Skip to main content
89

Dette jobopslag er udløbet

Ilisimatusarfiup Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaa kalaallisut oqaasilerinermi ilinniartitsisussamik ujaarlerpoq

Ilisimatusarfiup Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaa kalaallisut oqaasilerinermi ilinniartitsisussamik ujaarlerpoq
 
Kalaallisut oqaasilerinermi lektori/adjunkti imal. studielektori/studieadjunkti Ilisimatusarfiup Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaanit ujartorneqarpoq.
 
Atorfik augustip aallaqqaataa 2018 aallarnerfigalugu imal. isumaqatigiissuteqarnikkut inuttalerneqarnissaa kissaatigineqarpoq.
 
Naatsorsuutaavoq:

 • Tulluuttumik ilisimatusarfimmi ilinniagaqarsimassaatit
 • Kalaallisut oqaatsit atorluarsinnaassavatit, soorlu oqaasilerinermi aammalu oqariartaatsini
 • Ilinniartitsisutut, nutserisutut imal. oqalutsitut misilittagaqarsimassaatit
 • Oqaatsinik ilinniartitsinermi misilittagaqarsimassaatit
 • Ilinniarfiup ineriartortinnera piumassuseqarlutit peqataaffigissavat
 • Ilisimatusarnermi aamma ilinniarfimmi oqaasilerineq ingerlateqqinnissaa soqutigisarissavat

 
Suliassat pingaarnerit tassaassapput bachelorinngornianut faagini ukunani ilinniartitsineq:

 • Kalaallisut oqaasilerineq aamma oqaatsinik paasinnittarneq ilinniartitsissutigineqassaaq, soorlu makkunani: syntaks, morfologi aamma ortografi, fonetik, socio-aamma psykolingvistik, tamakkununngalu suliat aamma ineriartortinneqassapput

Aammalu

 • Misilitsitsineq
 • Ilinniartunik siunnersuineq – aallartinnermi imal. kingusinnerusukkut

 
Ilinniartitsisunngorlaanut adjunktpædagogikum neqeroorutigisarparput. Faagip iluani oqaasilerinermi suliat piffissaqarfigineqarnissaa pingaartinneqartarpoq, ilaatigut ilisimatusarnermi ilinniakkat iluanni naammassisaqarnissaq aamma siunertarineqartarmat.
 
Lektoritut/adjunktitut atorfininnermi ilisimatusarnissaq pisussaaffigineqassaaq. Naatsorsuutigineqarpoq oqaasilerinermi ilinniarfiup sammisaasa iluanni ilisimatusartoqassasoq.
 
Qinnuteqartut ph.d.-llit, adjunktimut/lektorimut qinnuteqartut uppernarsassavaat tulluuttumik ilisimatusarnermik misilittagaqarnertik.
 
Adjunktimut qinnuteqartut, ph.d.-millu ingerlataqartut, ph.d.-projektimut sammisaat immikkoortortap sammisaanut tulluuttuussaaq.
 
Studieadjunktimut qinnuteqartunut nalilersuinermi pingaartinneqassapput ilisimatusarnermi sammineqartut, ilaatigullu qulaani ilinniakkat taaneqartut naammassineqarnissaat siunertarineqassaaq.  
 
Ilisimatusarfimmi ilinniartitsineq kalaallisut, qallunaatut tuluttullu ingerlanneqarsinnaasarpoq. Naatsorsuutigineqarporli oqaatsit ilitsoqqussarineqassasut.
 
Ilisimatusarfik 1987-imi pilersinneqarpoq, ullumikkullu sisamanik institut-eqarluni. Tassaappullu: Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik, Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik, Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik, Peqqissaanermik Ilisimatusarfik. Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaq Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfiup ataani inissisimavoq.
 
Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortami ilinniarneq ukiut tallimanik sivisussuseqarpoq: ukiut pingasut bachelorinngorniarnermi, ukiullu marluk kandidatinngorniarnermi (cand.mag).
Aaliangigaavoq Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaq tallimanik sulisoqassasoq, sulisullu ilinniartitsineq aamma ilisimatusarneq pisussaaffigaat. Immikkoortortami ilinniartut 60-t missiliorpaat. Ilisimatusarfik ilisimatusarnermik aamma ilinniartitsinermik tunngasunik sulialinnik suleqateqartuuvoq, ilaatigullu Danmarki, Nunat Avannarliit aamma Europap Amerikakku avannerliup ilaa suleqatigisarlugit.
 
Qinnuteqaat 
Qinnuteqartut ersarissumik nalunaarutigissavaat atorfik sorleq qinnuteqarfiginerlugu
1) Lektori,
2) Adjunkti,
3) Adjunkti Ph.d.-imik ingerlatsisoq
4) Studieadjunkti
5) Studielektori
 
1) aamma 2): lektoritut imal. adjunktitut qinnuteqaammi, allakkap qinnuteqaatip saniatigut, makku ilanngunneqassapput:

 • Ilanngussaq 1: Curriculum Vitae.
 • Ilanngussaq 2: Soraarummeersimanermut uppernarsaatit
 • Ilanngussaq 3: Inunnut pingasunut attavissanut paasissutissat, toqqammavissanik aallerfiusinnaasut 
 • Ilanngussaq 4: Minitaqarnani normulersukkamillu saqqummersissimasanik nalunaarsuineq. Suliat qinnuteqaammut ilanngunneqarsimasut (bilag 8) *-mik nalunaaqutserneqassapput
 • Ilanngussaq 5: Siornatigut ilisimatusaatigisimasanik naatsumik allaaserisaq siunissamilu ilisimatusaatigiumaakkamut/nut siunnersuut/it
 • Ilanngussaq 6: Ilinniartitsisutut piginnaasanut uppernarsaatit (kursusertitsinissamut ilinniartitsinissamulluunniit pilersaarusiat, ilinniartitsissutissatut piareersakkat peqarpallu portfolio aamma pædagogikum)
 • Ilanngussaq 7: Ilisimatusaatinik avammut saqqummiussisarnermut uppernarsaatit
 • Ilanngussaq 8: Saqqummiussimasat amerlanerpaamik pingasut. Qinnuteqartup saqqummiussani amerlanerpaamik pingasut naliliinermut naleqqussorisamisut toqqarsinnaavai

3): Adjunktitut qinnuteqaammi (ph.d.-mik ingerlatalik), allakkap qinnuteqaatip saniatigut, makku ilanngunneqassapput:

 • Ilanngussaq 1: Curriculum Vitae.
 • Ilanngussaq 2: Soraarummeersimanermut uppernarsaatit
 • Ilanngussaq 3: Inunnut pingasunut attavissanut paasissutissat, toqqammavissanik aallerfiusinnaasut 
 • Ilanngussaq 4: Minitaqarnani normulersukkamillu saqqummersissimasanik nalunaarsuineq. Suliat qinnuteqaammut ilanngunneqarsimasut (bilag 6) *-mik nalunaaqutserneqassapput
 • Ilanngussaq 5: Ilisimatusarfiup ph.d.-projektimut maleruagassai toqqammavigalugit ph.d.-mut allaatigisaq.
 • Ilanngussaq 6: Saqqummiussimasat amerlanerpaamik pingasut. Qinnuteqartup saqqummiussani amerlanerpaamik pingasut naliliinermut naleqqussorisamisut toqqarsinnaavai

 4) aamma 5): studielektoritut imal. studielektoritut qinnuteqaammi, allakkap qinnuteqaatip saniatigut, makku ilanngunneqassapput:

 • Ilanngussaq1: Curriculum Vitae.
 • Ilanngussaq 2: Soraarummeersimanermut uppernarsaatit
 • Ilanngussaq 3: Inunnut pingasunut attavissanut paasissutissat, toqqammavissanik aallerfiusinnaasut 
 • Ilanngussaq 4: ilisimatusarnermi suliniutigisaq allaatigineqassaaq, ilaatigut immikkoortortap oqaasilerinermi suliaasa iluanni
 • Ilanngussaq 5: Immaqalu saqqummersissimasat – tamanna aatsaat ilanngunneqassaaq saqqummersissimasat sammisamut aatsaat tunngassuteqarpata

Naliliineq atorfinitsitseriaaserlu 
Malittarisassat atuuttut naapertorlugit lektorimut, adjunktimut, adjunktimut ph.d-mik ingerlataqartumut imal. studielektorimut/adjunktimut qinnuteqartunut ataatsimiititaliortoqassaaq. Ataatsimiititaliamut ilaasortat suliamik ilisimasaqarluartuussapput, tassaappullu qinnuteqaatinik nalilersuisussat. Qinnuteqarnissamut killigitinneqartoq qaangiuppat qinnuteqartut paasitinneqassapput kikkut ataatsimiititaliami issiajumaarnersut. Ataatsimiititaliap qinnuteqaatit misissussavaat kingornalu institutip pisortaanut qinnuteqartumik innersuussuteqassallutik. Qinnuteqaatit tamakkerlugit atorfinitsitsinermut ataatsimiititaliap nalilersussavaat.
 
Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsi- taanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiun- neqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isuma- qatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.
 
Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.
 
Atorfik pillugu paasissutissanik erseqqarinnerusunik pissarsisoqarsinnaavoq immikkoortortami pisortamut Jette Rygaard, tlf. 299 385776  jery@uni.gl.
 
Ilisimatusarfik pillugu erseqqarinnerusumik paasisaqarnerorusukkuit nittartagaq alakkaruk: www.uni.gl
 
Qinnuteqaat institutip pisortaanut ingerlateqqinneqarumaarpoq, uunga: Aage Rydstrøm-Poulsen Aarp@uni.gl.
 
Qinnuteqaat nalunaaqutserneqassaaq ”Stilling; Sprog, Litteratur og Medier ”. Qinnuteqaat saqqummersissimasallu allat allaffimmut tunniunneqassappata, qinnuteqaat pingasunngorlugu tunniunneqassaaq.
 
Bilag-ilerlugu uunga nassiunneqassaaq:
Ilisimatusarfik
Postboks 1061
3900 Nuuk
Grønland
Imal. uunga: job@uni.gl   
 
Qinnuteqaat Ilisimatusarfimmit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik juulip 3-ani 2018.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput. 

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat. 

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk