Teknisk udviklingskonsulent til Inussuk-IT

Fakta

Stillingstype: Teknisk udviklingskonsulent

Virksomhed: Inussuk-IT

Ansøgningsfrist: 7. juli

Kontakt: Emil Kleemann på +299 556368 eller emkl@nanoq.gl.

Vi søger en Teknisk udviklingskonsulent til Inussuk IT – Grønlands Fællesoffentlige IT. Dine primære opgaver bliver at drive Inussuk ITs udviklings- og optimeringsopgaver. De kan have karakter af både teknisk udvikling og procesoptimering ift. de løsninger, som vi udvikler og driver i Inussuk It.

Inussuk It har ansvaret for at sikre drift og support af de Fællesoffentlige IT systemer samt øvrige understøttende systemer, som bruges af kommuner og Selvstyret. Du får en central rolle sammen med dine kolleger i at udvikle de faglige løsninger mod mere sikkerhed og højere kvalitet.

Dine opgaver

Med reference til direktøren og kontorchefen på området arbejder du med følgende opgaver:

 • Analyse og optimering af nuværende system- og applikationslandskab – både på system, design og procesniveau,

 • drive udviklingsopgaver for Inussuk IT,

 • udarbejde generel dokumentation i samarbejde med resten af huset,

 • Rådgive systemejere, kunder og leverandører,

 • løse andet i relation til Inussuk IT's opgaver

Din profil

Vi lægger vægt på:

 • at du har stor erfaring med optimering af digitale processer,

 • at du har solid erfaring med analyse og design af udviklingsopgaver,

 • at du kan lide at samarbejde med procesejere og brugere,

 • at du har vi minimum 5 års erfaring fra professional udviklingsmiljø,

 • at du er vant til at dokumentere dit arbejde,

 • at du behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Din uddannelse

Du har en relevant faglig uddannelse.

Om os

Inussuk IT – Grønlands Fællesoffentlige IT er en vigtig spiller i Naalakkersuisuts mål om at fremme den digitale udvikling i det grønlandske samfund gennem øget anvendelse af it og digitalisering, herunder effektivisering af den offentlige administration. Inussuk IT er ledet af en bestyrelse sammensat af kommunerne og Selvstyret. Medarbejderne er ansat i Selvstyret.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger. Organisatorisk vil du referere til direktøren.

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte direktør Emil Kleemann på +299 556368 eller emkl@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist 07. juli 2024

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er for tiden lønfastsat svarende til LR 35.

Lønnen med faste løndele i LR 35 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 43.055 og årligt Kr. 516.655

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 280 timer årligt eller 70 timer i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Hvis en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, så bibeholdes ret til anvist personalebolig. 

Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS