Socialmedhjælper til vuggestuen Ungaavaraq

Fakta

Stillingstype:
Socialmedhjælper

Virksomhed:
Ungaavaraq (Kommuneqarfik Sermersooq)

Ansøgningsfrist:
8. april 2024

Kontakt:
leder Elisabeth S. Dahl, tlf. +299 36 69 30 eller e-mail: elsd@sermersooq.gl

Vi søger en engageret og loyal socialmedhjælper i Vuggestuen Ungaavaraq.

Vil du være med til at arbejde for udvikling, drift og fastholdelse på en daginstitution hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel, så har vi brug for dig. Så har vi jobbet til dig.

Nysgerrige, robuste, sunde og glade børn er målsætningerne for vores kommune, vi vil drøfte en vejledende handleplan og opfylde den.

Vuggestuens særlige kendetegn er, at arbejde med udgangspunkt af målsætninger, som er:

∙At arbejde udefra barnet nærmeste udviklingszone.

∙At arbejde udefra barnet syn, kompetence og anerkendende pædagogik i vores arbejde.

∙At arbejde udefra de 7 principper i forbindelse med aktiviteter for børn, hvor der også tages udgangspunkt i børnenes relationer.

∙At arbejde med antimobning "Kammagiitta", at lære børnene respekt nærhed og grænsesætning.

∙At arbejde med pædagogisk idræt, således børnene kan vænne sig til at bevæge kroppen.

Hvad kan vi tilbyde som arbejdsplads:

∙I Ungaavaraq vægter vi, at børnene føler sig trygge, nære, børnene og personalet er lige, børnene er glade, har selvtillid og fællesskab og som kan hjælpe hinanden

∙Vi forventer, at du er med til at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

∙I Ungaavaraq vægter vi, at personalet hjælper hinanden, tage udgangspunkt i personalets kompetencer, personalet er åbne omkring deres opgaver

∙At der skal kunne sætte ord på ting, positiv atmosfære på arbejdspladsen

∙At personale skal udvikles og vi forventer at du er med til at udvikle arbejdspladsen

∙Vi vægter et samarbejde med forældrene

Forventninger til ansøger:

∙Du er uddannet socialmedhjælper.

∙Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt.

∙Er samarbejdsvillig i forhold til kollegaer og forældre.

∙Er omstillingsparat.

∙Du kan planlægge aktiviteter, som hjælper børnenes udvikling.

Om Vuggestuen Ungaavaraq:

Vuggestuen har plads til 48 børn fordelt i 4 grupper. Personalenormeringen er på 15, og er således: Leder, souschef, 3 pædagoger, 4 socialmedhjælpere, 4 medhjælpere og 1 køkkenassistent.

Vuggestuen åbnede, den 1. november 2010.

Vuggestuen har åben mellem 07:00 - 17:00 og er beliggende på Qapiarfiusaaq og har udsigt mod havet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Elisabeth S. Dahl, tlf. +299 36 69 30 eller e-mail: elsd@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen. .

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 280-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 8. april 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS