Skip to main content
144

Dette jobopslag er udløbet

Sanaartornermut ingeniøri/sanaartornermut immikkoortoqarfimmi suliniutinut pisortaq

Sanaartornermik suliassat iluini suliassat tamaviaarnartut assigiinngiiaartullu nuannaraagit? Ataatsimut isiginnilluartuusarpit, aammalu annikitsortat iserfigisinnaallugit? Taava pisariaqartippatsigit!

 

Ulluni makkunani Kalaallit Nunaanni timmisartortitsinermik suliaqarfiusumi pissanganartorpassuarnik pisoqarpoq, tamaanilu illuliorlunilu sanaartornermi teknikkip iluani suliassat annertusiartuinnartumik piumasaqaateqarfiupput. Taamaattumik mittarfiit, taakkununngalu atasutut ingerlatsiviit aserfallatsaaliugarinissaannik soqutiginnittumik sanaartornermut ingeniørimik Mittarfeqarfiit inuttassarsiorpoq.

 

Avatangiisuni najoqqutassialigaanngitsuni suliffik pissanganarlunilu assigiinngiiaartoq, Mittarfeqarfiit iluani, soorlulusooq avataani siunnersuisartunut suliffeqarfiutilinnullu tunngatillugit attavissarpassualik neqeroorutigaarput.

 

Mittarfinni 13-ini, qulimiguullit mittarfiini mittarfeeraannilu 46-ni, taakkununngalu atasutut ingerlatsivinni ineriartortitsiuarneq aserfallatsaaliuiuarnerlu isumagisaraagut. Sanaartornermut ingeniøritut aamma suliniutinut pisortatut suliassatit mittarfinni ataasiakkaani immikkut killilersugaqarfinnut Autocadimi titartagaliornermit, mittarfinnilu miffiusartuni – ujaraaqqanik, asfaltimik imaluunniit betonngimik qallersimaneri apeqqutaatinnagit – aserfallatsaaliuinerni suliniutinut siulersuinermut tunngasuussapput.

 

Mittarfeqarfiit Statens Luftfartsvæsenip malittarisassiai malittussaavai, tassaniillutik Bestemmelser for Civil Luftfart (Sakkutooqarnermut tunngasuunngitsumik Silaannakkut Angallannermut Aalajangersakkat). Aalajangersakkat sananeqaataannik paasinninneq pigissagaanni iluaqutaassaaq. Taamaattorli tamatigoortutut aalajangersakkat aamma silaannakkut angallassinermik suliffeqarfiup iluini ilinniartitsiuartoqartassaaq.

 

Sanaartornermut pisortaq qullersaralugu nammineq suliniutitit suliassatillu namminersuutigisannik isumagissavatit, aqutarissavatit, aamma malitseqarfigitittassavatit.

 

Naatsorsuutigaarput:

 • Najoqqutaqartutut suliaqartartuunerit
 • Teknikkimut tunngasutut nangitsilluni ilinniagaqarnermik attuumassutilimmik, soorlu ingeniøritut assingusutulluunniit ilinniarsimanissat
 • Sanaartornermi sulaissanik suliniutinik siulersuisarnerup iluani misilittagaqarnerit
 • Autocad Civil 3D-mik, assingusumilluunniit atuisartuunissat
 • Attaveqaqatigiinnikkut suleqatigiinnikkullu piginnaasaqarluartuunissat
 • Tamatigoortumik isumannaallisaaneq assut pingaartikkitit
 • Nunamik uuttortaasarnermik misilittagaqarnissat imaluunniit ilisimasaqarnissat
 • Inussiarnertuullutillu ataqatigiissarillaqqissuunissat
 • Danskisut tuluttullu allassinnaallunilu oqalussinnaanissat. Kalaallisut oqalussinnaaneq iluaqutaassaaq

 

Neqeroorutigisinnaavagut:

 • Akisussaaffigisatut suliassaqarfiit pissanganartut, ullullu suliffiusut silaannakkut angallassinermik suliaqarfiusup iluani ineriartornissamut periarfissaqartut
 • Mittarfiusut aserfallatsaaliugarinerisa qalliissutaasartullu suussusaasa iluanni ilisimasannik ineriartortitsinissamut periarfissaqarneq, aammalu aserfallatsaaliuinermi inissisimaffigisap qaffasissuusup attannissaanut peqataaqataaneq
 • Suliffik suleqaterpassuit niuerfigisarpassuillu ullut inuuffigisaannik attuisoq, aammalu Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnut annertuumik pingaaruteqartoq
 • Annertuumik angalasoqartassasoq naatsorsuutigineqassaaq

 

Atorfinitsitaanermi atugarisassat:
Aningaasarsiat atorfinitsitaanermilu atugarisassat attuumassutilittut sulisartut kattuffiat najoqqutaralugu pissapput.

 • Sapaatip akunneranut nal. akunnerini 40-ni sulisarneq
 • Piaarnerpaamik atorfininneq, imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut

 

Inissiaq
Atorfimmut inissiamik innersuussisoqanngilaq. Pisortaqarfiusuni atorfeqarnermigut qinnuteqartoq atorfilinnut inissiaqariissappat atorfilimmut inissiamut innersuussutaasumut pisinnaatitaaffik attatiinnarneqassaaq.

 

Annermik paasisaqarit
Atorfik pillugu annertunerusumik ilisimasaqarnissaq kissaatigigukku imaluunniit apeqqutissaqaruit Sanaartornermut pisortamut Frederik Erneeraq Zeebimut attaveqarnissannut tikilluaqqusaavutit, e-mailikkut: frz@mit.gl imaluunniit oqarasuaatikkut +299 38 26 14.

Apeqqutit nalinginnaanerusut HR-imi immikkoortoqarfimmut saaffiginnissutaassapput, mailikkut: hr@mit.gl.

Nittartakkatsinni Mittarfeqarfiit pillugu annermik nassaassaqarpoq, www.mit.gl.

 

Qinnuteqaat
Atorfinitsitaanissaq naatsorsuutigissagukku kingusinnerpaamik ull. 23.06.2021-mi ataani linki aqqutigalugu qarasaasiakkut qinnuteqaatit, cv, kiisalu ilinniagaqarnermut uppernarsaatit nassiutissavatit.

Atorfinitsitsiniarnermi oqaloqatiginninnerit ingerlanneqartuassapput.

 

Mittarfeqarfiit Kalaallit Nunaanni mittarfinnik 13-inik qulimiguullillu mittarfiinik 46-nik ingerlataqarput. Ingerlatat 60.000-inik sinnillit (minnerit aallarnerillu) isumagisarpagut, ukiumullu ilaasut 400.000-it sinnerlugit kiffartuuttarlutigit. 400-it missaannik sulisoqarnitsigut nunami suliffeqarfiit annerpaat ilagaatigut, aammalu sulisutta niuernermillu ingerlatsinitta ineriartortinnissaat sulissutigiuarpagut. Taamaalilluta kiffartuussinernik ilinniakkanillu arlalippassuarnik neqerooruteqarpugut, tamakkulu inuiaqatigiit ineriartuaarnerannut ilorraap tungaanut ilapittuuteqarnissatsinnut periarfissippaatigut.

2017-imi ukiumi suliffitsialattut Mittarfeqarfiit nersornaaserneqarpoq.

 

 

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: juunip 23.-at, 2021

Atorfik una qinnuteqarfigiuk