Skip to main content
91

Dette jobopslag er udløbet

Finansiel Controller

Controlling, aningaasaqarnermik ataatsimut isiginnineq niuerfimmillu ineriartortitsineq
Finansiel Controlleritut suliffeqarfiup suleriaasianik ineriartortitsinermut, aqutsinermut pitsaanerpaanngorsaanermullu peqataaqataassaatit, aammalu periusissiaq misissueqqissaarinernik tapersersussallugu. Paasissutissatut tunngavigisatsinni aamma misissueqqissaarutini annertunerusumik soqutigisaqatigiinnut avataaneersunut aamma suliffiup iluaniittunut tamanik takunnissinnaanermik pissarsinissatsinnut qularnaareqataassaatit.

Misissueqqissaarinerit naannernik, aammalu iternga tikinnerullugu takinerusunik suliaqartussaassaatit, soorlulusooq ingerlatsinermut tunngasunik suliassaqassallutit, tamakku suliffimmi ingerlatarisanut paasinnilluarnissannik tunngavissiissallutik.

Taamaattumik sulianut tunngatillugu piginnaaneqarluarnissat aammalu tutsuiginartunik misissueqqissaarinissamut piginnaaneqarnissat pingaartipparput; qarasaasiami suliaqartarnermut misilittakkat iluaqutaassapput.

Controllerinermik suleqatigiit sisamat ilagilissavatit, aammalu Chef Controlleri aamma Aningaasaqarnermut Pisortaq qanimut suleqatigalugit atorfiup imarisassaanut sunniuteqarnissamut periarfissaqassallutit. Qullersarissavat Chef Controlleri, ingerlatsivimmullu tamarmiusumut siamasissumik attaveqalissallutit.

Suliassat aamma akisussaaffiit sinneri:

 • Controllerit sinneri peqatigalugit qaammatikkaartumik nalunaarusiorlunilu missingersuusiortarnerit
 • Missingersuutinik aamma pisortat nalunaarusiaannik misissueqqissaarinerit, kiisalu missingersuutinik immikkoortoqarfiillu naatsorsuutaannik malittarinnittuarneq, ilanngullugit suliassaqarfimmut akisussaasuusunik ataatsimeeqateqartarnerit
 • Ingerlatarisat pitsaanerpaanngorsarneri, aamma aningaasaqarnermi suliassaqarfimmut suleriaasissanik nassuiaassutit
 • Suliffeqarfimmut tamarmut, aamma immikkoortoqarfiit inissisimaffiinut kisitsinik qitiusunik attuumassutilinnik suliaqarlunilu malittarinninneq
 • Piginnittutsinnut aamma Mittarfeqarfiit iluanni aningaasaqarnermut misissueqqissaarinerit assigiinngitsut siunertanut aalajangersimasunut suliarisarneri

 

Atorfeqalersussamut eqqortumut naatsorsuutigisat:

 • Ilinniagaqarnermut tunngatillugu attuumassutilimmik tunngaveqarnissaq, soorlu HD, Controlleritut ilinniagaqarneq, allamilluunniit attuumassuteqartumik aningaasaqarnermut tunngasumik ilinniagaqarneq
 • Excelimik atuillaqqinnerpaaq – ajornanngippat AX-imik, Power BI-imik aamma qarasaasiakkut suliaqartarnermik ilisimasaqarneq
 • Ajornanngippat controlleritut imaluunniit misissueqqissaarisartutut suliffeqarfimmit anginerusumit misilittagaqarneq (piumasaqaataanngilaq)
 • Allattariarsornermi oqaluttariarsornermilu attaveqaqatigiinnissamut piginnaasaqarluarneq
 • Namminersuutigisamik, aaqqissuussamik misissueqqissaarisumillu suliaqarsinnaassuseq, ulluni ulapaarfiusuni ataatsimut isiginninnermik attassisinnaalluni
 • Unammillerfissanut piareersimasuuneq, niuernermut tunngasunut soqutiginninneq ilakkuminartuunerlu

Mittarfeqarfiit neqeroorutigaat
Suliffik pissanganarlunilu tamaviaarfissaqartoq pissarsiarissavat, peqatigalugit suleqatit pikkorissut, inuussutissarsiutigisamik, taamaattorli najoqqutassaligaanngitsutut aammalu assut ikiuerusuttutut akunnermi suleqatigiittoqarluni.

Suliffigisassat Nuummi qullersaqarfimmiissaaq, taamaattorli Kalaallit Nunaanni Mittarfeqarfiit sumiiffigisaasa sinnerinut angalanertaqartunik piffissaqartarumaarpoq.

Atorfininnermi atugassarisat
Pineqartoq tassaavoq suliffik pissanganartoq, namminersuutigisaq tamaviaarfissartaqartorlu. Aningaasarsiat atorfininnermullu pissutsit attuumassutilittut suliffinni kattuffimmut tunngasutut pissaaq. Atorfininnerup aallartinnera: Sapinngisamik piaarnerpaamik.

Isumannaallisaanikkut akuerisaaneq
Atorfininnissamut piukkunnaateqarnissamut politiinit isumannaallisaanikkut akuerisaasinnaanissat piumasaqaatigineqarpoq.

Annertunernik paasissutissat
Atorfimmut apeqqutissaqaruit Chef Controller Aputsiaq Fleischer Høyip oqarasuaat +299 38 26 33-kkut attaviginissaanut tikilluaqqusaavutit. Apeqqutit naliginnaanerusut HR-imut immikkoortoqarfimmut mailikkut nassiutissapput, uunga: HR@mit.gl. Mittarfeqarfiit pillugit uani annertunermik paasissutissarsiorit: www.mit.gl.

 

Qinnuteqaat
Atorfimmut piukkunnartutut isigineqarniaruit qinnuteqaatit cv-llu kingusinnerpaamik ulloq 19. marts 2021-mi linki ataaniittoq aqqutigalugu qarasaasiakkut nassiutissavatit.

Saaffiginnissutit isertuullugit suliarineqassapput, qinnuteqaatillugu suliarineqatuassapput.

 

Mittarfeqarfiit Kalaallit Nunaanni mittarfinnik 13-inik qulimiguullillu mittarfiinik 46-nik ingerlataqarput. Ingerlatat 60.000-inik sinnillit (minnerit aallarnerillu) isumagisarpagut, ukiumullu ilaasut 350.000-it sinnerlugit kiffartuuttarlutigit. 400-it missaannik sulisoqarnitsigut nunami suliffeqarfiit annerpaat ilagaatigut, aammalu sulisutta niuernermillu ingerlatsinitta ineriartortinnissaat sulissutigiuarpagut. Taamaalilluta kiffartuussinernik ilinniakkanillu arlalippassuarnik neqerooruteqarpugut, tamakkulu inuiaqatigiit ineriartuaarnerannut ilorraap tungaanut ilapittuuteqarnissatsinnut periarfissippaatigut.

 

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: marsip 19.-at, 2021

Atorfik una qinnuteqarfigiuk