Uddannede lærere til Ejnar Mikkelsenila Aluarpia

Fakta

Stillingstype:Lærere

Virksomhed:Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 5 Juni 2024

Kontakt: Jonathan Petersen, tlf. +299 36 78 61 eller e-mail: jnpe@sermersooq.gl

Til vores skole i Ittoqqortoormiit, Ejnar Mikkelsenila Aluarpia, søger vi et 2 dygtig og engagerede lærer.

Vi er en skole med ca. 72 elever, 13 lærere samt en skoleinspektør. Vi holder skole fra 1. til om med 10. klasse. Nu er politisk besluttet at skoleåret 2023/2024 skal genetableret ældre elever her i Ittoqqortoormiit. Derfor har man brug for flere uddannede lærere.

Ittoqqortoormiit, med lidt over 300 indbyggere, er beliggende ved verdens største fjord, langt nord for polarcirklen. Det er en af de mest afsides beliggende byer i verden. Her kan du få en stilling, hvor du udover at bidrage til udviklingen af skolen, får rig mulighed for blive en central spiller i elevernes dannelse og faglige udvikling.

Stillingernes indhold:

Vi søger 2 uddannede lærere. Da lærergruppen er begrænset, må man påregne at skulle undervise også i andre fag end sine linjefag. Derudover skal man kunne varetage klasselærerfunktionen samt andre funktioner efter aftale.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med skolens andre lærere, ledelsen og øvrige medarbejdere, samt skolens forældre.

Forventninger til ansøgere:

∙ Læreruddannelse

∙ Erfaring med og fast greb om klasseledelse

∙ Erfaring med specialundervisning og fagligt udfordrede elever

∙ God til at strukturere undervisningen

∙ God til at skabe relationer til elever og forældre

∙ Lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger på en lille skole i et lille samfund

∙ Lyst til at deltage i og bidrage til skolens samlede udvikling

Vi lægger desuden vægt på:

∙ At man er stabil og ansvarsfuld

∙ At man er god til at kommunikere med forældre, elever og kolleger

∙ At man er indstillet på at arbejde i et robust og udfordrende miljø, både menneskeligt og naturmæssigt

Vi tilbyder:

Et på alle måder udfordrende job, der fordrer menneskelig robusthed men netop derfor også med mulighed for at udvikle sig som lærer og som menneske. Man får en enestående mulighed for selv at præge og bidrage til elevernes, skolens og byens liv og udvikling.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Jonathan Petersen, tlf. +299 36 78 61 eller e-mail: jnpe@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 462-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 5. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS