Skip to main content
75

Dette jobopslag er udløbet

Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivimmi Meeqqanut Inuusuttunullu siunnersortinik marluk pissarsiorput / Atorfiup normua 280/20

Atuartitsinermut, ilinniarneq perorsaanermullu atuagarsornikkut ilisimasaqarpit?
Atuagarsornermi, perorsaanermi ilinniarnermilu ilisimasatit kattussinnaavigit?
Perorsaanikkut tarnip pissusiinik siunnersuineq, Misi, Meeqqanut Inuusuttuaqqanullu siunnersortinik marlunnik pissarsiorput taakkunani atorfik ataaseq ukioq ataatsimik sivisussusilimmik erninermut atatillugu sulinngiffeqartumut paarlattaasussaq. 

 

Meeqqanik Inuusuttunillu Siunnersuisarfik - Misi illoqarfiit pingaarnersaanni kommunimi, Kommuneqarfik Sermersuumi, Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivimmiippoq. Meeqqanik inuusuttuaqqanillu suliaqarnermi tamakkiisumik paasissutissanik siuarsaanissaq pillugu kommunip periusissiaani Misi pingaarutilittut inissisimavoq.

Taamaattumik perorsaanikkut tarnillu pissusiinik ilisimasalittut angajoqqaanut aammalu meeqqanik inuusuttuaqqanillu ukioqanngitsuniit 18-it angullugit ukiulinnik sullissisunut siunnersuineq sulinitsinni pingaarnertut suliassaraarput.
Misimi inersimasut meeqqanut akisussaasuusut, meeqqat ilikkagaqarnissaannik, iluarisimaarnissaannik ineriartornissaannillu qulakkeerinninnissamut paasisanik sakkussanillu pissarsinissaat suliassaraarput pingaarnerpaaq. Taakkua saniatigut Misi toqqaannartumik siunnersuinermik suliaqarpoq, kommunillu atuarfiinut kiisalu meeqqeriviinut saqqummiisarluni.

Siunnersuisartoqatigiinni meeqqanik inuusuttuaqqanillu siunnersuisartutut suleqatigiinnut sulianik ilisimasalinnut, suleqatigiittunut pitsaasumillu sullissisunut pingaartitsisunut ilanngutissaatit.
 
Misimi sulisoqatigiiaat ukuupput:
Siunnersuisartut pisortaat ataaseq, Tarnip pissusiinik immikkut ilisimasallit tallimat, Tale-hørepædagog ataaseq taavalu ilissi;
Meeqqanut inuusuttunullu siunnersortit tallimat taakkunannga marluk erninermut atatillugu sulinngiffeqarput.
Siunnersortaaneq qaninnertut aqutsisorissavat.

Meeqqanut inuusuttunullu siunnersortitut, suliaqarfinnit assigiinngitsuneersut peqatigalugit perorsaanikkut tarnillu pissusaatigut siunnersuineq suliarissavat.
Misissuinernik suliaqartassaatit kommunip atuarfiinut meeqqeriviinut, angajoqqaanut, ilinniartitsisunut aamma  perorsaasutut sulisunik siunnersuisarlutit.
Inuk Meeqqanut inuusuttunullu siunnersortitut atorfik inuttaqanngitsumut qinnuteqartoq, Misimi Meeqqanut Inuusuttunullu siunnersorti alla peqatigalugu kommunip atuarfiini neqeroorutigineqartartoq "Immikkut atuartitsineq"-mi ataqatigiissaarisutut siuttuussaaq.

Immikkoortortaq Nuummi inissisimavoq, kisianni Kommuneqarfik Sermersooq tamaat sullitaraarput, tassani illoqarfiit nunaqarfiillu ilaallutik, Kalaallit Nunaata Kitaani aamma Tunumi. Suliamut atatillugu angalanerit pisinnaasarput.

Atorfik inuttassarsiorneqartoq 1. Aggusti 2020 imaluunniit isumaqatigiinnikkulluunniit inuttalerneqassaaq. 

Atorfiit imaat:

 • Perorsaanikkut tarnip pissusiinik misissuineq siunnersuinerlu.
 • Perorsaanikkut tarnip pissusiinik naliliineq.
 • Kommuneqarfik Sermersuumi paaqqinniffinni atuarfiinilu suliat tunngavigalugit siunnersuineq.
 •  Qarasaasiakkut nalunaarsueriaatsitsinni allakkanik il.il. takkuttuni allanilu allaffissornikkut suliassani aqutsisuussaatit.

Suliaq taanna Misimi Meeqqanut Inuusuttunullu siunnersortit allat peqatigalugit suliassarissavasi.

Misi-mi atorfillit allat peqatigalugit suliatigut aaqqissuussaanikkullu ineriartortitseqqinnerni suleqataaneq.

 • Suliffiup iluani avataanilu ataatsimiinnerni assigiinngitsuni peqataaneq.

 • Suliassanik takkussortunik suliaqarneq.
 • Sulisoq Meeqqanut inuusuttunullu siunnersortitut atorfik inuttaqanngitsumut qinnuteqartoq Immikkut atuartitsinermi ataqatigiissaarinermi siuttutut iniisisimassaaq Atuarfeqarnermut Immikkoortortaq aamma Atuarfiit ilinniartitsisui Siunnersortit suleqatigalugit.

Sulisut allat kiisalu Siunnersortaaneq qanimut suleqatigalugit suliassat naammassineqartassapput.

Matuma ataani allassimasut amerlanersaat ilinnit naatsorsuutigaavut:

 • Ilinniartitsisutut ilinniagaqarnissat. 
  Immikkut atuartitsinermi aamma perorsaanikkut immikkut ittumik immikkoortortami ilisimasaqarlutillu misilittagaqarnissat pitsaaqutaassaaq.
 • Assersuutigalugu immikkut atuartitsinermi ilinniartitsisutut ilinniarsimaneq imaluunniit perorsaasutut qaffasinnerusumik ilinniagaqaqqinnernik allamik soorlu cand pæd psyk, cand pæd soc imal. cand Pæd. iluaqutaassapput Cand.pæd.soc. Tamannali piumasaqaataanngilaq.
 • Attuumassuteqartunut piginnaaneqarluarputit aaqqissuussaanernillu paasinnillaqqissuullutit, taamaalillutit Ingerlatsivimmi immikkoortortat arlariit suliaqarfigisinnaallugit kiisalu atuarfinni meeqqerivinnilu suleqatigisartakkatsinnik nuannersumik suleqatiginninnissamik pilersitsisinnaasutit.
 • Piffissaliussat malissinnaavatit suliassanillu malinnaatitsillaqqissuullutit.
 • Attaveqaqatigiinnernut piginnaaneqarluarputit, oqaluttariarsornikkut allattariarsornikkullu aamma sunniuteqarluartumik ataatsimiittarnissat aaqqissuussinnaavatit.
 • Aaqqissuussaanermi ineriartortuartumi sulerusussuseqartutit
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni atuarfinnilu pissutsinut ilisimasaqarputit
 • Marluinnik oqaaseqartuuvutit, qallunaatut/kalaallisut. Tamannali piumasaqaataanngilaq.

Tamatuma saniatigut Misip pingaartippaa:

 • Qiimasoq, kajumissuseqartoq, nutaanik eqqarsartoq suliassanillu aallarniisoq.
 • Atuartitseriaatsimut atuartitsinermullu ilisimasaqartoq.
 • Suleqatit, aqutsisut ilinniartitsisullu nuannersumik suleqatigisinnaagitit
 • Ataatsikkut arlalinnik suliaqarsinnaassuseqartoq

Misip neqeroorutigaa:

 • Suliffik ineriartornissamik avatangiiseqartoq inuttut suliatigullu ineriartornissamut periarfissalik
 • Suliffik soqutiginartoq unammillernartunik suliassarpassualik.
 • Suleqatit pitsaasut
 • Suliassanut sunniuteqarnissamut aaqqissuussinissamullu periarfissaqarluartoq.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat:

Atorfik taanna meeqqanik pinerliisimannginnermut aamma pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaatinik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu kommune uppernarsaatinik naammaginartutut isigineqartunik pereerpat atorfininneq

aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommunep uppernarsaatit naammaginartutut isigineqartut, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat rigspolitinit, aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat politinit pippagit atorfininnissaq inissinneqassammat.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat kommunemit aaneqassaaq pineqartumit akuersissuteqarnikkut, pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat nammineq illoqarfigisami politiqarfimmut aaneqassaaq.

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugit atugassarititaasut:

Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussat, IMAK-llu isumaqatigiissutaat atuuttoq, imaluunniit Kalaallit Nunaannilu kattuffiup allap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit atorfinititsisoqassaaq.

Piffissami nalinginnaasumik suliffiusussami sapaatip-akunneranut nalunaaquttap-akunnerini 40-ni sulisassaatit.

Qaammatit pingasut misiligutitut sulereernermi atorfinitsitsisoqassaaq.

Ineqarneq:

Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq. Qinnuteqartoq Kommuneqarfik Sermersooq aqqutigalugu atorfimmut atatillugu ineqareersimaguni Misimi atorfeqarnermini paariinnarnissaanut pisinnaatitaavoq. 

Qinnuteqaat:

Qinnuteqaatip ilisarnaataata Atorfiup normua 280/20, aamma ilinniagaqarsimaneq siornatigullu sulisimanermik pillugit paasissutissartalik, soraarummersimanermut uppernarsaatitalik qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimit

tiguneqareersimassaaq.

Imatut qinnuteqaateqassaatit:                        

Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassitsissuutit nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Qinuteqaat tunniunneqassaaq kingusinnerpaamik: 19. juuni 2020
Atorfininneq: 1. aggusti 2020
Akunnerit suliffiit: Ulloq naallugu
Suliffik: Nuuk
Paasissutissat allat uani piniarneqarsinnaapput: Laila S. Skytte
Telefon: +299 36 63 38
Nittartagaq: http://www.sermersooq.gl
Qinnuteqaat nassiutiguk