnaanermut kiisalu pisattat nassiunneqarneranni aalajangersakkat aallaavigalugit Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat sulilertussallu kattuffiata isumaqatigiinninniarsinnaatitaasup akor-nanni isumaqatigiissutit naapertorlugit pissapput.

Inissaqartitsineq
 Atorfimmut atatillugu malittarisassat sukkulluunniit atuutsinneqartut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersoriigaanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq.  Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqartassapput. Atorfeqarnermut tunngatillugu atasumik sulisunut inissiaqarpoq, atorfeqarnerullu taamaatinneqarnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusia nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il. apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaammat utaqqiisaasumik inissiisoqarsinnaasarpoq, matumani aamma najugaqatigiiffiit minnerusut imaluunniit akunnittarfinni inissiat pineqarput, taakkulu akileraarusersorneqassallutik.
 

Naalakkersuisut pillugu

Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput. 

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat. 

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk