Skip to main content
97

Dette jobopslag er udløbet

Inunnut innarluutilinnut Tarnimikkllu Nappaatilinnut immikkoortortaq tullersortissarsiorpoq - Allagarsiuteqqitaq / Atorfiup nr. 570/20

Perorsaasutut imaluunniit isumaginninnermut tunngasutigut ilinniagaqarsimaguit aqutsinermillu soqutigisaqarlutit, immaqa tassaavutit illit Kangillinnguit 4-imi najugaqatigiiffimmilu Nuussuaq 65-imi aqutsisumut kingoraartaasartussatut uagut atorfissaqartitarput.

Immikkoortortaqarfiit taakkua Nuussuarmi inissisimapput.

Kangillinnguit 4 ulloq unnuarlu immikkoortortaqarfiuvoq, tassani najugaqarput innuttaasut 18-it – 66-illu akornanni ukiullit. Najugaqatigiiffimmi innuttaasut pingasut najugaqarput.

Najugaqartut amerlanerpaat tarnimikkut nappaateqartuupput, sulisut aalaakkaasumik sulisut 12-it missaanniipput, taassuma saniatigut paarlattaasartut arlallit.

Piginnaanngorsaqqiineq tunngavigalugu sulineq ingerlanneqartarpoq, tarnikkut inoqateqarnikkut suliassatigullu piginnaasassat aallaavigalugit ineriartortinnissaat eqqarsaatigalugit. Ikorfartuinermi pingaartinneqarpoq kinaassusaannik, naleqassussaannik inuunermillu nuannarisaqarnermik kiisalu inoqateqarnikkut ingerlasinnaanissamik, attaveqarsinnaanissamik namminerlu inuuneqarnermut sunniuteqarnermik attassiinnarnissaq ineriartortitsinissarlu.

Kingoraartaasartutut pingaarnertut suliassarissavatit suleqatigiinni peqataanissat kiisalu aqutsinermut tunngassuteqartunik suliaqarnissaq ingerlatsinermullu akisussaaqataanissaq. Immikkoortortami aqutsimut attaveqartarnerpit saniatigut aqutsisutut akisussaaffimmik aqutsisup peqannginnerani akisussaaffeqartassaatit.

Pingaarnertut ulluunerani sulisassaatit, naatsorsuutigineqassaarli unnukkut sapaatip akunnerisalu naanerani sulisarsinnaanissat.

Tamatuma saniatigut suliassat makkuupput:

 • Pitsaassutsimik qularnaarineq kiisalu timitaliineq aammalu pisussanik suliassanilu immikkoortortaqarfimmi aqutsisoq peqatigalugu ataqatigiissaarineq.
 • Aqutsisoq, suleqatit innuttaasullu qanimut suleqatigalugit immikkoortortaqarfimmi suliassanik pilersaarusiorneq, piareersarneq ataqatigiissaarinerlu.  
 • Innuttaasut ineriartortinneqarnissaannut pilersaarutit aallarnisartarlugillu ingerlaavartumik isumagineqarnissaat.
 • Sulisut allat suleqatigalugit killiffik pillugu nalunaarusiortarnerit.

Naatsorsuutigaarput makkua piginnaasaqarfigissagitit:

 • Perorsaasutut/isumaginninnermilluunniit tunngasumik ilinniagaqarsimassasutit, assingusumilluunniit.
 • Aqutsinermut tunngasunik soqutigisaqassasutit aqutsinermillu misilittagaqarsimassasutit.
 • Immikkoortortami suliassaqarfinnik ineriartortitseqataanissat.

Naatsorsuutigaarput inuttut makkua piginnaasaqarfigissagitit:

 • Nammineq inuttut namminersorsinnaanissat aalajangiillaqqissuunissat suliassanullu tunngasutigut aalajangiusimannilluartuunissat aamma illuatungilersorneqartaraluaruilluunniit.
 • Piumassuseqarluartutit aalajaattuusutit peqataarusussuseqartuusutillu.
 • Nammineq aqutsinerup ineriartortuarnissaanut piumassuseqarlutillu piginnaaneqartutit.
 • Inoqaternut (sulisunut, suleqaternut, suleqatigisartakkannut il. il.) ataqqinnittumik akuersaartumillu periuseqartutit.
 • Suliffeqarfimmi ineriartortuartumi sulinissamut kajumissuseqartutit.
 • Attaveqallaqqissuusutit suleqatigiinnermilu pitsaasumik angusaqarnissamut naliginnaasutut isigisarigitit ammasuuneq, innuttaasunik akuutitsineq sulisunillu peqataasitsineq
 • Naammagittarsinnaassuseqartutit.
 • Tamakkiisumik isiginnittaaseqartutit suliassanillu tulleriaarisinnaassuseqartutit.

Neqeroorutigaavut:

 • Suliassat pillugit ilisarititsinermik ingerlatsinissaq.
 • Suliffik unamminartoq namminerlu suliassanut sunneeqataasinnaanermut periarfissat.
 • Avitseqatigiinnissamut kiisalu inuttut suliassatigullu ineriartornissamut periarfissat.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik taanna meeqqanik pinerliisimannginnermut aamma pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaatinik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu kommuneuppernarsaatinik naammaginartutut isigineqartunik pereerpat atorfininneq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommunep uppernarsaatit naammaginartutut isigineqartut, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat rigspolitinit, aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat politinit pippagit atorfininnissaq inissinneqassammat.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat kommunemit aaneqassaaq pineqartumit akuersissuteqarnikkut, pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat nammineq illoqarfigisami politiqarfimmut aaneqassaaq.

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugit atugassarititaasut:
Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq NPK-p imaluunniit Kalaallit Nunaannilu kattuffiup allap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit atorfinitsitsisoqassaaq.

Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq.

Inissiaq
Atorfimmut atatillugu inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq.

Qinnuteqaatip
Qinnuteqaatip ilisarnaataata Atorfiup nr. 570/20, aamma ilinniagaqarsimaneq siornatigullu sulisimanermik pillugit paasissutissartalik, soraarummeersimanermut uppernarsaatitalik qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmit tiguneqareersimassaaq.

Imatut qinnuteqaateqassaatit:
Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik CV-millu nassiutissavatit nittartagarput aqqutigalugu.
Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Qinuteqaat tunniunneqassaaq kingusinnerpaamik: 25. november 2020
Atorfininneq: Isumaqatigiinnikkut
Akunnerit suliffiit: Ulloq naallugu
Suliffik: Nuuk
Paasissutissat allat uani piniarneqarsinnaapput: Henrik Gundersen
Telefon: +299 36 60 87
Mobil: +299 522836
Nittartagaq: http://www.sermersooq.gl
Qinnuteqaat nassiutiguk