Allagarsiuteqqitaq: Imminut Pilersornermut Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigi imaluunniit Immikkut Ittumik siunnersortimik, inuiaqatigiit aningaasaqarnerat pillugu soqutigisalik

Fakta

Atorfiup suussusaa:

Allagarsiuteqqitaq: Imminut Pilersornermut Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigi imaluunniit Immikkut Ittumik siunnersortimik, inuiaqatigiit aningaasaqarnerat pillugu soqutigisalik

Suliffeqarfik:

Grønlands selvstyre

Qinnuteqarfissamut killigititaq:

apriilip 8.-at, 2024 12:00

Attavissaq:

Mettelise Hansen

Allagarsiuteqqitaq: Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Imminut Pilersornermut Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigi imaluunniit Immikkut ittumik siunnersortimik, inuiaqatigiit aningaasaqarnerat pillugu soqutigisalikUlloq atorfiniffissaq: 1. juuni 2024-mi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik.

Nunatsinni Imminut pilersorneq pillugu nukittorsassallugu suliaqarnissaqnuannaraajuk?

Suliassatit

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Imminut Pilersornermut Immikkoortortaqarfimmi suleqataassaatit. Kalaallit Nunaanni imminut pilersornermi piujuartitsinermilu suliassanut nukittorsaaqataaneq pingaarnertut akisussaaffigissavat. Atorfik assigiinngitsorpassuarnik aallaavilik pineqarpoq, aammalu immikkoortortaqarfimmi sulisut akornanni ikioqatigiittarpugut. Suleqatillu marluullusi ikioqatigiissutigisassasi tassaapput, ingerlatsinermi suliassat kiisalu ineriartortitsinermut pitsanngorsaalluni suliassat ingerlasut isumaginissaat:

 • Imminut pilersornermut atatillugu inuiaqatigiinni ingerlatsinermilu aningaasaqarnermik naatsorsuisarnerit, pingaartumik Kalaallit Nunaata imminut pilersornermut siullermik ineriartortitsineq, siullermik inuussutissanik aamma kingorna nukissiutinik pilersuinermut sanaartornermillu aallussiffiusumik suliaqartoqarneranut ukkatarinninneq.
 • Tunisassiorfinnut tapiissutissanik suliaqartarnerit, taakkununngalu ilanngullugu qinnuteqaatinik sulliaarnerit, tapiissutissanut, aningaasaqarnermik aamma missingersuutinik aqutsinermut isumaqatigiissusiornerit aamma tapiissutinut aaqqissuussinerit ersarissarneqarneri.
 • Kalaallit Nunaata nioqqutissanik pilersorneqarneranut kiffartuussinermut isumaqatigiissutinik isumaginninneq.
 • Neqi A/S-imik suleqateqarneq, kiisalu Namminersorlutik Oqartussat ingerlatseqatigiiffimmiit kiffartuussinermut isumaqatigiissutaanik isumaginninneq.
 • Imminut pilersornermut periusissiamik siullermik, suliaqartoqarneranut atatillugu naalakkersuinermik suliaqartunut siunnersuineq.
 • Innuttaasut saaffiginnissutaannut akissuteqartarneq.
 • Nunalerinermut Immikkoortortaqarfik suleqatigalugu qeqqussanik tunisassiornermik suliassaqarfimmik, aammalu qeqqussanut nalunaarummik assingusumik ineriartortitsineq.
 • Innuttaasunik, tunisassiortunik, nunalerisunik, niuertarfinnik pisortallu sullissiviinik suleqateqarneq oqaloqateqarnerlu.

Tamatuma saniatigut suliassannut naalakkersuinikkut sammisat apeqqutaassapput, aammalu ingerlatsinermi ineriartortitsinermilu suliassat iluanni assigiinngitsorpassuarnut tunngasuussapput:

 • Naalakkersuinikkut tulleriiaakkat anguniakkallu naammassinissaannut ikiuunneq.
 • Naalakkersuinikkut sulialinnut sullissineq, taakkununnga aalajangiinissamut tunngavissanik, inassuteqaatinik, § 37 naapertorlugu apeqquteqaatinut akissuteqartarnermut, tunngavissatut allakkianik il.il. suliaqartarnerit ilanngullugit.
 • Immikkoortortaqarfiup oqartussaaffiisa iluanni tusarniaanernut akissuteqartarnerit.
 • Suleqatinniit najoqqutassiarineqartut, Naalakkersuisoqarfiup pisortaaneranut Naalakkersuisumullu saqqummiunneqartussat pitsaassusiinik qulakkeerisarnerit.
 • Suliassaqarfiit apeqqutaatillugu ineriartortitsinermi suliassat attuumassutillit aqunneqarnissaannut akisussaaffeqarneq, soorlu nunalerinermi suliassaqarfimmi isumaginninnermut ikiorsiisarneq.

Piginnaaneqarfiit

Imminut pilersorneq naalakkersuinikkut suliassaqarfiuvoq nutaajungaatsiartoq, taamaattumillu suleqatissatsinnik nutaaliornermik eqqarsarsinnaasumik, aammalu isumassarsianik suliniutinillu nutaanik ineriartortitsinermi pilersitsisinnaaneermilu ikiuussinnaasumik nunatsinnullu pissutsinut tulluarsarsinnaasumik pissarsiorpugut. Piujuartitsineq suliarissallugu nuannarissavat suliassaqarfimmilu suliaqarsinnaaneq ilisimaarissallugu.

Unammisassat kaammattuutigisarpatit, pisussaaffinnik naammassinnissinnaavutit, ilumoorussisuuvutit isumagissaartuullutillu. Namminersorlutit eqaatsumillu salliussusussaatitaassusilimmik sulisinnaavutit, pisut nutaat suliarinissaat aaqqiinernillu malinnissinnaaneq piginnaaneqarfigalugit.

Siulliusinnaanermut suliassallu naammassinissaannut malinnaasinnaanermut, aammalu aqutsisunut sapinngisamik pitsaanerpaamik tapertaasinnaanermut piginnaaneqarnissat pingaaruteqarpoq. Sukannersumik killiliussat tunngavigalugit sulisarnissat naatsorsuutigissavat, taamaattumillu suliannut ilisimaarinnittuuneq suliavillu akornanni ingerlaavartumik tulleriiaarisinnaaneq piginnaaneqarfigissavatit.

Innuttaasunut, tunisassiorfinnut niuertarfinnullu attaveqarneq suliassavit pingaarnerit ilagissammatigik, nunatsinnut pissutsinik ilisimasaqartuussasutit, ileqqorissaartuunissat, kiffartuussinermik ilisimaarinninnissat aammalu oqaasiliornermut attaveqaqateqarnermullu piginnaaneqarnissat pisariaqarpoq.

Suliassanut tunngatillugu suliat naammassisatit naalakkersuinikkut eqqumaffigineqarnerat pitsaasutut isigissavat, iluaqutaassaarlu naalakkersuinikkut aaqqissuussaasumik suliaqarnermi misilittagaqarnissat. Sivisuumik sulinermik inuunermillu misilittagaqarluartunit qinnuteqaatinik tiguserusulluarsinnaavugut.

Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput:

 • ilinniagartuutut ingerlaqqiffiusumik inuiaqatigiilerinermut tunngassutilimmik, aningaasaqarnermut ilisimatuussutsikkut ilinniagaqarsimassasutit imaluunniit ajornanngippat inatsisilerinermut tunngasunik
 • kalaallit inuussutissalerinermi, nukissiornermi aamma/imaluunniit sanaartornermi suliassaqarfiinik ilisimasaqassasutit
 • naalakkersuinermi aalajangiisarnermi suliat ingerlasarnerinik paasisimaarinnissasutit misilittagaqassasutillu, ajornanngippat atorfimmit assingusumit
 • allakkianik, isummernissamut tunngavissianik assigisaannillu – amerlanertigut piffissap sivikitsup iluani – allannissamik nuannarisaqassasutit
 • oqaasiliullaqqissuseqassasutit allassinnaassuseqarluassasutillu
 • oqaatsitigut piginnaaneqarluassasutit –kalaallisut, danskisut tuluttullu
 • inuiaqatigiit kalaallit aamma kulturiat pillugu ilisimasaqassasutit
 • suliffeqarfimmut arlalinnik kultureqarfiusuusumut paasinnittuussasutit
 • namminersorlutit sulisinnaassasutit nammineerlutillu suliniuteqarsinnaassasutit
 • suliassanik aaqqiinissamut akisussaaffimmik misigisimaninnik sakkortuumik takutitsisinnaassasutit
 • ulluinnaat ulapaarfiusut, taarseraattunik sammisaqarfiusut suliassaqarfiusullu nuannarissagitit
 • aaqqissuussamik sulisassasutit aammalu killiliussat malinnissaannut qulakkeerinissamut piginnaaneqarluassasutit
 • angusaqarnissamut piginnaaneqarluassasutit
 • isumalluartuussasutit aamma suliffiup nuannersumik silaannaqarnissaanut akuussasutit
 • inuit assigiinngitsorpassuit assigiinngitsunillu suliallit suleqatigisinnaassagitit

Kikkuuvugut?

Suliffeqarfimmut nuannersunik suleqateqarfiusumut, persuarsiornanngitsumik pissusilersorfiusumut aammalu toqqissisimanissamik ineriartornissamillu pingaartitsiviusumut ilaalissaatit. Naalakkersuisoqarfiup pingaartitaraa, suliassatigut tamatigut Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit innuttaasullu eqqarsaatigalugit sullissisoqartassasoq. Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 45-t missaanniipput, taakkulu immikkoortortaqarfinnut sisamanut agguarsimapput (Kiffartuussinermut, Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Immikkoortortaqarfik, Pinngortitamut Imminullu Pilersornermut Immikkoortortaqarfik, Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfik aamma Nunalerinermut, Nukissiutinut Silallu Pissusianut Immikkoortortaqarfik). Aamma Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, Pinngortitaleriffik, Asiaq, Nukissiorfiit aamma KNI tamakkiisumik ilaanakortumilluunniit Naalakkersuisoqarfimmut immikkoortortaqarfittut inissisimapput.

Annertunerusunik paasisaqarusuppit?

Atorfik pillugu paasissutissanik amerlanerusunik pissarserusukkuit, immikkoortortaqarfimmi pisortaq Mettelise Fritz Hansen, tlf. +299 34 52 57-imut, e-mail: mtha@nanoq.gl saaffigalugu pissarsisinnaavutit.

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut

Akissarsianut atorfeqarnermilu atugassarititaasunut, taakkununngalu ilanngullugit atorfininnermut soraarnermullu atatillugu angalanissamut pequtinillu nassiussinissamut akiliunneqarsinnaatitaanermut piffissami atorfiniffiusumi Namminersorlutik Oqartussat aamma kattuffiup isumaqatiginninniarsinnaatitaasup ilaasortaaffigisap akornanni isumaqatigiissut tunngavigineqassaaq.

Inissiaq

'Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik neqerooruteqartoqassanngilaq. Qinnuteqartup Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnerminut atatillugu sulisunut inissiami najugaqareersimaguni sulisumut inissiamut innersuunneqarsinnaatitaaneq pigiinnassavaa. Sulisunut inissiaq atorfeqarnermut atasuuvoq, atorfeqarnerullu naanerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaat

Qinnuteqaat, CV, ilinniakkanut pikkorissarnernullu uppernarsaatit, kiisalu allagaatit attuumassutillit “Qinnuteqaat nassiuguk” toorlugu nassiunneqassapput. E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.Qinnuteqarnissamut killigititaq: 8. apriili 2024

Qinnuteqartunik oqaloqateqarnerit ingerlaavartumik ingerlanneqassapput.

Naalakkersuisut pillugitUnammilligassanik ujartuiguit aammalu sulinikkut ulluinnarnut sunniuteqarnissat siunissamillu ilusilersuinissat kajumiffigigukku Namminersorlutik Oqartussani atorfininnissat ilinnut tulluuppoq.

Annertuumik akisussaassuseqarnissat aammalu suliatigut piginnaaneqarnissamik pingaartitsinissat, pisunik misissueqqissaartuunissat, kiisalu sulisut akornanni allannguisoqarnissaanut piareersimalluartuunissat naatsorsuutigaarput. Tamatuma saniatigut ulluinnaat ilusilersornissaannut piginnaaneqarnissat sulianillu paasisimaarinnittuunissat pingaartipparput.

Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffissuaqarpoq, 650-it sinnerlugit, naalakkersuisoqarfinnut assigiinngitsunut agguarsimasunik sulisulimmik, kiisalu avataani immikkoortortat arlalippassuupput. Sulisut 2500-t sinnerlugit amerlassuseqartunut 

Namminersorlutik Oqartussanut attuumassuteqarpugut. Qitiusumik Allaffissuup Naalakkersuisut naalakkersuinikkut aalajangiinissamut tunngavissaqarluarnissaannik, kiisalu naalakkersuinikkut aalajangiinerit piviusunngortinneqarnissaannik qulakkeerinissaq suliassaraa.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik atugaqarsinnaavutit, uani: https://naalakkersuisut.gl

Qinnuteqaat nassiuguk

Powered by Labrador CMS