Ufaglært medarbejder søges til aflastningscenteret i Nuuk

Fakta

Stillingstype:
Ufaglært medarbejder

Virksomhed:
Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist:
12. april 2024

Kontakt:
Maja Jensen, tlf. +299 55 03 16 eller e-mail: mjen@sermersooq.gl

Ufaglært medarbejder søges til aflastningscenteret i Nuuk

Afdelingen for Handicap- og Socialpsykiatri i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked søger en ufaglært medarbejder til aflastningscenteret i Nuuk.

Aflastningscenteret er et tilbud til borgere med fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse. Aflastningscenterets beliggenhed er i Kammagiit Aktivitetscenter. Målgruppen er borgere der midlertidigt har behov for pleje i forbindelse med aflastning af de pårørende, der varetager en plejefunktion. Der vil som udgangspunkt være 4 aflastningspladser og varigheden af aflastningen kan være fra 1 til 4 dage, afhængig af behov.

Opgaver:

∙Skabe rammer for et trygt og rart sted at være, hvor borgerne bliver mødt med omsorg og forståelse

∙Pleje, støtte samt vedligeholdelse og styrkelse af allerede eksisterende kompetencer

∙Aktiviteter med borgerne i Aktivitetscenteret Kammagiit

∙Tværfaglig indsats, såfremt der i forvejen er en indsats i gang, med fx terapeuterne

∙Udførelse af daglige praktiske gøremål

Forventninger til ansøgere:

∙Du har mod på, sammen med dine nye kollegaer, at skabe et trygt og stabilt tilbud for borgere i aflastning

∙Du er stabil, loyal og psykisk robust

∙Du er omstillingsparat og trives i en uforudsigelig arbejdsdag

∙Du kan arbejde med vekslende arbejdstider

∙Har du erfaring i psykiatri, er det en fordel, men ikke et krav

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder:

∙Mulighed for at gøre en forskel for borgere, der har brug for os

∙Mulighed for at være med til at sætte præg på rammer og arbejdstider

∙Et job med udfordringer og med mulighed for faglig og personlig udvikling

∙Job i et område der vægter et godt samarbejde

∙Job i et område der vægter - og arbejder på at udvikle et godt arbejdsmiljø

Handicap- og Socialpsykiatrien på voksenområdet er en afdelingen hvor der er otte boenheder, fem bokollektiver, to aktivitets- og samværstilbud samt tre Støttekorps fordelt i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut. Vi er i gang med en stor udvikling der blandt andet omhandler fokus på grundig intro af nye medarbejdere, løbende sparring og faglige fællesskaber.

Er du blevet nysgerrig og vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Souschef Maja Jensen, tlf. +299 55 03 16 eller e-mail: mjen@sermersooq.gl

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 301-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 12. april 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS