Skip to main content
121

Dette jobopslag er udløbet

MÆLKEBØTTECENTERIMI ANINGAASAQARNERMUT PISORTAMIK

Aningaasaqarnermut tunngasutigut tamatigoortumik ilisimasaqarluarpit – aamma aqutsillaqqissuuit?

 

Suliffik
Aningaasaqarnermut pisortatut atorfimmi pissanganartumi aningaasaqarnermut immikkoortortamut tassanilu sulisorisanut, inissiaatinullu akisussaasuussaatit, tamatumalu saniatigut immikkoortortami sulisorisanut marlunnut pisortaassallutit.

Aningaasanik aqutsinermut akisussaasuussaatit, tassunga ilanngullugu missigersuutit naapertuuttumik malinneqarnersut nakkutigissallugu aningaasartuutinik inissititerineq ilanngullugu, aamma missigersuusiorneq pilersaarusiortassavat missigersuusiallu naapertorlugit ingerlatsisoqarnersoq qulakkiissallugu. Aamma aningaasaqarnermut immikkoortortami suliassat ingerlanneqarnerannut ataqatigiissarneqarnerannullu akisussaasuussaatit, kiisalu ingerlatsivinni najugaqarfinnilu pisortaasunut sulisorisanullu aningaasaqarnermut sulisullu pillugit allaffeqarfimmi sulianut tunngasunik malinaatitsineq tapersersuinerlu akisussaaffigissallugit.

Aningaasaqarnermut pisortassamut suliassat tamalikaartuupput, ilaatigut makkuullutik:

●      sammineqarsinnaasut pillugit akigititaasunik takussutissiorneq, sulisunut quppersagaliorneq ataavartumik naleqqussagaasussamik

●      sulisiorineqartut ataavartumik ineriartoqatigiinnissaannut inerisaanermik, suliffeqarfimmi anguniakkanut takorluukkanut naleqartitanullu naapertuuttumik aallartitsineq

●      siulersuisunut aningaasaqarneq il.il. pillugit paasissutissanik suliaqarneq, kukkunersiuisumullu attaveqarneq

●      immikkoortortaqarfiit kiffartuunneqarneri, taakkunanilu aqutsisunut allaffissornikkut, missigersuusiornikkut naatsorsuusiornikkullu ilitsersuineq siunnersuinerlu

●      inatsisitigut nutarterinermut malinnaaneq, taakkualu pillugit ilisimatitsisarneq, malinninnissaq tunngavissiuinissarlu

●      akissarsiat il.il. pillugit isumaqatigiinniarnernut piareersaaneq peqataanerlu, aammalu suliffeqarfimmi pisortat siulersuisullu suliffeqarfiup ingerlanneqarnera pillugu aalajangersagaannut isumaqatigiissutit naapertuunissaannik qulakkeerinninneq – tamakkulu saniatigut isumaqatigiissutit ilisimatitsissutigineqartarnissaat malinneqarnissaallu qulakkiissallugit.       

 

Aningaasaqarnermik tunngaveqarluni tamatigoortoq nukittooq aqutsinermik misilittagalik piumassuseqarluartorlu
Ilimagaarput ullumikkut asigusunik akisussaaffeqarlutit suliffeqartutit, aningaasaqarnikkullu tamatigoortumik suliamut tunngasunik ilisimasaqarluartuusutit.

Ilinniarsimanerit tassaassagatipparput aningaasaqarnermut tunngasuteqartoq, soorlu cand.merc.aud., HD(R), kukkunersiuisoq imaluunniit taakununnga naapertuutoq, inuttut pissuseqarnikkut misilittagaqarnikkullu tulluartuusutit.

Suliassanut pilersarusiornikkullu pikkorissuuvutit, toqqaannartumik suliassat naammassisinnaallugit aammali Mælkebøttecenterip aningaasaqarnikkut ineriartorneranut kingunissalimmik peqataasinnaasutit.

Aningaasaqarnikkut nukittuumik tunngaveqarlutit tamatigoortuuvutit, ilisimasaqarluarlutit, tamakkiisumik isiginnissinnaallutit, aalajaatsuullutit sunniuteqarluarsinnaallutillu immikkuullarissunik angusaqarsinnaasoq. Iliuuseqartartuuvutit aallarnisaasarlutillu, suliassatillu akisussaassusilimmik eqqarsarluarlutillu suliarisarlugit.

Naatsorsuutigineqarpoq alapernaattuullutillu avatitsinni pisut malinnaaffigilluaritit, suliffeqarfimmilu imminermi ineriartorneq alakkaamasaqarluarfigigit. Suliffeqarfiup avataani suleqatitsinnut nalilersuisinnaassaatit, suleqateqarnerlu suliffeqarfimmi pisunut oqimaaqatigiississinnaassallugu.

Attaveqarluarneq ajornartorsiutiginagu, suleqatitit nukittuumik Mælkebøttecenterillu suleqatai allat  suleqatigisinnaavatit.

Nammineq ineriartortuarnissat, suliannullu tunngasutigut ilinniaqqittarnissat piareersimaffigissavatit, ilisimasavillu nutartertuarnissaat nammineerlutit akisussaaffigalugu. Naatsorsuutigineqarpoq illit nammineerlutit isumaqatigiissutit, malittarisassat, inatsisit il.il. suliassaqarfinnut tunngasut ilisimalerusullugit iliuuseqartassasutit, suleqatigiittullu – ineriartortitseqataallutillu peqataassaatit.

Naatsorsuutigineqarpoq Office-mik atuinermik misilittagaqarluartutit, aamma ERP/CRM/aningaasanullu tunngasutigut aqutsissutit atorsinnaalluaritit (Mælkebøttecenterimi Uniconta atorneqarpoq).

Kalaallisut/danskisut oqaatsit atorsinnaassagitit kissaatigaarput, piumasaqaatiginaguli.

Pillagaasimannginnermut meeqqanillu atornerluisimannginnermik uppernarsaatit takutissinnaassavatit.

Suliffeqarfimmi pilersitsiviusumi suliatigullu ineriartorfiusumi pingaarutilimmik peqataalersinnaanermut periarfissaq

Sulinermi periutsinut annertuumik sunniuteqarsinnaavutit, atorfimmilu neqeroorutigineqartumi suliatigut inuttullu makunniagassaqarfilimmi ineriartornissamut periarfissiisoqarpoq. Pisortaq, piginnaanernullu ineriartornermullu pisortaq aqutsisoqatigiillu sinneri qanittumik suleqatigissavatit.

Tamakku saniatigut ulluinnarni pissanganartuni suliamut tunngasutigut inuttullu piginnaanitit ineriartortissinnaavatit, pikkorissarnerni suliamullu tunngasutigut illiniaqqinnernut peqataanikkut.

 

Mælkebøttecenteri
Mælkebøttecenteri imminut pigisuuvoq aningaasaateqarfittut nalunaarsugaq. Namminersortut pilersataraat, siulersuillu toqqagaapput ukunannga; Nuuk Rotary Club, Lions Club Nuuk, Sulisitsisut Kattuffiat (GE) aamma Kommuneqarfik Sermersooq. Meeqqat inuussuttuaqqallu 3-niit 17-inut ukiullit, sumiginnagaasimasut angerlarsimaffiullu avataanut inissinneqarsimasut atugaasa pitsaanerulersinnissaat aamma sumiginnaanermik pitsaaliuinissaq siunertaavoq. Meeqqat ilaqutariinnut sammititamik suliniarfigineqarnerisigut tapersersorneqarlutillu nukittorsarneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Mælkebøttecenteri aningaasanik katersuiniarnikkut pilersitaavoq, ingerlatsinermullu aningaasartuutit kommunit sullinneqarnerminnut akiliutigisartagaannit matussuserneqartarput. Massakkut Mælkebøttecenteri tassaavoq allaffeqarfik, Mælkebøtten, ulloq unnuarlu meeqqanut inuusuttuaqqanullu sumiginnagaasimasunut angerlarsimaffiusoq nalunaarsuiffiusartorlu, kiisalu meeqqanut inuusuttuaqqanullu ornitagaalluni meeqqanut iggavittalik. Tamatuma saniatigut najugaqarfiit marluk Mælkebøttecenterip ataaniipput, taakkunani meeqqat inuusuttuaqqallu aalakkaanerusumik najugaqarsinnaapput. Meeqqanut inuusuttuaqqanullu 22-inut inissaqartitsisoqarpoq, ornittagarlu meeqqanut 50-inut inissaqarluni. Centeri aamma Kapisilinni illuuteqarpoq, suliniuteqarnermi feeriartarfittullu atorneqartumik.

Uani Mælkebøttecenteri pillugu annertunerusumik paasiniaasinnaavutit: www.mb.gl

Ansøgningslink: https://www.curia.dk/soeg-stilling?jobid=21357&locale=da_DK