Skip to main content
190

Dette jobopslag er udløbet

Inunnik isumaginninnermut ikiorti Mikisoq-mut

Inunnik isumaginninnermi ikiorti soqutiginnittoq tunniusimasorlu Meeqqerivik Mikisoq sulilersinnaasoq pissarsiariumaneqarpoq.

 

Meeqqanut ulluunerani paaqqinnittarfimmik ineriartortitseqataarusuppit ingerlatsinermik attassinermut ineriartortitsinermullu suleqataarusuppit maani qanimut attaveqatigiinnerit pingaartinneqaqaat meeqqallu eqimattaqatigiillu ataasiakkaat ineriartornerat atugarissaarnerallu ukkatarineqarput.Taava suliffissaqartippatsigit.

 

Meeqqat alapernaatsut, tatitussusillit, peqqissut nuannaartullu Kommunitta anguniagai, aqqutissiuullugit iliuusissatsinnik eqqartuisarnitsinni piviusunngortinnissai anguniassavagut.

 

 

Meeqqerivitsinni immikkut ilisarnaatigaarput: Anguniakkat aallaavigalugit sulineq, ukunannga:

 • ·Angajoqqaat suleqataalluartut
 • ·Sulisut eqeersimaartut
 • ·Akul. Meeqqerivik Mikisoq-mi akuersaarinnittumik perorsaariaaseqarneq
 • ·Sulisut anguniagallit
 • ·Meeqqat tusarnaarneqartut
 • ·Meeqqat piffissaqarfigineqartut
 • ·Meeqqat sammineqarluartullu.
 • ·Suleqatigiit ikioqatigiillaqqissut

 

 

Suliffik qanoq ittoq neqeroorutigisinnaavarput:

 • ·Uagutsinnut pingaaruteqarpoq meeqqat ulluinnarnik ataqatigiissunik toqqissimanartunillu misigisaqarnissaat inunnut pitsaasumik attaveqarneq aqqutigalugu. Naatsorsuutigaarput illit paaqqinnittarfiup anguniagaanut sinaakkutissanik pilersitseqataassasutit taakkununngalu tapersersuissasutit.
 • ·Suliffimmi ulluinnarni sammisanut annertuumik sunniuteqarfigisinnaasat neqeroorutigaarput.
 • ·Meeqqeriviuvungut sulisut atugarissaarnerannik, suliffimmik atugarissaarfiusumik, suleqatigiinnermik ingerlalluartumik aamma suliffimmi avatangiisit pitsaasuunerannik pingaartitsisut, maani suliamut tunngatillugu ineriartorneq pingaartinneqaqaaq.

 

 

Qinnuteqartumut naatsorsuutigineqartut:

 • ·Inunnik isumaginninnermut ikiortitut ilinniarsimasuunissat
 • ·Nammineq akisussaaffimmik tigusisinnaavutit namminersorlutillu sulisinnaallutit
 • ·Suleqatinut angajoqqaanullu suleqatiginnikkumavutit
 • ·Allanngortitsinissamut piareersimasuuvutit
 • ·Meeqqanut ineriartuutaasunik sammisaqartitsinernik pilersaarusiorsinnaavutit

 

 

Meeqqerivik pillugu:

Akuleriiaanik Meeqqerivik Mikisoq Tasiilami inissisimavoq illoqarfiup qeqqani Pilersuisup pisiniarfiani qanittuaraalluniKommuneqarfik Sermersooq-mi meeqqerivippassuit ilagalugu.

 

 

Akuleriiaanik Meeqqerivik Mikisoq atuutsinneqarluni atulerpoq 1.august 1997 -31.december 2007 ilanngullugu Tasiilap kommuneanit ingerlanneqarluni.1.januar 2008 aallarnerfigalugu Kommuneqarfik Sermersooq-mi ingerlanneqalerpoq.

 

 

Mikisoq-mi meeqqat sulisullu:

Akuleriaanik meeqqerivik Mikisoq meeqqanut 44-nut inissaqartitsinissamut naatsorsuutaavoq inini pingasuni agguataaqqasuni .

 

Meeraaqqeriviit init marluupput, marluullutillu 12-nik meeraqartussaallutik. (0-3år)

Meeqqerivik ini ataaseq 20-nik meeraqartussaavoq. (3-6år)

Inikkaat tamarmik ineqarput, perusuersertarfeqarlutillu, ilioraasiveqarlutit, sinittarfeqarlutillu.

Ataatsimoorussamik inersuaqarpugut. Inersuaq ullut tamaasa atortarpoq, ullaakkut ualikkullu meeqqanik sulisunillu katerisimaarfittut. Isiginnaartitsisarfittullu meeqqanik aamma atortarluni.

Naqqumilu inersuaaraqarpoq assassorfik/sannavik. Inilu immikkoortoq aalasarfik – iikkamut qallorfeqarpoq/majuartarfiit aammalu issakaajaarfik nivingasoq. Inilu ’atuarfeeraq’ atualertussat piareersartarfiat.

Silamilu illup saavani aammalu illup tunuani ungaloqartumik, tassani meeqqat periarfissaqarput aneersinnaallutit.

 

 

Sulisut nikittaallutik suliartortarfii

Siulliit 7:00-15:00 - Tullii 8:00-16:00 - Kingulliit 9:00-17:00

 

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:
Annertunerusumik paasisaqarusukkuit pisortaq Kista I- Sørensen attavigisinnaavat uunga oqarasuaat 367820/367797 imaluunniit e-mail-imut uunga: kiis@sermersooq.gl

 

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut aamma meeqqanut pinerliisimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik taanna meeqqanik pinerliisimannginnermut aamma pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaatinik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu Kommuni uppernarsaatinik naammaginatutut isigineqartunik pereerpat atorfinninneq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput Kommunip uppernarsaatit nammaginartutut isigineqartut, meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaat rigspolitiinit, aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat Politiinit pippagit atorfininnissaq inissinneqassammat.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat Kommunimit aaneqassaaq pineqartumik akuersissuteqarnikkut, pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat nammineq illoqarfigisami Politeeqarfimmut aaneqassaaq.

 

 

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:
Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Naalakkersuisut aamma Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiata (SIK-p) akornanni isumaqatigiissut atuuttoq imaluunniit Kalaallit Nunaanni kattuffiup allap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaa atuuttoq naapertorlugu atorfinitsitsisoqassaaq.

 

Qaammatini pingasuni misiligummik atorfinitsitsisoqarsinnaavoq.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

 

Qinnuteqaat:
Qinnuteqaat qulequtserlugu Atorfiup ilisarnaataa 97-23-mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.

 

 

Imatut qinnuteqaateqassaatit:
Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

 

MALIGIUK: 
Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuigissavatsigit qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiutissagit.

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: februaarip 22.-at, 2023

Atorfik una qinnuteqarfigiuk