Skip to main content
76

Dette jobopslag er udløbet

Nunami mittarfinnik ingerlatsinerup toqqammavianik qulakkeereqataarusuppit?

Taama Mittarfeqarfinni inatsisigut pisussaaffigisanik ilinniagaqarnernut akisussaaffeqarlutit ilinniagaqarnernut siunnersortinngussaatit! Mittarfeqarfiit ukiut 30-t sinnerlugit Kalaallit Nunaanni mittarfinnik ingerlatsisimavoq, mittarfiillu ingerlatarineri pitsaanerpaat, isumannaannerpaat niuerfigisanullu saaffiginnittut qularnaarniarlugit ineriartortitsiuarpugut. Tamakku illit peqataaffigisinnaavatit.

 

Mittarfeqarfinni ullut atugassatit

Mittarfeqarfinni periusissialikkatut sammisassatut suliassaqarfigisatta ilaat tassaavoq piginnaanngorsaaneq. Mittarfinni inatsisitigut pisussaaffiusunik piginnaasassat arlaliupput, taakkulu mittarfinnik ingerlatsinermut nunat tamalaani piumassaqaatit unioqqutissanngikkaanni ineriartortinneqartuassapput. Taamaattumik suliffiup pisortaasa sulisullu akornanni piginnaanngorsaanermik kivitseqataasussamik, aammalu tamatumunnga ilaliullugu mittarfinnik ingerlatsinerup iluani Mittarfeqarfiit neqeroorutigisaanik inatsisitigut pisussaaffigisatut pikkorissartitsinerit ingerltarinissaannik qularnaareqataasussamik suleqatissatsinnik ujaasivugut.

 

Ilinniagaqarnermut siunnersortitut HR-imi Ineriartortitsinermik immikkoortoqarfimmi, HR-imi siunnersortinik marlunnik immikkoortoqarfimmullu pisortamik inuttaqartussami ilaalissaatit. Anguniagarput tassaavoq sulisuusunut pissutsini tamani suleqatigisatta piumanerusaattut suleqataalernissarput, pisunilu tamani kiffartuussilluartarnissarput. Tamanna suliassap sammineratigut, suleqatitta pisariaqartitaasa qitiutinnerisigut, aamma immikkoortoqarfimmi ataatsimut piginnaasatta iluaqutiginerisigut angussavarput.

 

Suliassatit

Qitiusutut suliassat tassaassaaq Mittarfeqarfiit neqeroorutigisaanik pikkorissartitsinerit ilinniagaqartitsinerillu taakku akornanni ataqatigiissitsinissaq, aamma maannakkut siunissamilu Kalaallit Nunaanni mittarfinnik ingerlatsinissamik kivitsiniarnermut piginnaasat Mittarfeqarfiit pisariaqartitaasa pilersinnissaat.

Inatsisitigut pisussaaffigisanik pikkorissartitsinermik ilinniagaqartitsinermillu suliassaqarfimmi ataqatigiissaarisutut atuutissaatit. Tamatuma saniatigut inatsisitigut pisussaaffigisatut pikkorissartitsinermik ilinniagaqartitsinermillu suliassaqarfimmut atatillugu mittarfiit pisortaannik, aammalu aaqqissuussivimmi immikkoortunik allanik siunnersuisarlutillu ilitsersuisassaatit. Tamatumunnga mittarfinnik ingerlatsinerup iluani suliassaqarfiit ataasiakkaat tamakku iluini suliassanut akisussaasuusunik qanimut suleqateqassaatit.

 

Ilinnit makku naatsorsuutigaagut

  • Suliffeqarfimmi inissisimaffinni tamani suleqatinik suleqateqarsinnaavutit
  • Periusissialikkatut angusassat aamma piginnaasassatut pisariaqartitat akornanni attaveqarfiit takusinnaassavatit
  • Ulluinnaat ulapaarfiusup iluarisimaarpatit, aamma suliasst suleriaatsillu pitsaanerpaanngorsartuarpatit
  • Ataatsimut isiginnilluartarputit, killiffissaasullu ataqqillugit
  • Nangitsillutit ilinniagaqarsimavutit
  • Mittarfeqarfinni suliassaqarfimmi misilittagaqarneq iluaqutaassaaq
  • Oqaatsitigut piginnaasaqarluarnerit iluaqutaassapput
  • Inuttut tikikkuminarneq qiimasuunerlu aamma iluaqutaassapput

 

Mittarfeqarfiit neqeroorutigaa

Suliffimmi allanngoriartorluarlunilu ineriartortuartumi atorfik pissanganartoq.

Suliffigisaq tassaassaaq Nuummi qullersaqarfik, atorfimmullu atatillugu annikitsumik angalasarneqassaaq.

Qullersarissavat HR-imi ineriartortitsinermut immikkoortoqarfiup pisortaa.

 

Atorfinitsitaaneq Namminersorlutik Oqartussat aamma attuumassutilittut sulisartut kattuffiata akornanni isumaqatigiissut najoqqutaralugu pissaaq. Sulinerup nalaa tassaavoq sapaatip akunneranut nal. akunneri 40.

 

Atorfimmut sulisunut inissiamik innersuussisoqanngalaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarneq aqqutigalugu innersuussaasutut sulisunut inissiaqareerpat sulisunut inissiamut innersuussaasumut pisinnaatitaaneq pigiinnarneqassaaq.

 

Annermik paasisaqarit

Atorfimmut apeqqutissaqaruit HR-imi pisortap Bodil Marie Damgaardip attaviginissaanu ttikilluaqqusaavutit, oqarasuaatikkut 382604 / 527456 imaluunniit e-mailikkut: bmd@mit.gl. Mittarfeqarfiit pillugit annermik paasissutissat uani pissarsiarisinnaavatit: www.mit.gl.

 

Qinnuteqaat

Atorfimmut naatsorsuutigineqassaguit ataani linki aqqutigalugu qarasaasiakkut qinnuteqaatit aamma cv-utit kingusinnerpaamik ataasinngorneq 18. november 2019-imi nassiutissavatit. Saaffiginnissutit tamarmik isertuussatut suliarineqassapput, qinnuteqaatillu suliarineqartuassallutik.

 

Mittarfeqarfiit Kalaallit Nunaanni mittarfinnik 13-inik helipadsinillu 43-nik ingerlataqarput. Ingerlatat 60.000-inik sinnillit (mittoqarnerit aallarnerillu) isumagisarpagut, ukiumullu ilaasut 350.000-it sinnerlugit kiffartuuttarlutigit. 400-t missaannik sulisoqarnitsigut nunami suliffeqarfiit annerpaat ilagaatigut, aammalu sulisutta niuernittalu ineriartortinnissaat sulissutigiuarpagut. Taamaalilluta kiffartuussinernik ilinniakkanillu arlalippassuarnik neqerooruteqarpugut, tamakkulu inuiaqatigiit ineriartuaarnerannut ilorraap tungaanut ilapittuuteqarnissatsinnut periarfissippaatigut.

Atorfik una qinnuteqarfigiuk http://www.mit.gl/gl/atorfiit-ilinniarfiillu/atorfiit-inuttaqanngitsut/qinnuteqarit/?VID=28102019_2