Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 3 sundhedsassistenter skiftende vagter

Fakta

Stillingstype: Sundhedsassistent

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 31. juli 2024

Kontakt: Forstander Kathrine Lerch-Amondsen , tlf. +299 36 61 31 eller e-mail: kler@sermersooq.gl

Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 3 sundhedsassistenter skiftende vagter.

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooq´s ældre institutioner i Nuuk by og består af 5 afsnit med henholdsvis 21 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9+ 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3 holds skift. Personalet i Utoqqaat Illuat har bl.a. følgende uddannelser: sundhedsassistenter, sundhedshjælpere, sygeplejerske og derudover er der ansat et antal ufaglærte.. Udover de tre afdelinger er der også et vaskeri, et køkken samt en pedelfunktion.

Husets værdier er: Nærvær, god samarbejde, gensidig respekt, glæde, loyal og god kommunikation.

Arbejdsopgaver:

∙Grundlæggende - sygepleje, omsorg og behandling af fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for demens ramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andre personale.

∙Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker

∙Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne

∙Forebyggende tiltag for beboernes velfærd

∙Aktivering af beboerne

Vi forventer, at du:

∙Er uddannet sundhedsassistent og er bevidst om sine kompetencer

∙Har erfaringer indenfor ældre- og aktivitetsområdet og demens

∙Har lyst og interesse til at arbejde med ældre beboere / borgere

∙Er i besiddelse af gode samarbejdsevner og godt humør

∙Har overblik, er fleksibel, er engageret, åben og initiativrig

∙Service minded, ansvarsbevidst og loyal

∙At medvirke til at skabe et positivt, kreativt, inspirerende og vedligeholdende miljø

∙Kan skrive klart og tydeligt dokumentationer på både grønlandsk og dansk

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

∙Interesseret i at arbejde i nye arbejdsopgaver og er nysgerrigt

∙At du kan arbejde som fast aftenvagt og hver 2. weekend

∙Bevidst omkring om at skelner imellem arbejdsliv og privatliv

∙Nemt at lære nye arbejdsopgaver

∙Kan introducere nye personale

∙Omstillingsparat for at hjælper teamkoordinator og andre afdelinger ved behov

∙Kan tage tilkaldevagter samt ansvarshavende funktion

∙Lever op til stillings- og funktionsbeskrivelse, ledelsesgrundlag og vores værdier

Vi tilbyder:

∙Introduktion

∙Medinddragelse

∙Undervisning og oplæring af behov i huset

∙Sammenhold / samarbejde i hele huset

∙Tværfaglig samarbejder med kommune, sundhedsvæsenet m.m.

∙Der er løbende interne kurser man kan tilmelde sig.

∙Assagut

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Forstander Kathrine Lerch-Amondsen , tlf. +299 36 61 31 eller e-mail: kler@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 723-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 31. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS