Skip to main content
121

Dette jobopslag er udløbet

Pitsaaliuinermut siunnersorti atorfiup normua 511/21

Kommuneqarfik Sermersooq pikkorissumik tunniusimasumillu Pitsaaliuinermik siunnersiortimik pissarsiorpoq Nuummi Pitsaaliuinermut immikkoortortaq/Pitsaaliuinermut immikkoortortaq aamma Meeqqanut Ilaqutariinnullu Katsorsaavik / Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik-mi inissisimasussamik. 1. november 2021 imaluunniit tamatuma kigorna piaartumik isumaqatigiissuteqarneq naapertorlugu sulilersinnaasumik

Pitsaaliuinermut immikkoortortaqarfik, Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsiviup iluani Pitsaaliuinermut immikkoortortaq aamma Meeqqanut Ilaqutariinnullu Katsorsaaviup ataani inissisimavoq.Pitsaaliuinermi siunnersortitut atorfiit marluupput, tassanilu atorfeqartut suleqatigiillutik Meeqqanut Ilaqutariinnullu sullissinerup iluani pinaveersaartitsinermik peqqinnerulernissamillu suliniutinik pilersaarusiorneq, ataqatigiissaarineq ineriartortitsineq aammalu avataaniit suleqatit peqatigalugit paasitsitsiniaanerit ingerlattussaavat. Siullertut suliassaqarfiullutik Imminut toquttarnermik pinaveersaartitsineq aamma aanngajaarniutinut aningaasanoorakunnermullu pinaveersaartitsinermik suliaqarneq.

Pitsaaliuinermut immikkoortortap iluani suleqatigiit pingasuupput, Pitsaaliuinermi siunnersortit, Ilaqutariinnut paarsisartunut siunnersortit/sullissisut aamma meeqqanut tapersersorteqartunut ataqatigiissaarisoq.

Pitsaaliunermik siunnersortitut atorfimmi suliaqarfissat tassaapput Nuuk illoqarfia aamma nunaqarfiit marluk, tamatuma saniatigut Kommuneqarfik Sermersooq tamakkerlugu Pitsaaliuinermi siunnersortit allat qanimut suleqatigisarsinnaanerannut periarfissaqarluni.  

Atorfik ullu naallugu atorfiuvoq, piareersimaffigineqassaarlu ilaatigut unnukkut suliassat tunngavingalugit sulisoqarsinnaasarnera. qaninnerpaatut attaveqaatigaa Pitsaaliuinermut immikkoortortaqarfimmi aqutsisoq.

Atorfiup imarisaa:
Misilittagaqartumik Pitsaaliuinermut siunnersortimik, pinaveersaartitsinermut peqqinnerulernissamillu suliniutinut peqataalluarsinnaasumik ataanilu makkunannga suliaqarluarsinnaasumik pissarsiorpugut:

 • Kommuneqarfik Sermersuup pitsaaliuinermut polittikiata atuutsinneqarnissaanik ingerlatsineq
 • Imminut toquttarnerup pitsaaliorneqarneranut suleqataallunilu suliniutinik ataqatigiissaarineq qulakkeerinneqataanerlu
 • Aanngajaarniutinik atornerluinermik aningaasanoorajunnermillu pitsaaliuinermik suliniutinik ataqatigiissaarineq qulakkeerinneqataanerlu
 • Nuummi nunaqarfiinilu pitsaaliuinermik peqqissutsimullu siuarsaanermik suliniutinik ataqatigiissaarineq ingerlatsinerlu
 • Ukiumut iliuusissatut pilersaarusiorneq
 • Ukiumut nalunarusiorneq
 • Pitsaaliuinermi immikkoortortami aqutsisoq isumaqatigiissuteqarfigalugu allanik suliassanik tigusisinnaaneq

Suliassat pitsaaliuinermi siunnersorti suleqat peqatigalugu kiisalu illoqarfimmi/nunaqarfinni suliffeqarfiit akimorlugit suleqatissat peqatigilluinnarlugit ingerlanneqartassapput.

Qinnuteqartunut naatsorsuutigisat:

 • Pitsaaliuinermi siunnersortitut, perorsaanikkut, isumaginninnermi sulianut atasunut imaluunniit allamik assingusumik ilinniagalik
 • Pitsaaliuinermik peqqinnermillu siuarsaanermik suliaqarnissamut piumassuseqarluartoq
 • Assigiinngitsunik sulialinnik suleqateqarluarsinnasoq
 • Iluarsartuullugu pilersarusianik suliaqarnermik (projektarbejde) misilittangaqartoq
 • Inuiaqatigiinnut kalaallisnut ilisimasaqarneq kiisalu oqaatsinik atuilluarsinnasoq

Pingaartipparputtaaq:

 • Aalajaatsoq, pitsaassutsimik pingaartitsisoq immikkuualuttullu ilanngullugit maluttarissoq
 • Uippakajaarani arlariinnik suliaqarsinnaasoq
 • Erseqqissumik tappissumillu allattariarsorlunilu oqaluttariarsorsinnaasoq
 • Nammineerluni sulisinnaasoq, akisussaassuseqartoq sullissiumatoorlu
 • Sulianut atatillugu sungiussilluarsimasoq ataavartumillu suliat agguataarneqartarnerannik nalimmassaalluarsinnaasoq.
 • Ulloq ulapaarfiugaluarpalluunniit ukkatarinnilluarsinnaasoq ataqatigiissitsilluarsinnaasorlu.
 • Nukittooq pilersitsiniallaqqissoq inissaqartitsiuartoq piumassuseqarluartorlu
 • Sulianik naammassinninniarluni ingerlatsinermut ineriartortitseqataalluni pitsanngorsaaqataalluni peqataalluartartoq
 • Kisitsisilerillaqqissoq
 • Atituumik suleqateqarluarsinnaasoq

Neqoroorutigaavut:
Suliffik unamminartoq, suliat imarisaannut sunniuteqarnissamut periarfissaqartitsisoq, suliffeqarfimmi ineriartortumi allanngoriartortumilu nammineerluinnarluni annertuumik akisussaaffeqartitaaneq. Pingaartilluinnarparput patajaatsumik suliassanut suliffimmullu pulatikkiartuaarneqarnissaq, pimoorulluinnarparputtaaq suleqatigiinnermi silaannaap pitsaasup aqutsisut peqatigilluinnarlugit attattuarnissaa kiisalu pilersitsisinnaaneq nutaaliorsinnaanerlu inissaqartittuarpavut.

Pitsaaliuinermi siunnersortip suleqat immikkoortortamilu aqutsisoq peqatigalugit sapaatip akunneranut ataasiarluni naapinnermi suliat killiffii isumasioqatigiinnerillu ingerlanneqartarput. Tamatuma saniatigut Pitsaaliuinermi immikkoortortami suleqataasut tamarmik qaammammut ataasiarlutik naapittarput ilisimatitseqatigiinnerit aammalu isummersoqatigiinnissat periarfissaallutik

Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititat:
Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, imaluunniit Kalaallit Nunaannilu kattuffiup allap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit atorfinitsitsisoqassaaq.

Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq.

Inissaq:

Atorfik inissaqartitsinngilaq

Pillagaasimannginnermut/meeqqanillu atornerluisimannginnermut uppernarsaatit piumasarineqarput.

Atorfik taanna meeqqanik pinerliisimannginnermut aamma pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaatinik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu kommuneuppernarsaatinik naammaginartutut isigineqartunik pereerpat atorfininneq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommunep uppernarsaatit naammaginartutut isigineqartut, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat rigspolitinit, aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat politinit pippagit atorfininnissaq inissinneqassammat.
Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat kommunemit aaneqassaaq pineqartumit akuersissuteqarnikkut, pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat nammineq illoqarfigisami politiqarfimmut aaneqassaaq.

Qinnuteqaatip:
Qinnuteqaatip ilisarnaataata Atorfiup ilisarnaataa 511/21 aamma ilinniagaqarsimaneq siornatigullu sulisimanermik pillugit paasissutissartalik, soraarummeersimanermut uppernarsaatitalik qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmit tiguneqareersimassaaq.

Imatut qinnuteqaateqassaatit:
Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu.
Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

MALIGIUK: Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.

 

Qinuteqaat tunniunneqassaaq kingusinnerpaamik: 27-09-2021
Atorfininneq: 1. november 2021 imaluunniit isumaqatigiinnikkut
Akunnerit suliffiit: Ulloq naallugu
Suliffik: Nuuk
Paasissutissat allat uani piniarneqarsinnaapput: Gerda Fleischer
Telefon: +299 367206
Nittartagaq: http://www.sermersooq.gl

Qinnuteqaat nassiutiguk