Souschef til integreret institution Annersuaq

Fakta

Stillingstype:
Souchef

Virksomhed:
Annersuaq

Ansøgningsfrist:
23. april 2024

Kontakt:
Leder Miki Ane Jensen
tlf. +299 36 68 68
e-mail: miaj@sermersooq.gl

Souschef til integreret institution Annersuaq
Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtig og ærlig Souschef til Annersuaq.

Beskrivelse af Annersuaq

Annersuaq er en integreret institution som ligger ved rundkørsel ved Paarnat og Eqalugalinnguit. Annersuaq er normeret til 64 børn. Der er 2 vuggestuegrupper med hver 12 børn og 2 børnehaver med hver 20 børn. 

Personalenormeringen er på 15 som er lederen, souschefen, afdelingsleder, 2 pædagoger, 4 barne/socialhjælpere, 4 medhjælpere, en køkkendame og rengøringsdame.
Annersuaq har åbent fra kl. 07:00 til 17:00 Stillingen der er en fuldtidsstilling, har reference til lederen af Annersuaq, Forvaltning for Børn, Familie og Skole / Daginstitution.
Vi søger en Souschef som har erfaring omkring i at være souschef til at indgå i vores lederteam her i Annersuaq. Det forventes at du med et positivt menneskesyn kan udøve ledelse af din stue. At du kan udvikle muligheder og engagement for at sikre at stuen skaber resultater, og når de mål som udstikkes fra årsplanen, der er lavet for i år. Det forventes at du udøver ledelse på en effektiv og professionel måde og at du løbende udvikler dine ledelseskompetencer i overensstemmelse med nye krav og udfordringer i et samfund/organisation i evig forandring.

Funktioner for souschef

Souschefen har det daglig pædagogiske ansvar over for sin afdeling og administrativansvar indenfor de udstukne rammer.

Vores værdier i Annersuaq er:

∙Den anerkendende pædagogik.

∙At bruge naturen som et pædagogisk redskab.

∙At lære børnene respekt for forskellighed.

∙At skabe trygge omgivelser for børnene, som giver plads til udvikling.

Vi kan tilbyde:

∙En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen.

∙En aktiv arbejdsplads, hvor vi bruger de flotte omgivelser.

∙Mulighed for at deltage i kurser og uddannelse.

∙Engagerede forældre og søde børn.

Vi forventer:

∙At du er uddannet pædagog.

∙At du initiativrig og kan tage ansvar.

∙At du er imødekommende og positiv overfor børn, personale og forældre.

∙At du er stabil. Og har overblikket.

∙At du er dobbelt sprog grønlandsk og dansk.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Miki Ane Jensen, tlf. +299 36 68 68 eller e-mail: miaj@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 315-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 23. april 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS