Skip to main content
97

Dette jobopslag er udløbet

ALLAGARSIUTEQQITAQ - Isumaginninnermi siunnersorti aqutsisutut / Immikkoortortami aqutsisussarsiorpoq / Meeqqat ilaqutariillug ingerlatsivianni, oqartussaasut BFC-lu iluani/ Atorfiup ilisarnaataa 606/20

Isumaginninnermi siunnersortaavit meeqqanut ilaqutariinnullu tunngasut soqutigilluinnarpigit? Allaffissornikkut tunngavissat nutaat sulianullu tunngatillugu aaqqissuussaanerup nutaap piviusunngortinnissaanut pingaarutilittut inissisimanissannut nukissaqarluarpit? Kommuneqarfik Sermersooq teamlederimik pikkorissumik Paamiuni Oqartussaaffeqarfimmut pissarsiorpoq.

Politikkikkut anguniakkanit isumaqatigiissut ”Kommuneqarfik Sermersooq – kommune illoqarfittut pingaarnersaqarfik siumukarfiusoq. Siuariartorneq – Toqqissisimaneq– Inerikkiartorneq” meeqqanut ilaqutariinnullu tunngasunik ineriartortitsinissamut ukiuni sisamani tulliuttuni aallaaviussaaq. Meeqqanut ilaqutariinnullu atugarliortunut suliniutit annertuumik pitsanngorsaavigineqassapput. Tamatuma suliarinissaani pingaartut ilagaat inatsisit atuuttut naapertorlugit piffissaagallartillugu eqqortumillu suliat ingerlanneqartarnissaat.

Suliassaqarfinni aaqqissuussaaneq nutaaq pilersinneqassaaq ilaatigut tamanna Paamiuni Meeqqanut Ilaqutariinnullu Sullissivimmi oqartussaaffeqarfimmi ataatsimoorfissamik pilersitsinissamik  kinguneqassaaq.

Meeqqanut Ilaqutariinnullu Immikkoortortaqarfimmi Isumaginninnermut siunnersortitut Aqutsisutut / Immikkoortortami aqutsisutut oqartussaaffeqarfimmi kiisalu Ilaqutariinnut Sulissivimmi sulisunik suliassatigullu aqutsineq ingerlatissavatit.

Isumaginninnikkut sulianik ingerlatsinermi pitsaassuseq eqqarsaatigalugu ilinniartitsisarlutillu, ullormullu avitseqatiginnittarlutit nakkutilliinerillu suliarisassavatit. Ulloq arlariinnik unamminartortaqartartoq pinartumillu pisoqartillugu ajornartorsiutaasinnaasut arlariiusinnaasut aqutsisuuffigisinnaasariaqarpatit. Tamaattumik tatitussusermik piumassusermillu annertuumik peqartariaqarputit akisussaaffimmillu annertuumik tigusinissamut piareersimasariaqarlutit.

Aaqqissuussaaneq eqqarsaatigalugu Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivimmi Meeqqanut Ilaqutariinnullu immikkoortortaqarfimmi inissisimassaatit Oqartussaaffeqarfimmilu Ingerlatsisumut attaveqartuussallutit. Kommunemi aqutsisoqatigiinnut peqataassaatit aammalu Meeqqanut Ilaqutariinnullu Immikkoortortaqarfimmi Teamlederit allat suleqatigissavatit.

Atorfik 1. decembari 2020 inuttalerneqartussaavoq imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Akisussaaffiit:

 • Paamiuni Arsummilu Oqartussaaffeqarfimmi pinaveersaartitsinermut tunngasut ineriartortinnissaat
 • Kommuneqarfik Sermersuumi meeqqanik sumiginnaasarnerit pittsaaliornissaat
 • Sulisunut akisussaaffeqarneq (ilanngullugit sulisunik ineriartortitsisumik oqaloqatigiinnerit, pisinnaasanik ineriartortitsinerit kiisalu atorfinitsitsinerit soraarsitsinerillu)
 • Ineriartortitsineq immikkoortortaqarfiillu akimorlugit kinguneqarluartussamik suleqatigiinnerup qularnaarnissaa, oqartussaaffeqarfimmi aammalu Ikiorsiisarnermut Immikkoortortaqarfik eqqarsaatigalugit.
 • Ikiorsiissutaasartuni pisariaqartitat pillugit ilisimasanik katersineq ingerlatitseqqiinerlu
 • Immikkoortortami ataatsimiinnissat aquttarnissaat ingerlanneqartarnissaasalu qularnaarnissaat
 • Suleriaatsit pitsaassusaasa qularnaarinniffiginissaat aqunnissaallu piffissaliussaasullu meeqqat tapersersorneqarnissaat pillugit inatsit malillugu ingerlanneqarnissaat suliffiullu iluani suliassat ingerlanneqartarneri pillugit allaatiginninnissat
 • Ullormut suliassat tungaasigut aqutsineq
 • Suliat ingerlanneqarnerini suliat pitsaassusaannik nakkutilliineq – sulianut tunngasutigut aqutsisuuneq
 • Sulisunut suleriutsini ingerlatseriutsit pillugit ilinniartitsineq
 • Suliat ataasiakkaat pillugit avitseqateqartarneq
 • Allaffissornermi tunngavissat malinneqarnersut qularnaassallugit
 • Suliffimmi piffissaliunneqartut malinneqarnissaasa qularnaarnissaat
 • Piginnaasat suliassiissutinullu pilersaarutit atuutinneqarneri nakkutiginerilu
 • Sullissinermik ingerlatsineq
 • Oqartussaaffeqarfimmi immikkoortortami aqutsisup isumaqatigineratigut suliassat allat

Illit

Naatsorsuutigaarput ataani allassimasut amerlanerpaat ilisarisinnaassagitit:

 • Isumaginninnermut siunnersortitut ilinniagaqartuusutit.
 • Aqutsinermik ingerlatserusuttutit aqutsinermillu misilittagaqartutit
 • Nukittuujusutit, sullarissutit piumassuseqqortuujusutillu
 • Aalajaallutit sulinissamut piumassuseqartutit piginnaaneqartutillu, tunniusimasutit angusaqarusussuseqartutillu
 • Piumassuseqartutit piginnaaneqartutillu nammineq aqutsineq pillugu ineriartortitsinissamut, suleqatigiinnut suleqataasinnaanermut kiisalu ingerlatsivimmi aqutsisoqatigiinnut aqutsinerullu ilusaanut.
 • Ataqqinnittumik, akuersaartumik allallu pillugit naammassisaqarusuttumik pissuseqartutit (sulisunut, suleqatinut avataanilu suleqatinut il. il.)
 • Suliffeqarfimmi ineriartortuartumi sulinissamut kajumissuteqartutit
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsinut oqaatsinullu ilisimasaqartuunissat iluaqutaassaqaaq

Neqeroorutigisinnaavavut:

 • Suliffik pissanganartoq suliassallu allanngorartut unamminartorpassuallit sunniuteqarfigineqarsinnaasullu
 • Nakkutilliilluni ilitsersuinerit
 • Aqutsinermut tunngasutigut inuttullu ineriartornissamut periarfissat pitsaasut
 • Paamiuni najugaqarnissamut periarfissalik kiisalu illoqarfinnut allanut nunaqarfinnullu kitaa tunulu ilanngullugit angalanissamut periarfissalik

Meeqqanik pinerliisimannginnermut aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik taanna meeqqanik pinerliisimannginnermut aamma pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaatinik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu kommuneuppernarsaatinik naammaginartutut isigineqartunik pereerpat atorfininneq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommunep uppernarsaatit naammaginartutut isigineqartut, meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat rigspolitinit, aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat politinit pippagit atorfininnissaq inissinneqassammat.
Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat kommunemit aaneqassaaq pineqartumit akuersissuteqarnikkut, pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat nammineq illoqarfigisami politiqarfimmut aaneqassaaq.

Pinerliisimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik inuttassarsiuussarput pinerliisimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaammik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu kommune pinerliisimannginnermut uppernarsaammik aatsaat pippat atorfinitsitsineq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput kommunip Politiinit pinerliisimannginnermut uppernarsaat aatsaat tiguppagu atorfiniffiusussaq isumaqatigiissutigineqarsinnaammat.

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugit atugassarititaasut:
Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq AK-p imaluunniit Kalaallit Nunaannilu kattuffiup allap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit atorfinitsitsisoqassaaq.

Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq.

Inissiaq
Atorfimmut atatillugu inissamik innersuussisoqarsinnaavoq, tassungalu qularnaveeqqut, ineqarnermut akiliutit, atuineq il.il. akilerneqartassapput, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Kommunit il.il. inissiaataanni najugalinnik ineqarnermut akiliuteqartitsisarneq pillugu malittarisassat sukkulluunniit atuuttut naapertorlugit. Atorfimmut atatillugu inissiamik ataavartumik atorfinitsitaanerup kinguninnguagut attartorneqartussamik attartortitsisoqarsinnaanngippat, sulisut utaqqiisaasumik ineqarsinnaatitaasut, utaqqiisaasumik inissaannik neqeroorfigineqassapput, tassungalu ineqarnermut, atuinermut il.il. qulaani taaneqartoq innersuussutigalugu akiliuteqartoqassaaq. Ineqarnermut akiliutit pillugit annertunerusumik paasisaqarniaraanni, atuineq il.il. ilanngullugit uunga innersuussisoqarpoq: www.iserit.gl

Atorfiniffissaq ullulerneqassaaq suliffimmut atasumik inissaqartitsisoqarnera apeqqutaatillugu. Inatsisit atuuttut naapertorlugit atorfininnermut atatillugu angalaneq pisattanillu nassiussineq akilerneqassapput.

Qinnuteqaatip
Qinnuteqaatip ilisarnaataata Atorfiup nr. 606/20 aamma ilinniagaqarsimaneq siornatigullu sulisimanermik pillugit paasissutissartalik, soraarummeersimanermut uppernarsaatitalik qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmit tiguneqareersimassaaq.

Imatut qinnuteqaateqassaatit:
Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu.
Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Qinuteqaat tunniunneqassaaq kingusinnerpaamik: 8. decemberi 2020
Atorfininneq: Isumaqatigiissuteqarnikkut
Akunnerit suliffiit: Ulloq naallugu
Suliffik: Paamiut
Paasissutissat allat uani piniarneqarsinnaapput: Martha L. Olsen
Telefon: +299 367322
Nittartagaq: http://www.sermersooq.gl
Qinnuteqaat nassiutiguk