Skip to main content
148

Dette jobopslag er udløbet

Peqqinnermut Pitsaaliuinermullu siunnersortimik Meeqqat Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivimmut

Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivimmut ingerlatitsillaqqissumik angalarusussusilimmillu peqqinnermut pitsaaliuinermullu siunnersortimik sulisussarsiorpoq

Kommunitsinni meeqqat inuusuttullu pitsaasumik inuuneqarnissaannut pitsaanerpaanik atugassaqartitaanissaat suleqataaffigerusuppiuk? Suliniarfigineqartunut assigiinngitsunut ilisimasanik ingerlatitsillaqqissuuit aamma ilinniartitsinermik misilittagaqarpit? Taava immaqa Ineriartortitsinermut, Peqqinnermik Siuarsaaneq Pitsaaliuinermullu Immikkoortortami suleqatissaraatsigit.

Kommuneqarfik Sermersuumi meerartatta inuusuttortattalu nalerisimanerannut ilikkagaqarsinnaassusiannut ineriartornerannullu tapertaasumik meeqqeriveqarneq atuarfeqarneq sunngiffimmilu neqerooruteqarneq sulissutigaarput.  

Ineriartortitsinermut, Peqqinnermik Siuarsaaneq Pitsaaliuinermullu Immikkoortortaq tassaavoq kommunip iluani allanngortiterinerup kingorna immikkoortortanngortoq, aamma tassunga maanna suleqatigiit eqqortut inissitileruttorpavut. Immikkoortortamit siunnerfilimmik sulissutigineqarpoq peqqinnermik siuarsaaneq aamma pinaveersaartitsineq suliniutitut immikkoortutut isigineqarunnaarnissaat, kisiannili suliniutini tamani pissusissamisoortutut ilanngunneqarlutik, ilaatigut atuarfinni aamma ulluunerani neqeroorutini ulluinnarni akuusutut ilanngunneqassasut.

Uagut peqqinnermut aamma pinaveersaartitsinermik siunnersortivut atuarfinni, meeqqerivinni aamma sunngiffimmi neqeroorutini peqqinnermut siuarsaataasunik pinaveersaartitsinermillu suliani tapersersuisuussapput. Sammisat assigiinngitsorpassuupput ilaatigut eqqarsartaatsikkut peqqissuuneq, pimmatiginninnermik pinaveersaartitsineq, kinguaassiutitigut peqqissuuneq, nerisaqarneq aalanerlu taamatullu aanngajaarniutinik pitsaaliuinermut sammisuupput.

Peqqinnermut pinaveersaartitsinermullu siunnersortip atuarfiit aamma ulluunerani neqeroorutit qanimut suleqatigalugit ingerlatsinernik, atuartitsinernik aamma saqqummiussinernik piareersaasiortassaaq, susassaqarfiit ataasiakkat pisariaqartitaannut unammilligassaannullu naleqquttunik.

Saqqummiussinerit aamma ingerlatsinerit sulisunut siunnerfeqassapput aamma meeqqanut inuusuttunullu soorluttaaq illoqarfinni nunaqarfinnilu imaluunniit atuaqatigiit ataatsit iluanni ingerlanneqarsinnaallutik. 

Kommunimi Nuup avataani illoqarfinnut nunaqarfinnullu angalasarnissaq naatsorsuutigineqassaaq.

Arlaannarpulluunniit sunik tamavinnik suliaqarsinnaanngilaq - aamma illit.
Naatsorsuutiginngilarput peqqinnermik siuarsaataasunik aamma pinaveersaartitsinermik ilisimasaqareersutit imaluunniit misilittagaqartutit, kisianni sammisat pillugit paasinnissinnaasutit aamma soqutigisaqartutit kiisalu taakkua pillugit nutaanik ilisimasaqalernissannut kajumissuseqartutit. Tassunga ilanngullugu sullinneqartunut assigiinngitsunut ilisimasanik taakkuninnga ingerlatitseqqissinnaasutit. Oqaloqatigisatit isaasigut isigalugit oqaluussinnaassavatit aamma uummassusilimmik peqataatitsillutillu saqqummiussassanik ingerlatitseqqissinnaassaatit - aamma sammisat oqimaatsut pillugit.

Atorfik pillugu
Peqqinnermut pinaveersaartitsinermullu siunnersortit suleqatit peqatigalugit ilaatigut makkuninnga suliassaqassaaq:

 • Sammisanik, ingerlatsinernik aamma atuartitsinernik pilersaarusiorneq atuarfiit, klubbit, ulluunerani neqeroorutit paaqqinnittarfiillu allat naapertuuttut qanimut suleqatigalugit.
 • Ingerlatsinernik, aaqqissuussanik, atuartitsinernik aamma saqqummiussanik piareersaaneq, sammisanik soorlu makkuninnga:
  • Peqqinnartumik eqqarsartariaaseqarneq atugarissaarnerlu
  • Kinguaassiuutitigut peqqissuuneq
  • Imminut toqunnissamik pinaveersaartitsineq
  • Pimmatiginninneq
  • Tuba/sukulooq aamma aanngajaarniutinik atuinermut pinaveersaartitsineq 
  • Nerisaqarneq timimillu aalatitsineq
 • Suliniutit aamma sammisaqartitsinerit paaqqinnittarfiit ataasiakkaat pisariaqartitaat aallaavigalugit ingerlanissaannik qulakkeerinninneq, paasissutissat piusut aamma ingerlatsiviit anguniagaat pingaartitaalu aallaavigalugit.
 • Paaqqinnittarfiit pisariaqartitai tunngavigalugit saqqummiussanik ingerlatsinernilluunniit suliaqarallarnerit - assersuutigalugu atuaqatigiinni/ukioqatigiiaanni aalajangersimasuni sammisaq aalajangersimasoq pillugu itisiliilluni ingerlatsinerit.
 • Avataani suleqatinik suleqateqarneq. Ass Politiit, Paarisa, Allorfik, Peqqinnissaqarfik, Pinerluttunik isumaginnittoqarfik il il.

 

 

Ilinnit naatsorsuutigineqartut:

Kissaatigaarput:

 • imaluunniit atuartitsinermik misilittagaqartutit aamma inunnut katerisimasunut oqalugiarneq nukissarsiffigisarit
 • siunnersortitut ilinniagaqarsimasutit imaluunniit perorsaanermut tunngasumik, ilinniartitsisutut, isumaginninnermik sullissisutut, peqqissutsimut tunngasumik imaluunniit ilinniakkamik allamik naapertuuttumik ingerlatsisimasutit.
 • Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsinut ilisimasaqarluartutit
 • allanut ataqqinnittumik akuersaartumillu saaffiginnittariaaseqartutit
 • suliaqallaqqissutit aamma assigiinngitsunik sulialinnik suleqateqarlutit suliniutinik aallartitsisinnaasutit
 • avataani kommunimi illoqarfinnut nunaqarfinnullu allanut angalasarnissanut kajumissuseqartutit (sapaatip akunneri 2-3 tikillugit)
 • danskisullu oqaatsit atorluarsinnaagitit

 

 

Ingerlatsivik pillugu

Peqqinnermut pinaveersaartitsinermullu siunnersortit Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivimmi Ineriartortitsinermut Peqqinnermik Siuarsaaneq Pitsaaliuinermullu Immikkoortortami inissisimapput, tassanngaanniit peqinnermut siuarsaanermik pinaveersaartitsinermillu suliniutit ilaatigut ulluunerani neqeroorutinut, atuarfinnut aamma sunngiffimmi suliassaqarfimmut tunngasut ineriartortinneqarnerannik pitsanngorsarneqarnerannillu sulianik ingerlatsisoqarpoq.

Peqqinnermut siuarsaanermik aamma pinaveersaartitsinermik suliassaqarfiit immikkoortutut ataatsitut aaqqissuunneqarnerat nutaajuvoq, aamma taamaattumik pinaveersaartitsinermi siunnersorti suleqatigiinni nutaani akuulissaaq, atuarfinnik, ulluunerani neqeroorutinik aamma klubbinik peqataatitsinerit aqqutigalugit Kommuneqarfik Sermersuumik peqqinnermik siuarsaanermik aamma pinaveersaartitsinermik aqqutissamik tikkuuseqataassapput.

Peqqinnermut siuarsaanermi pinaveersaartitsinermillu siunnersorti kommunimi avataanilu suleqatigisarpassuit assigiinngitsut annertuumik atassuteqarfigissavai.

Ineriartortitsinermut Peqqinnermik Siuarsaaneq Pitsaaliuinermullu Immikkoortortami sulisut tassaapput ineriartortitsinermut pisortaq, peqqinnermut siuarsaanermut pinaveersaartitsinermullu siunnersortit 3 aamma suliniutinut ataqatigiissaarisoq ataaseq. Ulluinnarni sulinermi pinaveersaartitsinermut siunnersortit aamma suliniutinut ataqatigiissaarisup ingerlatsivimmi sulisut AC-t aamma atuarfinni, ulluunerani neqeroorutini aamma sunngiffimmi fagchefit qanimut suleqatigiillutik suliassat ingerlataraat. Qaninnertut aqutsisorisaq tassaavoq ineriartortitsinermut pisortaq.

 

 

Suliffik qanoq ittoq neqeroorutigisinnaavarput:

 • suleqatigiinnik annertuunik angusaqarumasunik, naammassisaqarusuttunik aamma innuttaasut periarfissaannik pitsaanerusunik pilersitsisoqarnissaanik inuunerullu pitsaanerulernissaanik kissaateqartunik sulisulik
 • ilinniaqqissinnaanerit aamma peqqinnermut siuarsaaneq pinaveersaartitsinerlu pillugit ilisimasaqalersinnaanerit neqeroorutigisinnaavagut.
 • nalerisimanermik, suliffimmi atugassarititaasunik aamma suleqatigiit ataqatigiilluarnerannik annertuumik pingaartitsisuuvoq - aamma suliartorneq tamatigut nuannersuussasoq pingaartinneqaqaaq.
 • suliassanut tunngasutigut inuttullu ineriartorfissatigut pitsaasunik periarfissalik.
 • erseqqissoq takuneqarsinnaasoq oqaloqatigiinnermik suleqatigiinnermillu pingaartitsiffiusoq
 • pissanganartut inuppassuarnillu kalluaasut

 

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Ineriartortitsinermut pisortaq Jill Hellesen attavigiuk, oqa: 233372 imaluunniit jish@sermersooq.gl

 

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut aamma meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaatit:
Atorfik taanna meeqqanik pinerliisimannginnermut aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik peqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu piumasaqaatitaqarpoq. Inatsit naapertorlugu pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaat kommunimit tiguneqareerpat, aatsaat atorfinittoqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommunip uppernarsaatit naammaginartutut isigineqartut, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat rigspolitiinit, aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat politiinit pippagit atorfininnissaq inissinneqassaaq.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat kommunimit aaneqassaaq pineqartumit akuersissuteqarnikkut, pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat nammineq illoqarfigisami politeeqarfimmut aaneqassaaq.

 

 

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:

Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut, IMAK imaluunniit kattuffiup allap isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissut atuuttoq naapertorlugu, akissarsiaqartitsisoqarlunilu atorfinitsitsisoqassaaq.Atorfinitsitsineq qaammatini pingasuni misiligutitaqassaaq.Inissaq:Atorfimmut tassunga atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq.

 

 

Qinnuteqaat:Qinnuteqaat atorfiup normuanik ilisarnaatilik

Atorfik nr. 692/22 aamma ilinniagaqarsimaneq siornatigullu suliffigisimasat pillugit paasissutissartalik, soraarummersimanermut uppernarsaatitalik qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmit tiguneqareersimassaaq.

 

Ima qinnuteqassaatit:

Qinnuteqaatit elektroniskimik nassiunneqassaaq, quppernermi matumani allerpaami innersuussaq toorukku qinnuteqaatit CV-llu kakkiullugit nassiussinnaavatit.

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: oktobarip 10.-at, 2022

Atorfik una qinnuteqarfigiuk