Studieadjunkt i journalistik & medier – til Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Fakta

Stillingstype: Studieadjunkt

Virksomhed: Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Ansøgningsfrist: 7. juni

Kontakt: Sika Brandt Wille 299 38 56 48 eller institutleder Annemette Nyborg Lauritsen på tlf. nr. +299 38 56 60

En stilling som studieadjunkt i journalistik og medier er ledig til besættelse pr. 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

Afdeling for Journalistik, (TI), på Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik søger en dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) kandidat med erhvervserfaring indenfor journalistiske håndværk og medier.

Arbejdsopgaverne bliver primært undervisning, vejledning og eksamensafholdelse, inkl. tilrettelæggelse af fag, udvikling af pensumlister og fagkoordinering i samarbejde med afdelingens eller instituttet øvrige ansatte. Derudover skal kandidaten være med til at udvikle afdelingens aktiviteter indenfor journalistik og medier.

Om dig:

  • Du har en bacheloruddannelse i journalistik og en relevant kandidatuddannelse

  • Du har gode evner samt erfaringer indenfor formidling og gerne i undervisning

  • Du har arbejdserfaring som journalist

  • Du vil gerne være en del af et arbejdsmiljø, hvor studerende er engagerede i læring om samfundet og i mediernes udvikling

  • Du har interesse for at være med til hastig udvikling af de traditionelle medier og brug af nye tekniske arbejdsgang i journalistik

Om afdelingen

Afdelingen for journalistik har 3 fastansatte undervisere.

Derudover bruger afdelingen lokale/eksterne undervisere til de forskellige journalistiske og akademiske fag, herunder forskellige genrer indenfor den journalistiske metode.

Desuden er der koordinering af praktikpladser i tæt samarbejde med de redaktionelle medarbejdere på medierne.

Afdelingen er i en spændende, faglig udviklingsfase, og du får rig mulighed for at præge afdelingens arbejde og uddannelsens udvikling.

Afdelingen udbyder p.t. to journalistuddannelser; en bacheloruddannelse og en masteruddannelse. Bachelordelen er en 3½-årig uddannelse og masteruddannelsen er en 2-årig uddannelse. 

Se i øvrigt vores studieordning fra 2016: https://www.uni.gl/media/1641996/journalistik.pdf

Afdeling for Journalistik (TI) hører under Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik (SØJ) på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) i Nuuk.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

Bilag 1: Curriculum Vitae.

Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.

Bilag 3: Andre relevante bilag

Kontakt/information:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Sika Brandt Wille 299 38 56 48 eller institutleder Annemette Nyborg Lauritsen på tlf. nr. +299 38 56 60. 

Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Ansættelsesprocedure

Institutleder nedsætter et rådgivende udvalg i samarbejde med afdelingen. Udvalget skal bistå ledelsen i at indkalde ansøgere til samtale samt forestå indstilling til ansættelse.

Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.

Om Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:

  • Institut for Læring

  • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik

  • Institut for Kultur, Sprog & Historie

  • Institut for Sundhed & Natur

Om Fællesadministrationen

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS