Socialstyrelsen søger konsulent inden for plejefamilieområdet

Fakta

Stillingstype: Konsulent

Virksomhed: Socialstyrelsen

Ansøgningsfrist: 1. august 2024 12:00

Kontakt: Afdelingschef Stina Sværd på tlf. +299 34 60 70 eller på e-mail stin@nanoq.gl

Vil du være med til at kvalitetssikre, styrke og udvikle plejefamilieområdet i hele Grønland? Har du erfaring eller interesse for området og har socialfaglig eller pædagogisk baggrund? Vil du være en del af et team, hvor du kan gøre en forskel for at kompetenceløfte andre kommunale plejefamiliekonsulenter i hele Grønland? Så er du måske vores nye medarbejder i Socialstyrelsen.

Om stillingen

Vi søger en dygtig og engageret medarbejder indenfor plejefamilieområdet. Som en del af jobbet skal du blandt andet understøtte kommunernes plejefamiliekonsulenter, med råd og vejledning både pædagogisk, juridisk og socialfagligt i samarbejde med dine kollegaer. Derudover vil en del af jobbet bestå i at følge med i den nyeste viden inden for området, herunder udvikle og kvalitetssikre bl.a. kursusmaterialer for plejefamilier og vejledninger til plejefamiliekonsulenter, det er derfor en fordel hvis du har erfaring med udviklingsarbejde inden for plejefamilieområdet, men det er ikke et krav.

For at passe til jobbet skal du være åben og fleksibel overfor mange forskellige typer opgaver, du skal kunne arbejde både selvstændigt, detaljeorienteret og være sparringspartner med andre.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 • yde råd og vejledning til kommunernes plejefamiliekonsulenter.
 • yde faglig bistand i komplekse sager, der vedrører plejefamilieområdet
 • stå for koordinering og planlægning af grundkurser og efteruddannelser for plejefamilier
 • deltage og varetage drifts- og udviklingsopgaver indenfor plejefamilieområdet
 • løbende opdatering af socialfaglig viden, metoder og indsats i samarbejde med teamet
 • indsamling og videreformidling af viden indenfor plejefamilieområdet
 • indgå i tværfagligt samarbejde internt i Socialstyrelsen og eksternt
 • ad-hoc opgaver f.eks. deltagelse i arbejdsgruppe i forbindelse med udviklingsprojekter

Vi søger en konsulent, der:

 • har en relevant socialfaglig uddannelse, f.eks. socialrådgiver, socialpædagog eller lign.
 • har erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge, gerne inden for plejefamilieområdet.
 • har erfaring og interesse for at undervise og formidle viden samt erfaring med at planlægge, koordinere og udvikle undervisningsmateriale.
 • arbejder selvstændigt, systematisk, struktureret og er løsningsorienteret
 • er en stærk kommunikator, både mundligt og skriftligt
 • er god til at samarbejde og koordinere
 • er god til at skabe netværk
 • er ressourcefokuseret og har en anerkendende tilgang til andre mennesker
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk, men det er ikke et krav.

Derudover er det en fordel hvis du:

 • Har en relevant efteruddannelse, inden for området
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • har erfaring med at arbejde med udviklingsprojekter og er god til at tænke nyt.
 • er nysgerrig, proaktiv og går positivt ind i en samarbejdssituation

Til gengæld får du:

 • en alsidig jobfunktion med mange spændende varierende opgaver, i en styrelse og i kommuner der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • mulighed for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, der er i plejefamilieanbringelse samt plejefamilierne.
 • indflydelse på at løfte et område med stor bevågenhed
 • et stærkt fagligt miljø, hvor vi prioriterer sparring og hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • en leder, der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammer
 • mulighed for at rejse med arbejdet

Socialstyrelsen er en styrelse under Departementet for Sociale Børn, Unge og Familier. Stillingen er forankret i Socialstyrelsens Afdelingen for Rådgivning for Sagsbehandlere. Som konsulent inden for plejefamilieområdet får du derfor stort ansvar for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling inden for plejefamilieområdet i de kommunale forvaltninger i hele landet.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Stina Sværd på tlf. +299 34 60 70 eller på e-mail stin@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Powered by Labrador CMS