Teamleder for Varmeproduktion i Ilulissat

Fakta

Stillingstype: Teamleder

Virksomhed: Nukissiorfiit

Ansøgningsfrist: 5. juli

Kontakt: Niels Pedersen, Mobilnr. +299 53 25 33

Kan du skabe et inspirerende, motiverende og solidt samarbejde i teamet, distriktet og på tværs af vores virksomhed?

Energitjenesten i Ilulissat har brug for dig. Du bliver den daglige leder, som har personaleansvaret for teamet og driften af varme-distributionen. Produktionen består hovedsageligt af elektrokedler, mens standby-energien består af oliefyrede varmecentraler.

Dine hovedopgaver er: 

 • Udførsel samt uddelegering af opgaver indenfor drift, vedligehold og udvikling
 • Sikre optimering, opfølgning og kontrol af byens varmedistribution
 • Udarbejde business cases for anlægsprojekter i henhold til sektorplan og virksomhedens mål
 • Bidrage til endnu bedre udnyttelse af overskudsenergien fra vandkraft i byen
 • Sikre og overholde teamets økonomi, herunder udfører indkøb og arbejde med budget
 • Deltage i projekterings- og dokumentationsopgaver
 • Deltage i udarbejdelse af strategiplaner, procedurer, instrukser og vejledninger

Som leder har du personaleansvar, hvilket bl.a. omfatter at du skal bidrage til medarbejdernes og teamets motivation, trivsel og kompetenceudvikling.

Vi søger dig:

 • Du er omhyggelig og struktureret
 • Relevant erhvervs- og ledelseserfaring
 • Teknisk videregående uddannelse, f.eks. som el-ingeniør eller maskinmester eller lign.
 • Kendskab til SRO-anlæg
 • Kendskab til EDB baserede drifts- og vedligeholdelsessystemer
 • Erfaring med budgetlægning, -opfølgning og –tilpasning er en fordel
 • Kendskab til at udarbejde af business cases er en fordel 

Du skal være i stand til sikre gode præstationer i dit team via konstruktivt samarbejde og kommunikation. Du kan inspirere, give plads til kreativitet og arbejder med en åbensindet tilgang. Herudover ved du hvor vigtigt et højt serviceniveau og kvalitet er for vores kunder.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til relevant og gældende overenskomst. Der er 3 måneders prøvetid.

Vi tilbyder umøbleret personalebolig i henhold til gældende regler. Hvis du allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret beholdes retten til denne.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse i henhold til gældende regler. 

Er du den kollega som vi søger?

Så send din ansøgning via ”Søg stillingen” hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingens indhold og funktion så kontakt Distriktschef, Niels Pedersen, Mobilnr. +299 53 25 33. Generelle spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår kan sendes til hr@nukissiorfiit.gl

Om Nukissiorfiit

Nukissiorfiit er en nettostyret virksomhed, der hører under Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Virksomheden er i sidste ende ejet af samfundet og virksomhedens kunder. Landstingsforordningerne om energiforsyning af 1997, og tilsvarende af 2007 om vand, sætter rammerne for Nukissiorfiit som primær leverandør af el, vand og varme i landet. Inden for de givne rammer, og under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår, fokuserer Nukissiorfiit på robust forsyning og øget brug af vedvarende energiteknologi og på kundeeffektive løsninger.

Ansøgningsfrist: 5. juli 2024

SØG DENNE STILLING

Powered by Labrador CMS