TNI/TNI Basis elev til Ydelsesafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked

Fakta

Stillingstype: TNI/TNI Basis elev

Virksomhed: Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked

Ansøgningsfrist: 17. juni

Kontakt: Margrethe Møller på tlf. +299 367600 eller email: marm@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq søger 1 elv til ydelsesafdelingen, med tiltrædelse 1. august 2024 eller efter aftale.

Ydelsesafdelingen skal sikre at sagsbehandling inden for alderspension – førtidspension, Barsel, boligsikring altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af sagsbehandlerens/socialrådiverens afgørelser.

Ydelsesafdelingen har mange tværgående opgaver og samarbejder derfor bredt med mange samarbejdspartnere både internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere

 Afdelingen består p.t. af ca. 9 medarbejdere i Nuuk fordelt på 5 teams – et boligsikringteam, pensionsydelse team, barsel, faktura og Controllerteam.Praktikstillingen, der er en fuldtidsstilling, har reference til afdelingslederen i ydelsesafdelingen.

Stillingens indhold:

Vi søger en kontorelev– økonomiarbejder til at indgå i vores ydelsesafdelingen varetage en række opgaver herunder:

∙ Sagsbehandling med råd og vejledning på:

∙ Barsel ansøgninger

∙ Boligsikring ansøgninger

∙ Pension/ydelse ansøgninger/bevillinger

∙ Telefon henvendelser

∙ Andre opgaver der hører under teamenes opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med myndighedsafdelingens øvrige medarbejdere samt vores kolleger på sagsbehandlere, såvel som eksterne samarbejdspartnere.

Forventninger til ansøgere:

Vi forventer at du er elev TNI/TNI Basis

Vi lægger desuden vægt på at du er:

∙ Udviklings- og serviceorienteret

∙ Samarbejdsvillig

∙ Positiv og imødekommende 

∙ Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

∙ Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.

∙ Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst

∙ Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

∙ Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

∙ Er god til at samarbejde bredt

∙ Dobbeltsproget ansøgere (grl/dk) foretrækkes

∙ Klar til Ad Hoc-opgaver

Vi tilbyder:

Praktikperioder med gode kolleger og muligheder for selv at præge indholdet i en organisation i udvikling og forandring. Vi bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt sparring samt plads til initiativ.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Konstitueret Afdelingsleder Margrethe Møller på tlf. +299 367600 eller email: marm@sermersooq.gl

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 539-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 17. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS