Skip to main content
163

Dette jobopslag er udløbet

SANARFINERMUT AVATANGIISINULLU INGERLATSIVIMMI PISORTAQ

Nunarsuarmi kommunit annersaat Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi Pisortamik misilittagartuumik ineriartortitsinissamillu pingaartitsisumik pissarsiorpoq.  Suliffissaq una ilinnut, misilittagartuujullunilu pikkorissuusumut, kiisalu ingerlatsivimmi kommunip ineriartuinnarnissaanut alliartornissaanullu pingaarutilimmi siuttoorusuttumut periarfissaavoq immikkuullarissoq.

Suliffik
Sanarfinermut Avatangiisinullu pisortatut Kommuneqarfik Sermersuumi Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi qullersatut akisussaasuussaatit. Atorfippit qaffasissusaa pissutigalugu pisortaqatigiinnuttaaq ilanngutissaatit taamatuttaarlu illit suliassaqarfinni aqutsinerup saniatigut kommunip ataatsimut isigalugu ineriartorneranik siunnerfianillu malinnaassallutit

Kommuneqarfik Sermersooq nunatamigut innuttaasumigullu Kalaallit Nunaanni kommunini annersaavoq.  Kommune ineriartorlunilu alliartorpoq sulilu ingerlatsivimmi sulianit tapersersorneqartumik ineriartuinnarnissani alliartuinnarnissanilu kissaatigalugu. Taamaattumik illit aallartisaasutut pingaarutilittut kommunimi ingerlatsiviit sumiiffiillu assigiinngitsut akornanni malinnaasinnaasutut kommunilu tamakkerlugu iluaqutaasussanik aalajangiisinnaasutut imminut isigisinnaanissat naatsorsuutigineqarpoq.

Taamaattumik politikkikkut aalajangikkat taakku atorneqarsinnaasumik periusissianngortinneqartarnissaannik illit pisortatut qulakkeerinninnissat pingaaruteqarluinnarpoq.  Ingerlatsiviinnaanngitsumut kisiannili kommune tamakkerlugu aqqutissiuussissaatit, akisussaaffiliillutit innuttaasullu qiteritinnissaanut pingaartitsillutit.

Inatsimmik unioqqutitsinani ingerlatsivimmik ingerlatsineq aammalu innuttaasunut inuussutissarsiuteqartunullu iluaqutaasumik sunniutilimik aaqqiissuteqarnissaq atuilluartuusumillu angusaqarnissaq siunertaralugu politikkikkut anguniakkanik, aalajangiinernik pilersaarutinillu naammassinninnissamut tapertaallutillu malitseqartitsisassaatit.

Kommunaldirektøri qaninnertut aqutsisorissavat

Inuttut piginnaasat
Qinnuteqartoq pitsaanerpaaq atorfimmit assingusumit aqutsinerup tungaatigut misilittagaqarluassaaq.  Atorfimmut attuumassutilimmik sivisuumik sivisussusilimmik ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqartutit naatsorsuutigaarput.  Taamatuttaaq sanaartugassanut missingersuutinik annertuunik suliaqarsinnaassagavit ingerlatsivimmilu aningaasaqarnerup pitsaasuunissaa patajaatsuunissaalu qulakkeersinnaassagakku aningaasaqarnermut suliassaqarfimmi pikkoriffeqarluartutit kiisalu ataatsimut isigalugu periusissiortumik eqqarsartuusutit, ineriartortitsinermik pingaartitsisuusutit kiisalu inuttut piginnaasaqarluartutit aamma naatsorsuutigaarput.

Pisortatut atorfimmi pitsaanerpaamik sulissaguit, ukuninnga eqquutsitsissaatit:

 • Politikkikkut aalajangikkanik atuutilersitsinissaq qulakkiissavat.
 • Innuttaasut inuussutissarsiortullu attuumassuteqartillugu naapertuuttumik annertussusilimmik siusissukkut peqataatinneqartarnissaat qitiutissavat.
 • Ersarissumik takussaasumillu aqutsissasutit, suliffiup pitsaasuunissaanik orniginartuunissaanillu ineriartortitsilluni sulissuteqarnermi siuttuullutit.
 • Aqutsisunnut suleqatinnullu tutsuiginartumik piumasaqarsinnaassaatit, kiisalu suliffimmi avataanilu ajornartorsiutit ajornakusoorsinnaasut attaveqaatigisinnaassavatit.
 • Ersarissunik anguniagassiisassaatit siunnerfiliillutillu, suliffimmilu annertuumi malitseqartitsisinnaallutit ilutigalugulu aqutsisunit sulisunillu malinneqarsinnaassallutit.
 • Ingerlatsiviup iluani avataanilu atassuteqaatinik pitsaasunik pilersitsisinnaassaatit qulakkeerinnillutillu.
 • Ingerlatsivimmi teknikkikkut inatsisilerinikkullu suliat aallaavigalugit ingerlatsinermi aqutsinerup isumannaatsup periusissiukkamillu ineriartortitsinerup ersarissumik oqimaaqatigiitsinnissaat qulakkiissavat.
 • Immikkoortortani pisortat suleqataasullu ilinnit ilisimasaqarnerusut ilinnut tatiginnissuseqaramik ujartuisartut atorluarnissaat pikkoriffigaat.
 • Oqaatsitigut attaveqartarnikkullu pitsaasumik attuumassutilinnillu piginnaasaqarputit
 • Teknikkikkut immikkut piginnaasaqartuusariaqanngilatit kisianni suliassaqarfinnut paatsoornartuni ajornakusoortunilu peqataasinnaassaatit tamatumalu saniatigut teknikkikkut suliaqarneq ingerlatsinerlu akulerussinnaassavatit.
 • Politikkikkut aaqqissuussaanermut ataqqinnittuuvutit politikikkut ilisimasaqarlutit ataatsimullu isigalugu inernerit pitsaanerpaat kommunimut iluaqutaasussat anguneqarnissaat siunertaralugu kinguneqarluartussamik peqataallutillu akerliliisinnaassaatit
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit ilusiligaanerannik, pisortat aaqqissugaanerannik, kulturimik paasisimasaqarlutillu ilisimasaqarnissat orniginarnerutinneqarpoq.

Inuttut inuuneqarneq eqqarsaatigalugu suliffeqarfimmik politikkikkut aqunneqartumik aqutsisinnaanissat naatsorsuutigineqarpoq, tassani qaffasissorujussuarmik tamanit eqqumaffigineqarfiusumi politikkikkut qinikkat politikkikkullu ataatsimiititat kiffartuutissavatit, tamatumani piumasaqaatit naatsorsuutigisallu allanngorarsinnaasorujussuusinnaapput aammalu illit, suliassat assiginngitsorpassuit assigiissaarnissaat ersarissumillu agguataagaanissaat aammalu sunniutilimmik malitseqartinneqarnissaat tamatigut isumagisassavat.

Inuttut aqutsisutullu uku imminermi ilisarisinnaassavatit:

 • Patajaatsoq imminullu eqqissisimatissinnaasoq
 • Maligassiuissuuvutit, tassani pissutsikkut amerlasuunik isigineqarnerit tamatumalu pisussaaffiunera ilisimaarigit takutittarpat.
 • Avatangiisitit ajunngitsumik ataqqinnittumillu pisarpatit.
 • Anguniagartuujunikkut iliuuseqarsinnaassutsikkullu kiisalu aaqqiagiinnginnernik kinguneqarluartussamik suliatigullu tunngavissaqarluartumik isumaginnittarnikkut sunniisarputit.
 • Aqutsisutut aalajangiininni torersuuvutit ataqqinnissuseqartuullutillu aammalu aqutsisoqatigiiutippit kiisalu pisortaqatigiit akornanni suleqatigiinnermik pilersitsisinnaallutit.

Kommuneqarfik Sermersuup neqeroorutigai
Atorfik 01. juuni 2023-mi isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit inuttalerneqarusuppoq. Taamatuttaaq atugassarititaasut ataani allaqqasut atorfeqartitaanermi atuupput. 

Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu allap isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissut atuuttoq naapertorlugu, akissarsiaqartitsisoqarlunilu atorfinitsitsisoqassaaq.

Atorfinitsitsineq qaammatini pingasuni misiliinertaqarpoq.

Atorfik akissaateqarfimmi lønramme 39/40-mi maanna inissisimavoq.

Atorfinitsitsineq ukiunik sisamanik sivisussuseqassaaq aallaaviatigullu isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemanditut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Atorfimmut atatillugu piffissap suliffiusussap sivisunerpaaffissaa aalajangersagaanngilaq, aamma qaangiuttoornermi ajunngitsorsiassaqarneq pillugu aalajangersakkat kiisalu ullunik sulinngiffiusussanik annaasaqarnermi ajunngitsorsiassat pillugit aalajangersakkat atuutinngillat, aallaaviatigut sap. akunneranut 40 tiimit sulisoqartassalluni. 

Atorfinikkiartornermi angalaneq
Sulisumut taassumalu ilaqutaanut atorfinikkiartornermi aammattaaq siusinnerpaamik ukiut pingasut qaangiutsillugit soraarnermi angalasinnaatitaaneq atuuppoq soorluttaaq malittarisassat atuuttut naapertorlugit nuunnermi aningaasartuutinut matussutissat ilinnut tunniunneqarumaartut.

Inissiaq
Inissiamik atorfimmut atasumik innersuussisoqarsinnaavoq, taavalu Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu Kalaallit Nunaanni illuutaanik attartornermut malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sillimmatinut, ineqarnermut, atuinermut il.il. akiliisoqartassalluni. Atorfininnermi inissamik piareersimasuuteqanngikkaanni, sulisunut utaqqiisaasumik inissaqarsinnaatitaasunut, utaqqiisaasumik inissaq neqeroorutigineqassaaq, tamatumunngalu atatillugu ineqarnermut, atuinermut il.il. qulaani maleruaqqusaasut naapertorlugit akiliuteqartoqartassalluni. Ineqarnermut, tassunga ilanngullugu atuinermut tunngasut pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkaanni, paasissutissat uani takuneqarsinnaapput: www.iserit.gl

Pinerlussimannginnermut uppernarsaat
Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsinissamut inatsit naapertorlugu pisussaatitaaffeqarpoq. Inatsit naapertorlugu kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsippat atorfinitsitsineq aatsaat pisinnaavoq. Taamaammat maluginiaqqussavarput atorfininnissamut isumaqatigiissusiortoqarsinnaammat kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik Politiinit aatsaat pissarsereerpat.

Soqutiginnippit?
Atorfik pillugu apeqqutissaqaruit Senior Sales & Recruiter Niels Thomsen Flies HR-imeersoq oqarasuaammut uunga: +299 586636 / +45 5432 8408  imaluunniit niels@flieshr.dk. attavigisinnaavat.

Flies HR-ip sulisussarsiorneq isumagisassaraa, taamaammat saaffiginninnerit tamarmik tassunga ingerlateqquneqarput. Qinnuteqarnissamut periarfissaq kingulleq tassaavoq 29. marsi  2023 nal. 12.00. Atorfinitsitsinissamut oqaloqatiginninnerit sapaatip akunnera 15-imiapriilip ingerlanneqarnissaat naatsorsuutigaarput.

Atorfik pillugu allanik apeqqutissaqaruit Kommunaldirektøri Ole Jakobsen attavigisinnaavat uunga: mobil +299 261260 imaluunniit ojak@sermersooq.gl

Tusarfiginissat qilanaaraarput.

Ansøg her