Namminersorlutik Oqartussat, Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfiup Piniarnermut Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfia ataatsimik AC-fuldmægtig-issarsiorpoq.

Paasissutissat

Atorfik: AC-Fuldmægtig

Suliffeqarfik: Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Qinnuteqarfissaq kingulleq: 8. aggusti 2024

Attaveqarfissat: Immikkoortortami pisortaq Amalie A. Jessen, oqarasuaat +299 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl imaluunniit immikkut siunnersorti Masaana Dorph, oqarasuaat + 299 34 53 44, e-mail mado@nanoq.gl

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Piniarnermut Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigi ataaseq, pisuussutit uumassussillit pillugit ingerlatsinermik soqutigisalik ujartorneqarpoq.

Ulloq atorfiniffissaq: 1. september 2024-mi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik.

Issittumi nunami imarmilu miluumasut timmissallu pillugit aqutsineq soqutigisaraajuk? Aamma ilaatigut piniakkat killilersukkat killilersugaanngitsullu s.a. nannut issittumilu nunami immamilu miluumasut timmissallu pillugit aqutsinermut akisussaasuunissaq kajumissuseqarfigaajuk? Pisuussutinik uumassusilinnik aqutsineq asseqanngitsoq, aammalu Kalaallit Nunaanni imminut pilersornissamut pingaaruteqarluinnartoq. Nunami immamilu miluumasut kiisalu timmissat pillugit ingerlatsinermi eqqarsaatigisassarpassuit oqimaaqatigiissaarneqartussaapput, taamaattumillu ingerlatsinermi atuinerup, nungukkiartuutaanngitsumik ineriartortitsinerup ilisimasanillu katersuinerup akornanni oqimaaqatigiissaarinissaq ataqatigiissaarinissarlu qulakkeerneqassapput.

Suliassatit

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Piniarnermut Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfimmi suleqataassaatit. Piniakkanik killilersukkanik killilersugaanngitsunillu s.a. nannunik issittumilu nunami immamilu miluumasunik timmissanillu aqutsinermut pingaarnertut akisussaasuussaatit kiisalu piniartut atuisullu ilisimasaasa piniakkanik aqutsinermi atorneqarnissaasa ilusilersornissaat, tamatumalu ilaatigut nassatarissavaa:

Kommunit attuumassuteqartut immikkoortortamilu suleqatit allat qanittumik suleqatigalugit piniakkat killilersukkat killilersugaanngitsullu pillugit aqutsinermik ineriartortitsineq ingerlatsinissamullu pilersaarummik isumaginninneq, taakkununngalu ingerlatsinermi suliniutit siumut ingerlanissaannik qulakkeerisarneq, ukiumoortumik naliliisarneq aammalu ukiuni tulliuttuni aallutassanik tulleriiaarisarneq aallartitsisarnerlu ilaatinneqarput.

Piniakkat killilersukkat killilersugaanngitsullu pillugit eqqissisimatitsinissamut piniarnermullu nalunaarutit pioreersut pilersitassallu inaarsarlugit nutarsarlugillu suliaqartarneq, taakku ataanni piniartut atuisullu ilisimasaannik katersuinissamut atuinissamullu nalunaarutissaq nutaaq.

Piniakkat killilersukkat killilersugaanngitsullu pillugit suliavit saniatigut suliassannut politikkikkut oqallisigineqartut apeqqutaassapput, aammalu ingerlatsinermi ineriartortitsinermilu suliassani assigiinngitsorpassuarnut tunngasuussallutik:

Suliassat, killilersukkanik killilersugaanngitsunillu ingerlatsinermut ineriartortitsinermullu attuumassutillit, ilaatigut qaammarsaanerit, annertunerusumik pitsaanerusumillu pisaasimasunik atorluaanissaq:

 • Ineriartortitsinermi sulianut attuumassutilinnut akisussaaneq aqutsinerlu, taassuma ataani piniarnermut atatillugu suliniutit ataqatigiissarnissaat.
 • Aalajangiinissamut tunngavissianik, innersuussutinik allagaqaatinillu suliaqarneq.
 • Politikkikkut tulleriiaarinerit anguniagaasalu suliarineqarnerini suleqataaneq.
 • Immikkoortortaqarfiup oqartussaaffiisa iluini tusarniaanernut akissuteqartarneq.
 • Piniarneq aallaaniarnerlu pillugu inatsit ataatsimut isigalugu ingerlatsineq, taakkununngalu nalunaarusiornerit ilaallutik.
 • Immikkoortortaqarfimmiit suliat, naalakkersuisoqarfimmi pisortaanermut Naalakkersuisumullu saqqummiunneqartussat pitsaassusiinik qulakkeerisarnermut suleqataaneq.

Atorfik assigiinngitsorpassuarnik sammivilik matumani pineqarpoq, tassanilu immikkoortortaqarfimmi ikioqatigiittarpugut. Killiliussat sukannersut aallaavigalugit sulisarnissat naatsorsuutigisariaqarpat, taamaattumillu sulianik paasisimaarinnilluarsinnaassuseqassaatit aammalu suliassatit ingerlaavartumik tulleriiaartassavatit.

Piginnaaneqarfiit

Pisuussutinik uumassusilinnik ingerlatsineq nuannarissavat, namminersorsinnaallutit eqaatsumillu aaqqiisinnaallutit, nutaanik ilikkagaqarnissamut, ataqatigiissitsinissamut sulianillu paasisimaarinninnissamut piginnaaneqarluarlutit. Eqqissisimasuuvutit, unammiligassaqarlutit kajumilertarputit, pisussaaffinnik naammassinnittarputit, tatiginartuuvutit isumalluartuullutillu. Siulliusarnissat aammalu sulianik naammassinnivissinnaanernik ataqqinaateqarnissat, pisortanullu pitsaanerpaatut tapersersuisinnaanissat pingaaruteqarpoq. Allakkat pitsaassusiinik qulakkeerisarneq aammalu ilaatigut kommunimut attaveqarneq suliassani pingaarutilinnut ilaammata, ileqqorissaarnissat, kiffartuussinissamik pingaartitsinissat aammalu oqaatsinik atuisinnaanermut attaveqaqateqarsinnaanermullu piginnaaneqarnissat pingaaruteqarpoq.

Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput:

 • Akademiskimik ilinniagartuutut ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarsimassasutit
 • Qarasaasiakkut paasissutissanik pikkoriffeqarlutit
 • Politikkikkut aalajangiisarnerni suliat ingerlasarnerinik paasisimasaqarsinnaasutit misilittagaqassasutillu, ajornanngippat atorfimmit assingusumit imaluunniit bacheloritut kandidatitulluunniit sammisimallugu,
 • Allakkianik, isummernissamut tunngavissianik assigisaannillu – amerlanertigut piffissap sivikitsup iluani – allannissamik nuannarisaqassasutit
 • Oqaasiliullaqqissuseqassasutit allassinnaassuseqarluassasutillu
 • Oqaatsitigut piginnaaneqarluassasutit – ajornanngippat kalaallisut, danskisut tuluttullu
 • Namminersorlutit sulisinnaassasutit nammineerlutillu suliniuteqarsinnaassasutit
 • Suliassanik aaqqiinissamut akisussaaffimmik misigisimaninnik sakkortuumik takutitsisinnaassasutit
 • Ulluinnaat ulapaarfiusut, taarseraattunik sammisaqarfiusut suliassaqarfiusullu nuannarissagitit
 • Aaqqissuussamik sulisassasutit aammalu killiliussat malinnissaannut qulakkeerinissamut piginnaaneqarluassasutit
 • Angusaqarnissamut piginnaaneqarluassasutit.
 • Isumalluartuussasutit isumagissaartuussasutillu
 • Inuit assigiinngitsorpassuit assigiinngitsunillu suliallit suleqatigisinnaassagitit
 • Suliffeqarfimmi arlalinnik kultureqarfiusumi sulinissamut paasisimaarinnittuussasutit
 • Inuiaqatigiinnik kalaallinik kulturiannillu ilisimasaqarluassasutit.

Kikkuuvugut?

Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 45-t missaanniipput, immikkoortortaqarfinnut arfineq marlunnut agguarsimasut: Naalakkersuisup allaffeqarfia, Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermut, ESU-mullu Immikkoortortaqarfik, Aalisarnermut Immikkoortortaqarfik, Piniarnermut Aallaaniarnermullu Immikkoortortaqarfik, 8-nik sulisoqartoq, Inatsiseqarnermut Aningaasaqarnermullu Pilersaarusiornermut Immikkoortortaqarfik. Naalakkersuisoqarfiup ataaniipportaaq Uumasuuteqarnermut Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffimmut Immikkoortortaqarfik (UMIO) kiisalu Kalaallit Nunaanni Aalisartitsinermut Nakkutilliisoqarfik (KANUAANA) Naalakkersuisoqarfiup ataani immikkut inissisimasoq, sinerissami nunap immikkoortuini allaffeqarluni.

Suliffeqarfimmi nuannersunik suleqateqarfiusumi, pingaartorsiorfiunngitsunik pissuseqarfiusumi aammalu toqqissisimanissamik ineriartortitsinissamillu pingaartitsiviusumi suleqataalissaatit. Ulluinnarni Naalakkersuisoqarfimmi naleqartitatut tunngavissat ataatsimoorussat aallaavigalugit sulivugut, taakkununngalu tunngaviupput:

 • Sullissilluarneq
 • Suleqatigiinneq
 • Ilakkuminartuuneq kiffartuussinissamillu pingaartitsineq
 • Sulianik pingaartitsineq.

Amerlanerusunik paasisaqarusuppit?

Atorfik pillugu paasissutissanik amerlanerusunik immikkoortortaqarfimmi pisortaq Amalie A. Jessen, oqarasuaat +299 34 53 04-mut, e-mail: amalie@nanoq.gl imaluunniit specialkonsulent Masaana Dorph, tlf. 299 34 53 44, e-mail mado@nanoq.gl saaffigalugu pissarsisoqarsinnaavoq.

Qinnuteqarnissamut killigititaq: 8. august 2024

Atorfinitsitsinissamut atatillugu ingerlaavartumik oqaloqatiginnittoqartassaaq.

Naalakkersuisut pillugit

Unammilligassanik ujartuiguit aammalu sulinikkut ulluinnarnut sunniuteqarnissat siunissamillu ilusilersuinissat kajumiffigigukku Namminersorlutik Oqartussani atorfininnissat ilinnut tulluuppoq.

Annertuumik akisussaassuseqarnissat aammalu suliatigut piginnaaneqarnissamik pingaartitsinissat, pisunik misissueqqissaartuunissat, kiisalu sulisut akornanni allannguisoqarnissaanut piareersimalluartuunissat naatsorsuutigaarput. Tamatuma saniatigut ulluinnat ilusilersornissaannut piginnaaneqarnissat sulianillu paasisimaarinnittuunissat pingaartipparput.

Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffissuaqarpoq, 650-it sinnerlugit, naalakkersuisoqarfinnut assigiinngitsunut agguarsimasunik sulisulimmik, kiisalu avataani immikkoortortat arlalippassuupput. Sulisut 2500-t sinnerlugit amerlassuseqartunut Namminersorlutik Oqartussanut attuumassuteqarpugut. Qitiusumik Allaffissuup Naalakkersuisut politikkikkut aalajangiinissamut tunngavissaqarluarnissaannik, kiisalu politikkikkut aalajangiinerit piviusunngortinneqarnissaannik qulakkeerinissaq suliassaraa.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik atuagaqarsinnaavutit, uani: http://www.naalakkersuisut.gl

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut

Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq

Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.

E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Qinnuteqaat nassiuguk

Powered by Labrador CMS