Uddannelseskonsulent USF

Fakta

Stillingstype: Uddannelseskonsulent 

Virksomhed: Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Ansøgningsfrist: 8. juli

Kontakt: Guluk Chemnitz, guch@nanoq.gl, tlf. 346905

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger uddannelseskonsulent til Uddannelsesstøtteforvaltningen

Vi søger en ny kollega til uddannelssesstøtteforvaltningen. Uddannelsesstøtteforvaltninger er et team på 5 medarbejdere, der er en del af afdelingen for økonomi, personale og studieservice i Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

Dine opgaver

Du skal medvirke til løsning af de generelle mål og opgaver for Uddannelsesstøtteforvaltningen, herunder.

 • Sagsbehandling af uddannelsessøgende i og uden for Grønland, herunder at skulle arbejde i forskellige it-systemer såsom elevregistreringssystem samt IRIS.
 • Sagsbehandling af dispensationsansøgninger
 • Sagsbehandling af ansøgninger om bevilling af uddannelsesstøtte og ansøgninger om fortsat støtte, herunder:
 • Besvarelse af telefoniske og skriftlige henvendelser fra De Grønlandske Huse, uddannelsesinstitutioner mv. vedr. uddannelsesstøttereglerne.
 • Bidrage til udvikling af nye it-systemer

Du skal på sigt kunne varetage supervision, rådgivning og vejledning i forhold til uddannelsesvejledere i Grønland og Danmark i alle spørgsmål vedr. uddannelsesstøtte og uddannelsessøgende.

Vi forventer at du:

 • har en faglig relevant uddannelse
 • er god til at samarbejde i teamstruktur
 • er god til at sætte sig ind i nye IT-systemer
 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og målbevidst
 • har en grundlæggende forståelse for regnskab og sagsbehandling
 • er dobbeltsproget, gerne grønlandsk og dansk

Du vil i stillingen i det daglige referere til kontorchefen i Uddannelsesstøtteforvaltningen.

Ansøgningsfrist til stillingen er 08/07-24. For yderligere information om stillingen kan kontaktes Kontorchef Guluk Chemnitz, guch@nanoq.gl, tlf. 346905

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS