Skip to main content
115

Dette jobopslag er udløbet

Tunumi kommunimi annaassiniarnissamut upalungaarsimasuni upalungaarsimanermi pisortap tullianik pissarsiorneq - Tasiilami upalungaarsimasut - Immikkoortumi Tunumi / Atorfiup nr. 418/21

Kommuneqarfik Sermersooq/ Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik

Tunumi kommunimi annaassiniarnissamut upalungaarsimasuni upalungaarsimanermi pisortap tullianik pissarsiorneq -

Tasiilami upalungaarsimasut - Immikkoortumi Tunumi 

Upalungaarsimanermut tunngasuni aqutsisoorusuppit? Ineriartortitserusussuseqarpit? – peqatigitillugulu ulluinnarni ingerlatsinerup tamakkiisumik ingerlanissaata pingaaruteqassusia paasisimallugu?

Taamaappat Kommuneqarfik Sermersuumi Tasiilaq Qatserisartoqarfimmi Upalungaarsimanermut pisortap tullersortaatut (pisortap tullia) atorfik soqutiginartippat.

Inatsit ”Kalaallit Nunaanni annaassiniarnissamut upalungaarsimaneq aamma ikuallattoornissamik qaartoornissamillu pitsaaliuinermi iliuusissat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 14, 26. maaji 2010-meersoq” atuutilerneranut atatillugu Nuummi Upalungaarsimanermut pisortap ikiortissaanik indsatslederinik atorfinitsitsisoqartussaavoq.

Kommuneqarfik Sermersooq piffissamik tamakkiisumik atorfeqartussamik Immikkoortumilu Tunumi inissisimasussamik Upalungaarsimanermut pisortamut tullersortissarsiorpoq (Pisortap tullia), piaartumik isumaqatigiinnikkulluunniit atorfininneq pissaaq.

Piginnaasatit:

 • indsatslederitut ilinniagalik

-       imaluunniit holdlederitut ilinniarsimasoq, aamma illoqarfimmi sulinermi aqutsisutut/indsatslederitut timmisartunilu indsatslederitut anguniagalittut ilinniagaqarsinnaanissamut piumassusilik.

 • Sanaartukkat pillugit sullissinermi ikuallattoornissamut teknikkimut tunngasumik ilinniarsimanissaq pitsaaqutaassaaq, piumasaqaataanngilarli.
 • Kalaallit Nunaanni upalungaarsimanermut tunngasunik patajaatsumik ilisimasalik misilittagalillu
 • Suliamut/allaffissornermut attuumassuteqartunik qarasaasiamik atuinissamut misilittagalik.
 • Kalaallit Nunaanni upalungaarsimanermut tunngasunik inatsisinik malittarisassanillu ilisimasaqarluartoq.
 • Suleqatiginnikkusussuseqartuusutit, ulapaarfinnilu tamakkiisumik takunnissinnaassuseqarlutit.
 • Suliffimmi marluinnik oqaaseqarfiusumi sulisinnaassusilik soorlu aamma suliatigut piginnaasaqarneq inuttullu piginnaasaqarnertulli pingaartutut isigineqartoq.
 • Marluinnik oqaaseqartuusutit - kalaallisut danskisullu.
 • Atuuttumik biilersinnaanermut allagartalik.

Atorfimmi akisussaaffinnut piginnaatitaaffinnullu tunngasut:

 • Immikkoortumi Tunumi, Tasiilaq aamma Ittoqqortoormiit kiisalu Tunumi nunaqarfiit annaassiniartarnermut tunngasunik akisussaaffeqarfigisaqarneq
 • Sulisut amerlassusilerneqarnerat: qatserisartut 110-it missaaniittut
 • Nammineq suliassanik aaqqissuussinissamut akisussaaffik.
 • Sulisunut tunngasunik akisussaaffik, tassunga ilanngullugu napparsimaneq pillugu sulinngitsoortarnermik, sulinngiffeqarnissamut pilersaarusiornernik il.il. nakkutiginninneq.

Ilaatigut suliassaqarfiit uku akisussaaffigalugillu suliassarissavatit:

 • Ataatsimut aaqqissuunneqarsimasunik ulluinnarni aqutsineq, tassunga ilanngullugu ajutoorfiusumi suliaqarnermi teknikkimut tunngasunik aqutsineq, Immikkoortoq Tunumi eqqarsaatigalugu annaassiniarnissamut upalungaarsimanermi inatsit § 7 innersuussutigalugu.
 • Upalungaarsimanermut pisortaq suleqatigalugu Immikkoortoq Tunumi pingaarnertut annaassiniarnissamut upalungaarsimanermi ataatsimoorussamik upalungaarsimanissamut pilersaarusiorneq, tassunga ilanngullugu annaassiniarnissamut upalungaarsimasunik kalerrisaarinissamut pilersaarutip nutarterneqartarnera.
 • Suliffeqarfinnut illunullu ikuallattoornissamut ernumanaateqarsinnaasunut ornigunnissamut tunngasunik ataatsimiinnissamik pilersaarutit, Immikkoortoq Tunumi eqqarsaatigalugu annaassiniarnissamut upalungaarsimanermut inatsimmi § 21 innersuussutigalugu.
 • Immikkoortumi Tunumi politiit suleqatigalugit annaassiniarnermut upalungaarsimasunik aallartitsineq.
 • Iliniarnissamut aalajangersakkat atuuttut naapertorlugit upalungaarsimanermut ataqatigiissaakkamik Immikkoortumi Tunumi sulisut ilinniartinneqarnissaat.
 • Immikkoortoq Tunumi sanaartukkat pillugit sullissinermi ikuallattoornissamut teknikkimut tunngasunik suliaqarneq pillugu illuliornermullu oqartussanik suleqatigininneq.
 • Immikkoortumi Tunumi ikuallattoorsinnaanermik misissuineq, annaassiniarnissamut upalungaarsimanermut inatsimmi § 29 innersuussutigalugu.
 • Illuni il.il. ikuallattoornermut qimarngussinermullu sungiusarnernik ingerlatsineq, Immikkoortoq Tunumi eqqarsaatigalugu annaassiniarnissamut upalungaarsimanermut inatsimmi § 28 innersuussutigalugu.
 • Pinaveersaartitsinermik suliaqarneq, Immikkoortoq Tunumi eqqarsaatigalugu annaassiniarnissamut upalungaarsimanermut inatsimmi § 22 innersuussutigalugu.
 • Sungiusarneq tassunga ilanngullugu Immikkoortumi Tunumi kommunip suliffeqarfiutaani sulisunik ilitsersuineq.
 • Annaassiniarnissamut upalungaarsimanermut illunik ingerlatsineq aamma aserfallatsaaliinermik ataqatigiissaarineq, taassuma ataani Immikkoortumi Tunumi kommunimi upalungaarsimanermut qullersaqarfiat aamma sungiusarnermut atortut, annaassiniarnissamut upalungaarsimanermut atortut il.il.
 • Immikkoortumi Tunumi atulersitsinermut akuersissutinik suliaqaqataaneq.
 • Immikkoortumi Tunumi qatserutit il.il. ingerlanneqarnerinut aserfallatsaaliornerinullu akisussaaffeqarneq
 • Immikkoortumi Tunumi pitsaaliuinermik suliaqarneq.
 • Immikkoortumi Tunumi suliarigasuagassanik suliaqarneq

Pinerliisimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik inuttassarsiuussarput pinerliisimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaammik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu kommune pinerliisimannginnermut uppernarsaammik aatsaat pippat atorfinitsitsineq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommunip Politiinit pinerliisimannginnermut uppernarsaat aatsaat tiguppagu atorfiniffiusussaq isumaqatigiissutigineqarsinnaammat.

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugit atugassarititaasut:
Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, AK imaluunniit Kalaallit Nunaannilu kattuffiup allap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit atorfinitsitsisoqassaaq.

Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq.

Inissiaq: Atorfimmut atatillugu inissiamik atugassiisoqanngilaq.

Qinnuteqaatip:
Qinnuteqaatip ilisarnaataata Atorfiup ilisarnaataa 418/21 aamma ilinniagaqarsimaneq siornatigullu sulisimanermik pillugit paasissutissartalik, soraarummeersimanermut uppernarsaatitalik qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmit tiguneqareersimassaaq.

Imatut qinnuteqaateqassaatit:
Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu.
Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

MALIGIUK: Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.

 

 

Qinuteqaat tunniunneqassaaq kingusinnerpaamik: 4. august 2021
Atorfininneq: Piaartumik isumaqatigiinnikkulluunniit
Akunnerit suliffiit: Ulloq naallugu
Suliffik: Tasiilaq
Paasissutissat allat uani piniarneqarsinnaapput: Louise Bruun Jensen
Telefon: +299 367403
Mobil: +299 227403
Nittartagaq: http://www.sermersooq.gl
Qinnuteqaat nassiutiguk