Socialhjælper til Meeqqat

Fakta

Stillingstype: Socialhjælper

Virksomhed: Meeqqat

Ansøgningsfrist: 5. juli

Kontakt: Peter Johansen, tlf. +299 36 68 51 eller e-mail: pjoh@sermersooq.gl

Meeqqat er en integreret institution som ligger i naturskønne omgivelser ved hav og placeret i bymidten. Meeqqat er normeret til 25 børn. 1 vuggestue med 10 børn,1 børnehave med 15 børn. Meeqqat er af den gamle institution.

Personalenormeringen er på 9. 1 leder, 1souschef, 1 pædagog, 2 barne/socialhjælpere, 2 medhjælpere, 1 køkkendame, 1 rengøringsdame.

Du ved hvor krævende det er, når børn er i en kontant udvikling og når man lytter til barnets signaler. Du ved, at børn kan meget mere end de får lov til og du vil være med til at styrke deres selvværd og selvtillid. Desuden vil du støtte barnets nysgerrighed over for verden. Du har desuden overblikket.

Vi vil forsøge at skabe en hverdag, hvor der er balance mellem genkendelighed baseret på daglig rytme/tidsfornemmelse og uforudsiglighed baseret på børnenes indflydelse på udviklingen af institutionens kultur. Det er vigtigtat vi sammen får opbygget en sund og udviklende institution for alle brugere af Meeqqat derfor bliver arbejdsmiljøet vægtet højt.

Vores værdier i Meeqqat er:

·Den anerkendende pædagogik.

·At bruge naturen som et pædagogisk redskab.

·At lære børnene respekt for forskellighed.

·At skabe trygge omgivelser for børnene, som giver plads til udvikling.

Vi kan tilbyde:

·En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen.

·En aktiv arbejdsplads, hvor vi bruger de flotte omgivelser.

·Stuer med passende opgaver og godt samarbejde med kolleger.

·Mulighed for at deltage i kurser og uddannelse.

·Engagerede forældre og søde børn.

Vi forventer:

·At du har erfaring med at arbejde med børn og voksne.

·At du er initiativrig og kan tage ansvar.

·At du er villig til at indgå i pædagogiske diskussioner om vores arbejde.

·At du er imødekommende og positiv over for børn, personale og forældre.

·At du er stabil.

·Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Peter Johansen, tlf. +299 36 68 51 eller e-mail: pjoh@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 611-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 5. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS