Skip to main content
81

Dette jobopslag er udløbet

Nunaminertalerinermut allaffik, immikkoortoqarfittut aqutsisussarsiorpoq Ilulissat, Avannaata Kommunia

Avannaata Kommunia Ilulissani nunaminertaleriffimmi immikkoortoqarfimmut aqutsisussarsiorpoq  piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

Nunaminertaleriffimmi allatsimut nunaminertalerisutullu sullissisunut nunaminertaleriffiup immikkoortuani aqutsisutut Teknikkeqarnermut Ingerlatsiffiup ataani inississimassaatit.

Sulianut atatillugu akisussaalissuutit Sanaartornermi Fagchefiusumut.

Avanaata Kommunia Ilulissani qitiusumik allaffeqarpoq.

Avannaata Kommunia katillugit 10.650 miss. innuttaqarpoq illoqarfinni sisamani nunaqarfinnilu 21-ni agguarsimasunik.

Ilulissat ineriartorfiuvoq mittarfissuartaassalluni 2200 meterini, akunnittarfiit, Kangia pillugu ilisimatusarfik, Arsarnerit pillugit ilisimatusarfik inissiallu nutaat piffissami qanittumi sanaartortoqalissalluni.

Ilulissat ilaaniippoq Kangia nunarsuarmi tusaamasaasoq UNESCO-llu nunarsuarmioqatigiinnut kingornutassiaani ilanngunneqarnikoq, taannalu ukiut tamaasa takornariarpassuarnik qammaasarpoq. Seqernup kaaviinnarnera, qimusserneq, iluliarsuit, aalisarneq, UNESCO, imaq, immap sikua arsarnerillu Kalaallit Nunaanni kommunet avannarlersaanni.Avannaata Kommuniani, ilisarnaataalluarput.

Illoqarfik peqatigiiffippassuaqarpoq timersornikkut kulturikkullu taakku ilaaffigilersinnaavatit.

Illoqarfimmi arlalinnik neriniartarfeqarlunilu Caféqarpoq.

 

Atorfinitsitaaneq isumaqatigiissutillu

Atorfik aaqqissuussaanikkut inissinneqarnikuuvoq nunalerinermut sanaartortitsinermullu immikkoortoqarfimmi, tassani nunaminertat pillugit allaffissorneq sanaartornermilu sullissinerit ingerlanneqarput.

 

Teknikkeqarnermut Ingerlatsivik maanna 21-nik sulisoqarpoq tassaallutik Illussanik titartaasartut, ingeniørit, konstruktørit aamma teknikkerit allat. Nunami sullittamiipput Ilulissat, Uummannaq, Upernavik aamma Qaanaaq taakkulu nunaqarfittaat.

 

Teknikkeqarnermut Ingerlatsiviup innuttaasut inuussutissarsiorfiillu attavigisarpai.

 

Suliassat pingaarnerit

Nunaminertalerinermi Oqartussaatitaanermik sullissineq, tassunga ilaallutik:

 • Nunaminertanut suliat tamaasa naammassiniassallugit qinnuteqaataaqqaarneriniit tamakkiisumik atuutsinneqalernissaata tungaanut.
 • Immikkut ittumik akuersiniarnermi sanilerisanut tamanullu tusarniaatitsinerit kiisalu sullissinerit tassunga ilaatillugu suliamut tunngasuni ataatsimiittitaliamukartunut suliassat.
 • Teknikkerinik suleqateqarnerit, tassunga ilaatillugit sanaartornikkut sullissisut kommunep ingerlatsiviini sisamaasuni nunaqarfittai ilanngullugit.
 • Suliat ingerlnneqassapput pilersaarusiornermut allaffik qanittumik suleqatigalugu.
 • Nunaminertalerinermik inerisaanikkut suliani peqataassalluni s.ass. NunaGis/NIN-mik inerisaanermi.
 • Nunaminertanut pissutsit pillugit sanaartornetrmi sullissisut siunnersortassallugit.
 • Kommunep pilersaarutaanut tapiliussat annikinnerit peqataaffigissallugit.
 • Nunaminertanik sullissinermi suleriutsinik pisariillisaanermi nutarterinermilu kiisalu toqqorsivilerinermi peqataassalluni.
 • Innuttaasunut sullissineq aamma ataatsimiittitaliat suliaat.

Siuliini taakkartukkat atorfimmi suliassat pingaarnersaraat aammali sullissivinni suliaqarfinni tamanit annertuunik suliakkerneqartarput.

Piginnaasatut kissaatit

Kissaatigaarput qinnuteqartut sulianut piginnaaneqarluarnissaat ilinniarsimassutsikkut tunuliaqutarissaarlutik soorlu sanaartornermi ingeniøritut, sanaartornermi konstruktøritut, teknikkeritut nunami uuttortaasartutut imaluunniit assigusunik sanaartornerup atortulersuusiornerullu iluani.

 • sanaartornermi nunaminertallu pillugit inatsisit misilittagaqarfigissallugit
 • atorfimmi assigusumik misilittagaqassalluni imaluunniit ilinniarsimanikkut naammasserlaajussalluni pisortat ingerlatsiviannik soqutiginnilluartoq
 • sulianut tunngatillugu eqaatsumik suleriuseqarnissaq
 • IT-mik patajaatsumik atuisinnaassaatit kiisalu Office-pakken, Mapinfo, NunaGis. aamma ilisimasaqarfigissavatit
 • Qiimasuussaatit anguniagaqartuullutillu
 • Allannikkut, oqalunnikkut takutitassiatigullu attaveqaateqallaqqittuussaatit
 • Marloqiusamik oqalussinnaassaatit (kal/qall) piumasaqaataanngilarli
 • Piumassuseqassaatit politikkikkut aaqqissuussaasumi suliaqarnissamut

Piginnaasat

 • Isumassarsiullaqqissoq, namminersorsinnaasoq, peqqissaartoq, tulleriissaarillaqqissoq suliatigullu arajutsisaattoq
 • Suliffiup avatangiisai eqqortut pitsaasullu ilaatigut pisariusinnaasut ulappuffiusinnaasartullu peqataaffigisinnaavatit ilisimasatigut ineriartornissamut periarfissaqarluartut
 • Suliassanut inunnullu tamakkiisumik takunnissinnaassuseqassaatit
 • IT-mik programmiliorsinnaanerlu piginnaaneqarfigissavatit
 • Marloqiusamik oqaaseqartuussaatut, kalaallisut danskisullu
 • Pingaartipparput qinnuteqartoq eqimattami suleqatiginnilluarsinnaanissaa taannalu pigin-naasaqassasoq ingerlatsiviup suliassaataanut allanut
 • Suliatigut puullaaqinartorsiorfimmi eqqissisimasinnaanermik piginnaaneqassaatit
 • Qiimasuussaatit, eqaatsoq aamma angusaqarusuttoq

 

Akissaatinut atorfeqartitaanermullu tunngasut

Akissaatinut atorfeqartitaanermullu atugassarititaasut, tasunga ilaalluni atorfinikkiartorluni soraarnermilu utimut angalanerit pigisanillu nassiussinerit pissapput atorfeqalernermi piffissaliussami isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit Naalakkersuisut pineqartullu kattuffiatut isumaqatiginninniarsinnaatitaasoq.

Sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaavoq ineqarnermut akiliutit malittarisassat atuuttut naapertorlugit pissaaq.

Atorfininneq pisinnaavoq qaammatit pingasut misilitsereernermi.

Atorfik
Atorfik aaqqissuussaanikkut inissinneqarsimavoq nunaminertalerinermut sanaartornermullu immikkoor-tortaqarfimmi tassani Nunaminertalerineq allaffissornikkut sanaartortitsinermilu sullissineq pisarpoq.

Teknikkeqarnermut Ingerlatsivik maanna 21-nik sulisoqarpoq, illussanik titartaasartut, ingeniørit, konstruktørit aamma teknikkerit allat. Nuna sullivik tassaapput Ilulissat, Uummannaq, Upernavik Qaanaaq taakkulu nunaqarfittaat.

Teknikkeqarnermut Ingerlatsivimmi innuttaasut suliffeqarfiillu attavigineqartarput.

Pineqaatissinneqarsimanermut uppernarsaat

Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaateqarnissamik piumasaqaatitaqarpoq. Ina-tsit naapertorlugu atornittoqarsinnaavoq kommunemiit pineqaatissinneqarsimanermut uppernarsaat tiguneqareerpat. Erseqqissaatigissavarput ulloq atorfiniffiusup piffissartaa aatsaat isumaqatigiissutaasin-naammat kommunemiit uppernarsaat Politiiniit tiguneqareersimatillugu.

Atorfininneq piaartumik isumaqatigiissusiornikkulluunniit pissaaq.

Paasissutissat allat

Paasissutissat annertunerusut piniarneqarsinnaapput sanaartortitsinermi pisortaq Mogens Holmegård Mortensen-imut attaveqarnermi (+299) 38 77 15, e-mail: mhm@avannaata.gl

Qinnutqaat
Qinnutqaat ”Ilulissani Nunaminertaleriffimmi immikkoortoqarfimmut aqutsisoq”-mik nalunaaqqutserlugu, ilinniarsimanermut paasissutissat CV aamma soraarummeersimanermut uppernarsaatit oqaaseqaatillu Avannaata kommunianut nassiutissapput ulloq 02.oktober 2019 nallertinnagu.

 

Avannaata Kommunia
Att. HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat

eller pr. mail til hr@avannaata.gl