Værkstedsleder til værkstedet i Piorsaavik Nuuk

Fakta

Stillingstype: Leder

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 27. juni 2024

Kontakt: Områdeleder Kista L.Petersen, tlf. +299 368062 eller e-mail: kilp@sermersooq.gl

Værkstedsleder til værkstedet i Piorsaavik Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at styrke området omkring unge, primært i alderen 16-29 år med oprettelse af et Piorsaavik. Piorsaavik er værkstedslinjen i Majoriaq, hvor man kan vælge værksted eller køkken, kreativ. Vi søger værkstedsfaglærer til værkstedet i Piorsaavik Nuuk med tiltrædelse 1. august 2024, eller efter nærmere aftale.

Alle medarbejdere i Majoriaq og dennes underliggende afdelinger arbejder ud fra værdigrundlag, hvorfor alle ansøgere til stillingen forventes at ville følge værdierne som er:

·Faglighed – at mestre faget på rette niveau

·Samfundssyn – at have forståelse for lokalsamfundet i opgaveløsningen

·Udførelse – at komme godt i mål med kerneopgaven

·Helhedsforståelse – at se Majoriaq og dennes underliggende afdelinger som helhed

·Strategi – at sætte retning og rammer for Majoriaq og dennes underliggende afdelinger

·Kommunikation – at indgå i dialog indadtil og udadtil

·Udvikling – at styrke mennesker, processer og organisation

·Undervisning og læring, samt vejledning – at arbejde professionelt med kerneopgaven

Du kommer derfor til at arbejde som værkstedsleder i Piorsaavik som arbejder for, at skabe en arbejdskraft efter samfundets udvikling og deraf efterspørgsel.

Formålet med Piorsaavik Nuuk:

∙At give et aktiveringstilbud, der er tilpasset forholdene i Nuuk (sprogligt og ressourcemæssigt) såvel som de unges individuelle behov,

Et forløb, som er baseret på arbejde, struktur i hverdagen, praktiske erfaringer og kreativitet,

∙At skabe et sted, hvor de unge kan få afprøvet nogle forskellige fagområder,

∙At forbedre de unges muligheder til uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked.

Overordnet skal Piorsaavik arbejde hen imod:

∙At støtte de unge til personlig og faglig udvikling og modning,

∙At arbejde konstruktivt og målrettet med at motivere de unge og styrke deres stærke sider,

∙At skabe et trygt og inspirerende miljø.

∙At får klargjort eleverne til arbejdsmarked eller uddannelse.

Målgruppen:

∙Unge primært mellem 16 til 29 år,

∙Unge ledige som ikke har kunnet finde vej ud til, eller begå sig i arbejdsmarkedet,

∙Unge der ikke har påbegyndt uddannelse eller afbrudt uddannelse,

∙Unge der står i en uafklaret situation,

∙Unge der ikke er arbejds- eller uddannelsesparate af personlige, sociale eller helbredsmæssige årsager.

Primære arbejds- og ansvarsopgaver:

∙At modtager nye elever og være daglig arbejdsleder for unge på værkstedet

∙At registrere fremmøde og føre tilsyn med de unge

∙At oplære, vejlede og motivere de unge i overensstemmelse med deres individuelle behov og værkstedets overordnede mål

∙At være de unges overordnede på værkstedet

∙At kommunikere med de unges forældre, medarbejdere i institutioner, m.fl.

∙At forestå kontakt til værkstedets kunder,

∙At samarbejde med andre ansatte i Piorsaavik om planlægning vedr. de unge og Piorsaaviks daglige drift.

∙Samarbejde med nærmeste områdsleder i Piorsaavik.

Kvalifikationer og personlig profil:

Ved udvælgelse af ansøger til stillingen lægges særlig vægt på,

∙At du er forberedt på at kunne arbejde med udsatte unge med særlige behov.

∙At du har en tømrer- eller en anden relevant uddannelse og har erfaring.

∙At du er tålmodig, målrettet og resultatsøgende,

∙At du har et samarbejdsorienteret og imødekommende væsen,

∙At du bevarer roen og overblikket i pressede situationer,

∙At du evner at lære fra dig,

∙At du har erfaring – privat og erhvervsmæssigt – der gør dig i stand til at ”spotte” de unge og kommunikere med dem på en venligt, karakterfast og tillids skabende facon.

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Områdeleder Kista L.Petersen, tlf. +299 368062 eller e-mail: kilp@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 623-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 27. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS