Støttekorpset i Tasiilaq søger en ufaglært medarbejder med erfaring

Fakta

Stillingstype:
Medarbejder

Virksomhed:
Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist:
5.  april 2024

Kontakt:
Ann Pedersen,
tlf. +299 291529
e-mail: anpd@sermersooq.gl 

Aksel Christensen
e-mail: aksc@sermersooq.gl

Handicap og Socialpsykiatri søger en omsorgsfuld og imødekommende medarbejder, der har lyst til at gennemføre støttepersonsuddannelsen. Har du hjertet på det rette sted, og vil du være med til at gøre en forskel for vores borger, er det lige dig vi står og mangler som vores nye kollega.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen, primært dagvagt. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i at understøtte vores borgere i deres udvikling.

Vores afdeling har udover støttekorpset to mindre bo-enheder, der i alt rummer 6 beboere. Borgerne har primært psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser og misbrug. Vores kerneopgave er at hjælpe borgerne til at få en øget livskvalitet, blandt andet ved at udvikle deres psykiske, sociale og praktiske færdigheder, således de kan være så selvhjulpne som muligt. Du skal sammen med dine kollegaer støtte borgerne i at leve et godt og indholdsrigt liv, som de selv ønsker det.

Dine arbejdsopgaver:

·At arbejde med at udvikle borgerne mod højere grad af selvhjulpenhed og øget livskvalitet.

·At motivere og understøtte borgerne i hverdagsaktiviteter som fx en gåtur, indkøb, madlavning og lægebesøg

·At styrke fællesskabet i aktivitet gennem samarbejdet med kollegaer, leder og beboere

Opgaverne løses i tæt samarbejde med boenhedernes øvrige medarbejdere samt interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder sagsbehandlere, SHV, Dronning Ingrids Hospital og kriminalforsorgen.

Forventninger til dig:

·At du har lyst til at gennemføre støttepersonsuddannelsen

·At du har minimum 2 års erfaring inden for socialpsykiatriområdet.

·Er omsorgsfuld og imødekommende, og ser, at det er vejen til et godt arbejdsmiljø

·Har lyst til at udvikle dig selv og vores afdeling, så det gør en betydningsfuld forskel for borgerne

·Du kan bruge en computer

·Du har kendskab og viden om målgruppen for vore tilbud

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Om os:

I denne stilling vil du blive en del af et større fællesskab: Vi er en afdeling, hvor der er otte boenheder, fem bokollektiver, to aktivitets- og samværstilbud samt tre støttekorps fordelt i Tasiilaq, Nuuk og Paamiut.

Vi tilbyder et spændende job i en afdeling som står overfor en stor udvikling. Denne udvikling handler bl.a. om grundig intro til dig som ny medarbejder.

Tasiilaq er den største by på østkysten med ca. 2000 indbyggere. Indbyggerne er venlige og imødekommende. Der er smuk natur som kan være vild og udfordrende. Aktiviteter i fritiden kan være alt fra sejlads/kajak til isfiskeri og hundeslædeture. Der er mulighed for fællesskab og samvær.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Ann Pedersen, tlf. +299 291529 eller e-mail: anpd@sermersooq.gl og Aksel Christensen e-mail: aksc@sermersooq.gl

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 311-24og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 5. april 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS