Utoqqaat illuat Puilasunnguit søger Ernæringsassistent

Fakta

Stillingstype: Ernæringsassistent

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 29. juli 2024

Kontakt: leder Tanja Møller, tlf. +299 367621 eller e-mail: tjml@sermersooq.gl

Utoqqaat illuat Puilasunnguit søger Ernæringsassistent eller køkkenassistent eller med lignende uddannelse.

Utoqqaat Illuat har i alt 22 beboere, der alle er på fuld kostforplejning. Endvidere leveres mad til pensionister i byen, således at køkkenet producerer ca. 50 portioner af dagens hovedmåltid.

Om Puilasunnguit

Puilasunnguit er et plejehjem med plads til 22 beboere og til dagligt er der mulighed for at komme til aktivitetscenter for beboer og borger fra byen

Personalesammensætningen består af Leder, Aktivitetscenter medarbejder 2, kontorfuldmægtig, 2 teamkoordinator, 7 sundhedshjælper/socialhjælper, et antal ufaglærte i plejen, 1 køkkenleder, 3 køkkenmedhjælper, 5 rengøringsassistent. Målet er at der bliver ansat flere faglærte i plejen.

Stillingen refererer til lederen af stedet.

Husets værdier er: Omsorg, gensidig respekt, glæde, godt samarbejde, nærvær, tryghed, lighed.

Stillingens indhold:

Vi prioriterer højt, at beboernes kost ikke blot er ernæringsmæssigt i top, men også serveres på en fantasifuld og indbydende måde, således at måltiderne bliver en nydelse både til hverdag og ved særlige lejligheder.

Arbejdstiden er sædvanligvis fra 7-15 og arbejde hver anden weekend samt på en del af årets helligdage.

Har du interesse og lyst til at være med til at præge udviklingen indenfor ældre- og handicapområdet? Har du fagligt engagement og samarbejdsevne?

Vi forventer at du er:

∙Uddannet ernæringsassistent/Køkkenassistent/Ernæringshjælper∙Samarbejdsvillig∙Stabil og selvstændig∙Fleksibel∙Godt humør∙Kan have praktikant∙Lever op til stillings- og funktionsbeskrivelse, Kommuneqarfik Sermersooq ældrepolitik samt ledelsesgrundlag og Utoqqaat Illuat værdier

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Vi kan tilbyde:∙

∙Et godt arbejdsmiljø∙God introduktion∙Medindflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og Assagut

Arbejdstiden er 40 timer.

Straffeattest:Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Tanja Møller, tlf. +299 367621 eller e-mail: tjml@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 712-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 29. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS