Skip to main content
84

Dette jobopslag er udløbet

Innarluutilli aamma Tarnimikkut Nappaatillit immikkoortortaa sulisussarsiorpoq / Atorfiup normua 424/18

Innarluutilinnut aamma Tarnimikkut Nappaatilinnut Immikkoortortaq ornittakkamut Kammagiinnut aamma Sukisaarsaartarfimmut marlunnik pissarsiorpoq piaartumik, isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

Ornittakkat annertuumik innarluutillit inersimasut sullitaapput tassa taamaappoq innuttaasut assigiinngitsunik nappaataat suussuserneqarsimallutik.  Maannakkorpiaq inuit autisme-mik nappaatillit, ADHD-mik kiisalu ineriartornermikkut kinguarsimasut tarnimikkullu nappaatillit Ornittakkani Kammagiinni aamma Sukisaarsaartarfimmi atuisuupput. 

Tunngaviusumik 18 - 25 ukioqarput kisianni aamma innuttaasut 25-t qaangerlugit ukiullit inissinneqartarsinnaallutik, innuttaasumut tamanna tulluarnerusutut nalilerneqarsinnaassappat. Sukisaarsaartarfimmi atuisut 18-niik qummut ukioqarput.

Innarluutillit aamma Tarnimikkut Nappaatillit immikkoortortaani suliat allattorsimaffii politikkikkut akuerisat  najoqqutaralugit sulivugut Imaapporlu suliat allattorsimaffiini suut sullississutigineqassanersut allattorsimasuutigineqarput. Immikkoortortaani tamani suliassat tamarmik allattorsimaffinnik peqarput. Tassa inuusuttut naleqassutsiminnik aamma ulluinnarni suliassamik naleqassusiannik misigisaqarnissaat aammalu nammineerluni ulluinnarni ajunngitsumik inuuneq qanoq ittuunersoq paasillugu misiligassagaat perorsaanikkut siunertarineqarput.

Ilaatigut makkuusut:

 • Nammineq inigisaqarnissamut sungiusarneq, soorlu eqqiaaneq, errorsineq, nerisassiorneq il.il..
 • Inoqatit akornanniissinnaaneq
 • Ilinniarnermut susassaqarnermullu tapersersuineq
 • Sannavimmi neqeroorutit
 • Silamiinneq, kulturi pinngortitarlu
 • Timigissartarfimmi timikkut nukkassarneq nalunnerlu
 • ”Ilinniartitsinermik neqeroorut”
 • Unnukkut klubbertarneq

Suliat allattorsimaffii ukiumut ataasiarlugit nutarterneqartarput, ukiullu tamaasa kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqartarlutik

Masnnakkut ornittakkat tamarmik Ornittakkap Kammagiit initaaniipput. 

Ornittakkami Kammagiinni perorsaasutut, innuttaasoq sulisullu sinneri suleqatigalugit ulluinnarni najoqqutassaqartinneqarnissaanut qulakkeerinneqataassaatit, innuttaasoq toqqissimanermik aalajangersimasunillu najoqqutassaqarneranik misigitillugu, nammineq sungiusarnissaminut iliuusissatut pilersaaruteqarfiunera aallaavigalugu, illit ataavartumik nalilersueqataaffigisartagassannik, innuttaasoq suleqatitillu suleqatigalugit.

Perorsaasutut suleqatitut attavigisartakkat, sullissineq pillugu ataatsimiinnerit peqataaffigisassavatit ilanngullugit ataatsimiinnerit attuumassuteqartut allat, taanna pisarpoq innuttaasoq qanigisaalu qanimut suleqatigalugit kiisalu Ornittagaq Kammagiinni sulisut allat

Taamatuttaaq ullut 14-ikkaarlugit unnukkut klubbertarput nalunaaqutaq 17-21 tungaanut, illit suleqatitit allat peqatigalugit ilaaffigisagassassinnik Unnukkut klubbertarneq naatsorsuutaavoq aasap kingorna ammaqqissasoq.

Atorfik ulloq naallugu suliffiusarpoq.

Ornittagaq Kammagiit ulluunerani ulluinnakkut nal. 07.30 -miit 17.00-mut ammasarpoq klubbeqartitsinikkut nal. 21.00 tungaanut ammasarluni.

Naatsorsuutigaarput:

 • Inuit annertuumik innarluutillit sullinnissaannut piumassuseqarlutillu sullisserusuttoq
 • Inunnik sullissinermik misilittagaqaruit iluassaaq, annertuumik innarluutilinniusinnaavoq
 • Isumaginninnermi perorsaasutut ilinniarsimanissat assingusumilluunniit ilinniarsimanissat
 • Kajumissuseqarlutit inuunermillu pitsaasumik isiginnittaaseqarlutit
 • Namminersorlutit sulisinnaasutit tamatigoortuusutillu pilersitsisinnaassuseqarlutillu
 • Savituujunissat, aallarnisaasinnaasoq qungujunnartunillu nuannarisalik
 • Suleqatigiit amerlanngitsut akornaniissinnaasoq, suleqatigiinneq pingaarnerpaatillugu
 • Malinnaasinnaasoq aamma pisunik paasinnissinnaasoq

Tamatuma saniatigut pingaartipparput:

 • Aalajaatsuunissat, pitsaassutsimik ilisimasaqarluartuunissat ataasiakkaanullu maluginiaasinnaanissat
 • Ataatsimoortumik takunnissinnaanerit attatiinnarlugu arlalinnik ataatsikkut suliaqarsinnaanissat
 • Nammineerlutit sulisinnaasoq, akisussaassuseqartoq sullissilluarusuttorlu
 • Suliassanut aamma suliassanik agguataarinernik ingerlaavartumik iluarsiissuteqarnissamut eqaatsumik allanngueriataarsinnaassuseqartutit
 • Eqqarsaatigilluakkamik ilusilimmillu sulinermik piginnaaneqartoq
 • Tatituujusutit, aallarnisaasinnaasutit, nukissaqartutit iliuuseqarnissamullu piumassuseqarluartutit
 • Suliassatta ingerlanneqarnerini ingerlaavartumik ineriartortitsinermut pitsanngorsaanermullu suleqataassasutit
 • Suleqatiginnillaqqittuusutit
 • Qinnuteqartut marluinnik oqaasillit (kal/dk) atorfinitsinnissaat orniginartinneqarpoq.

Neqeroorutigaavut:  

 • Suliffik pissanganartoq suliassaqarnartorlu, ullullu assigiinngiiaartut.
 • Suliffeqarfimmi sunniuteqarnissamut periarfissaqartoq suliffeqarfillu ineriartortuarlunilu allanngorartuartoq, innuttaasut pitsaanerpaamik tunniussaqarfiginissaat eqqarsaatigalugit.
 • Atorfimmi sunniuteqarnissamut periarfissaqartoq suliassallu aamma sunniuteqarfigisinnaallugit
 • Suliassaqarfinni assigiinngitsuni sulisunik suleqateqarnerit
 • Suleqatit pikkorissut sulilluartullu
 • Kingullertut minnerunngitsumillu innuttaasut nuannaartut ilakkuminartullu ilinnik tikilluaqqusinissaminnut qilanaartut.

Pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat: 
Atorfik taanna pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaammik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik aatsaat pippat atorfinitsitsineq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommune Politiinit pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat aatsaat tiguppagu atorfiniffiusussaq isumaqatigiissutigineqarsinnaammat.

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugit atugassarititaasut:
Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, imaluunniit allap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit atorfinititsisoqassaaq.

(EJ BOLIG)
Atorfimmut atatillugu inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq.

Qinnuteqaat:
Qinnuteqaatip ilisarnaataata Job nr. 424/18, aamma ilinniagaqarsimaneq siornatigullu sulisimanermik pillugit paasissutissartalik, soraarummersimanermut uppernarsaatitalik qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimit tiguneqareersimassaaq.

Imatut qinnuteqaateqassaatit:                         
Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassitsissuutit nittartagarput aqqutigalugu.
Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Qinuteqaat tunniunneqassaaq kingusinnerpaamik: 03. juli 2018
Atorfininneq: Isumaqatigiinnikkut
Akunnerit suliffiit: Ulloq naallugu
Suliffik: Nuuk
Paasissutissat allat uani piniarneqarsinnaapput: Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Nittartagaq: http://www.sermersooq.gl
Qinnuteqaat nassiutiguk