TV-chef til KNR

Fakta

Stillingstype: TV-Chef

Virksomhed: KNR

Ansøgningsfrist: 9. juni

Kontakt: Direktør Annga Lynge på tlf. 36 15 00 eller pr. mail: aly@knr.gl, eller TV-chef Niels Pavia Lynge, tlf.: 36 15 34 eller pr. mail: npl@knr.gl.

Vores mangeårige TV-chef skal på velfortjent pension i det nye år. Derfor søger KNR en TV-chef pr. 1. september 2024 eller efter nærmere aftale.

Der vil ske overlevering og indkøring fra vores nuværende TV-chef ved opstart og frem til han går på pension.

Den nye TV-chef skal stå for den daglige ledelse i TV-afdelingen og den tekniske stab i Radioteknik og Qanorooq-teknik, samt bliver en del af ledergruppen i KNR.

TV-chefen bliver ansvarlig for de i strategiplanen formulerede målsætninger og har det overordnede redaktionelle og produktionelle ansvar for TV-afdelingens output på diverse platforme.TV-chefen skal desuden sikre KNRs produktioner er alsidige og uafhængige af bestemte interesseorganisationers interesser samt skal være etisk forsvarlige.

Medieverdenen er overalt i en rivende udvikling. Konkurrencen er hård og teknologien ændrer sig konstant, hvilket kræver forandringer og tilpasning til den skiftende virkelighed og derfor søgerKNR en TV-chef der kan

  • Udvikle og højne TV-afdelingens output
  • At skabe stærke og moderne redaktioner på et højt fagligt og innovativt niveau
  • At sikre TV-afdelingen som en velfungerende arbejdsplads med klare mål og krav
  • At sikre en høj grad af trivsel og motivation blandt medarbejderne

KNR søger en TV-chef med

  • uddannelse indenfor TV-teknik, TV-produktion eller lign.
  • erfaring i ledelse
  • bred erfaring med både journalistik, TV-teknik og -produktioner
  • gode samarbejdsevner og kommunikative kompetencer
  • Skrift og tale på grønlandsk, dansk og engelsk

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 59.906 og årligt Kr. 718.872. 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Kontakt og yderligere oplysninger

Hvis du har brug for flere oplysninger kan du ringe til Direktør Annga Lynge på tlf. 36 15 00 eller pr. mail: aly@knr.gl, eller TV-chef Niels Pavia Lynge, tlf.: 36 15 34 eller pr. mail: npl@knr.gl.

Generelle oplysninger om ansættelsesforhold stilles til HR Chef René Andersen på tlf. 36 15 36 eller pr. mail ran@knr.gl.

Ansøgningsfrist: 9. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS