Teamleder til myndighedsområdet i Forvaltning for Børn og Familie Tasiilaq

Fakta

Stillingstype: Teamleder 

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 8. juli

Kontakt: Gerda Fleischer, tlf. +299 36 72 79 eller e-mail: gfle@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret teamleder til myndighedsområdet til Forvaltning for Børn og Familier i Tasiilaq med tiltrædelse snarest.

Myndighedsområdet i Forvaltning for Børn og Familier i Tasiilaq varetager opgaver i forhold til Børn og Familier der har brug for støtte.

Teamlederens opgaver består af faglig ledelse af sagsbehandlerne samt sikring af god socialfaglig kvalitet af arbejdet i myndighedsområdet.

Normeringen i afdelingen er p.t. 12 medarbejdere, fordelt på 1 afdelingsleder, 1 teamleder og 10 sagsbehandlere – deraf 1 rejsende sagsbehandler fra Nuuk og 1 sagsbehandler for børn med handicap.

Stillingen der er en fuldtidsstilling, har reference til afdelingslederen i myndighedsområdet i Forvaltning for Børn og Familier i Tasiilaq

Stillingens indhold:

Vi søger en – gerne erfaren –teamleder til at indgå i ledelsesopgaverne i det socialt faglige arbejde og varetage en række opgaver herunder:

·Faglig ledelse og sparring med sagsbehandlerne

·Oplæring af sagsbehandlere i konkret sagsbehandling

·Sikre, at lovgivning overholdes vedrørende sagsgange i samarbejde med afdelingslederen

samt retningslinjer overholdes i sagsbehandlingen

·Ansvarlig for hensigtsmæssig brug af afdelingens ressourcer, koordineret med afdelingsleder

·Ansvarlig for styring af sagsprocesser og tidsfrister i henhold til børnestøtteloven og interne sagsgangsbeskrivelser

·Medvirke til at der sker systematisk videns opsamling af sagsbehandlingen i forvaltningen

·Varetagelse af afdelingsmøder og personalemøder samt koordinering af afdelingens øvrige møder sammen med afdelingsleder

·Orienteringer til afdelingsleder

·Uddelegering af børnesager til sagsbehandlerne

·Kvalitetssikring af sagsfremstillinger, bevillinger og ansøgninger i børnesager

·Være stedfortræder for afdelingsleder i myndighedsområdet i Forvaltning for Børn og Familier i Tasiilaq

·Deltage ved akutte opgaver i Forvaltning for børn og familier i Tasiilaq

·Deltagelse i kriseberedskabsmøde i Tasiilaq og bygder

·Ad hoc-opgaver besluttet af afdelingslederen eller chefgruppen i MI

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Forvaltning for Børn og Familier i Tasiilaq´s øvrige medarbejdere samt øvrige tværfaglige samarbejdspartnere.

Forventninger til ansøgere:

∙Socialfaglig uddannet (Rådgiver i socialt arbejde, socialrådgiver, rådgivningsassistent eller kandidat i socialt arbejde)

∙God erfaring med at arbejde med børnesager socialfagligt

∙Erfaring med – og kendskab til gældende sociallovgivning

∙Erfaring med forvaltning af sociallovning i praksis

∙Erfaring med at arbejde tværfagligt med eksterne samarbejdspartnere

Vi lægger desuden vægt på:

∙Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

∙Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

∙Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

∙Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

∙Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

∙Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

∙Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

∙Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

∙Er god til at samarbejde bredt

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef Gerda Fleischer, tlf. +299 36 72 79 eller e-mail: gfle@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 615-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 8. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS