Skip to main content
97

Dette jobopslag er udløbet

Atorfilittani nakkutilliinermut siunnersorti / Allagarsiuteqqitaq / Atorfiup ilisarnaataa 858/20

Suliffeqarnermut Isumaginninnermullu Ingerlatsivimmi atorfilittani nakkutilliinermut siunnersortinngorit.

Suliffeqarnermut Isumaginninnermullu Ingerlatsivimmi nakkutilliinermik suliassaqarfiup ineriartortinneqarneranut nakkutilliinermut siunnersortimik pikkorissumik soqutiginnittumillu pissarsiorpugut.

Innarluutilinnut inatsisip nutaap atuutsinneqarneranut atasumik kommunimi innuttaasunut innarluutilinnut najugaqarfiit neqeroorutaasut ingerlanneqarnerannut kommune nakkutilliinissamut pisussaaffeqalerpoq. Nakkutilliinerit uagut angerlarsimaffiutitta suliamut tunngasumik tapersersorneqarnissaannut aamma ulluinnarni siunnersorneqarnissaannut periarfissatut isigaavut. Taamaattumik pingaaruteqarpoq nakkutilliinermut siunnersorti uagutsinni nutaatut atorfinittussaq angerlarsimaffinnik naligiissumik aamma suliamik ingerlataannik ataqqinnilluni naapitsisinnaassasoq.

Suliffeqarnermut Isumaginninnermullu Ingerlatsivimmi utoqqarnut suliassaqarfimmi, tarnikkut napparsimasunik aamma innarluutilinnik tapersersuinermik suliassat, sullissinerit aamma suliffissarsiuussisarfimmi suliassat ingerlappavut.

Ingerlatsivimmi atorfilittanut ilanngutissaatit, tassani sulisut 10 missaanniippugut suliamut tunngasunik assigiinngitsorpassuarnik piginnaaneqarluta. Immikkoortortami sulisut amerlasuut nakkutilliinermik suliassanut ilanngutsinneqarsinnaapput, soorlu naatsorsuutigineqartoq pisariaqartitsineq naapertorlugu illit immikkoortortami suliassat sinnerinik ingerlatseqataassasutit.

Ingerlatsivimmit nakkutilliinermi najoqqutassaq suliarineqarsimavoq, kisianni illit suliamut piginnaasatit tunngavigalugit suliamut sunniuteqarsinnaaninnut periarfissaqarluassaaq.

Atorfik pillugu

Nakkutilliinermi siunnersortitut ilaatigut makkua suliarissavatit:

 • Piffissami matumani ukiumut ingerlatsinermut sammisunik nakkutilliinernik 19-inik pilersaarusiorneq
 • Piareersaanermik, nakkutilliinernik ingerlatsinernik, pulaarnernik aamma ingerlatsinermut sammisunik nakkutilliinerit nalunaarusiarineqarnerannik ataqatigiissaarineq
 • Nakkutilliinermut atasumik ingerlatsivimmi immikkoortortani siunnersueqatigiinneq
 • Kommunimi utoqqarnut aamma innarluutilinnut suliassaqarfinni inunnut tunngasunik nakkutilliinernik malitseqartitsinerit aamma suliassaq taanna pillugu sullissisunik isumasioqateqarneq
 • Pisariaqartitsineq naapertorlugu immikkoortortami suliassanik allanik isumaginneqataaneq

Illit nakkutilliinerit tamaviisa ingerlattariaqanngilatit, kisianni angalasarnissat naatsorsuutigisariaqarpat.

Atorfimmi iluatsitsilluassagaani aaqqissuussisinnaaneq pilersaarusiorsinnaanerlu pingaaruteqaqaat. Sulisoq tamatigoortoq, suliassanik assigiinngisitaartunik sulisinnaassuseqartoq nutaanillu misiliinissamik tunuarsimaanngitsoq pisariaqartinneqarpoq.

Suliamut aamma inuttut piginnaasassat

 • Ilinniakkamik naapertuuttumik tunuliaqutaqarputit (inunnik isumaginnittoq imaluunniit perorsaasoq immaqa inuiaqatigiinnik imaluunniit inunnut tunngasumik ilisimatusarluni ilinniaqqissimaneq)
 • Immikkoortortat pitsanngorsarneqarnissaannik aamma taamaattumik kommunip innuttaasunut innarluutilinnut neqeroorutaasa pitsanngorsarnissaannik kissaateqarputit
 • Namminersorlutit aamma aaqqissuussaasumik suliaqarsinnaavutit
 • Avatangiisinnut akuersaartumik alapernaatsumillu pissuseqartuuvutit
 • Attaveqarnermut pitsaasunik piginnaaneqarputit (apersuinernik ingerlatsisinnaavutit nalunaarusianillu allaaserinnillutit)
 • Qanilaartuuvutit aamma inuit allat naligalugit naapittarpatit
 • Suliassamut akisussaaffimmik tigusisinnaavutit
 • Killissatit ilisimavatit aamma ikiorneqarnissamik qinnuiginnissinnaavutit
 • Kalaallisut oqalussinnaaguit iluaqutaassaqaaq.
 • Isumaginninnermik suliassaqarfimmi sulianik misilittagaqaruit iluaqutaassaq.

Misilittagaqareersimasinnaavutit aammali ilinniarninnik naammassinneqqammertuusinnaallutit. Pingaaruteqarpoq taamannak aalajangiussimasaqaruit aamma nutaanik ilikkagaqarsinnaaguit.

Kalaallit Nunaanneersuussavit/Kalaallit Nunaat pillugu ilisimasaqartuussavit?

Kalaallit Nunaat ilisimasaqarfigigukku pitsaaqutaassaaq, marluinnillu oqaaseqartuullutit (danskisut/kalaallisut), piumasaqaataanngilarli. Kalaallit Nunaat pillugu soqutiginninnerit Nuummilu inuuneq piumassuseqarfiginissaa pingaartinneqarpoq.

Nuuk nunat tamalaat akornanni illoqarfiit pingaarnersaanni minnersaavoq, pinngortitami imaannanngitsumi inissisimasoq aamma kulturikkut sunngiffimmilu sammisassatigut neqeroorutinik ulikkaartoq.

Aasaanerani qaqqaliarnissamut, aalisariarnissamut piniariarnissamut soorlu tuttunniarnissamut, sikut akornisigut qajartuarnissamut aamma stand-up-paddle-boardernissamullu periarfissaqassaatit. Ukiuunerani ujakkaarutinik sangusaarutinilluunniit sisorarnissamut periarfissaqassaatit!

Nuummi filmeriartoqarsinnaavoq, isiginnaartitsisunik isiginnaariartoqarsinnaalluni, cafértoqarsinnaalluni, nalukkiartoqarsinnaalluni kiisalu ilisimatusarfeqarlunilu pinngortitaleriffeqarpoq, taakkunani nunat tamalaaneersunik ilisimatuunik oqalugiartoqartarluni.

Neqeroorutigaavut:

Suliffeqarfittut ulluinnarni suliassat assigiinngisitaartut suliatigullu unammillernarsinnaasunik suliaqartarnissaq kiisalu pikkorissunik tunniusimasunillu, pitsaasumik oqaloqatigiissinnaasunik, suleqatissaqarneq neqeroorutigaarput. Atorfilittat immikkoortortaavoq 10 missaannik sulisulik taakkua amerlanerit AC-upput aamma aningaasaqarnermi nakkutilliisuullutik. Suliffimmi iluarisimaarnissaq pingaartinneqarpoq. Suliffeqarfik politikkikkut aqunneqartoq ilisimasaqarfigilissavat aamma atorfilittanut pisortaq aamma fagchefit qanimut suleqatigissavatit. Akisussaaffik angisooq piginnaasavit ineriartortinnissaanut periarfissarpassualik neqeroorutigaarput.

Akissarsiatigut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalasinnaatitaanermut aamma pequtit assartornerannut akiliunneqarneq, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni atorfinitsitaanermi piffissami atuuttumi isumaqatigiissutit naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Pinerliisimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik inuttassarsiuussarput pinerliisimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaammik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu kommune pinerliisimannginnermut uppernarsaammik aatsaat pippat atorfinitsitsineq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommunip Politiinit pinerliisimannginnermut uppernarsaat aatsaat tiguppagu atorfiniffiusussaq isumaqatigiissutigineqarsinnaammat.

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugit atugassarititaasut:
Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq NPK imaluunniit Kalaallit Nunaannilu kattuffiup allap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit atorfinitsitsisoqassaaq.

Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq.

Inissiaq
Atorfimmut atatillugu inissiamik atugassiisoqanngilaq.

Qinnuteqaatip
Qinnuteqaatip ilisarnaataata Atorfiup nr. 858/20 aamma ilinniagaqarsimaneq siornatigullu sulisimanermik pillugit paasissutissartalik, soraarummeersimanermut uppernarsaatitalik qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmit tiguneqareersimassaaq.

Imatut qinnuteqaateqassaatit:
Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu.
Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Qinuteqaat tunniunneqassaaq kingusinnerpaamik: 26. november 2020
Atorfininneq: Isumaqatigiinnikkut
Akunnerit suliffiit: Ulloq naallugu
Suliffik: Nuuk
Paasissutissat allat uani piniarneqarsinnaapput: Lise Buchardt
Telefon: +299 367172
Nittartagaq: http://www.sermersooq.gl
Qinnuteqaat nassiutiguk