Skolepsykolog til Tasiilami Alivarpi

Fakta

Stillingstype:
Psykolog

Virksomhed:
Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist:
15. april 2024

Kontakt:
Miriam Vang
+299 36 78 01 
miwa@sermersooq.gl 
eller
Morten Boel Nielsen
+299 36 78 02
mbni@sermersooq.gl

Østgrønland er et af de smukkeste steder i verden med en uberørt og mangfoldig arktisk natur. Østgrønland ligger mellem storisen på havet og den enorme indlandsis. Begge dele leverer året rundt de smukkeste scenarier af isbjerge i alle mulige nuancer fra hvid til turkisblå.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfordringen som skolepsykolog i Tasiilaq, Østgrønland.

Kort om Tasiilami Alivarpi

Tasiilami Alivarpi er en byskole med cirka 375 elever. Der er ansat 59 lærere på skolen, fordelt på yngste-, mellem-, ældstetrin og 6. Specialklasser. Tasiilaq er det største bysamfund på Grønlands østkyst med cirka 2100 indbyggere. Vi søger en skolepsykolog, der har lyst til at arbejde på en skole med 59 engagerede, og glade lærere og et lærerværelse med meget god atmosfære.

Vi har gode fysiske rammer for undervisningen. Arbejdsredskaber ifa. Apple-TV som bruges koordineret med iPads findes i alle klasselokaler og i relevante faglokaler. Du forventes at blive fortrolig med skolens daglige arbejdsredskaber i form af IT-området som er let tilgængelige for elever, lærere og dig som skolepsykolog. Skoleintra er skolens daglige arbejdsredskab.

Pedellerne henter hver dag skolemad til alle eleverne, fra byens kantine.

Vi forventer at du:

∙er uddannet psykolog

∙er positiv, engageret og igangsættende,imødekommende, har gode samarbejdsevner, er opsøgende, tillidsvækkende og har en rummelig personlighed

∙vil indgå i et positivt samarbejde med, ledelse, lærere, forældre og andre relevante instanser kan se muligheder frem for begrænsninger, herunder medmenneskelighed

∙er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø, hvor samtaler har god plads

∙som skolepsykolog bliver din primære opgave at koordinere det sociale arbejde på skolen i tæt samarbejde med skoleinspektøren og lærere. Det forventes at du indgår i netværk og samarbejde med Familieforvaltningens socialrådgivere og afdelingen for Sundhed og Forebyggelse og med MISI

∙du er forpligtet til at samarbejde og ikke mindst at være med til at udbygge og forbedre skole- og hjem samarbejdet i samarbejde med skolen, og står for rådgivning af lærere i sager om underretning

∙Skolepsykologen skal i samarbejde med skolens lærere og personale fra Familie-forvaltningen udarbejde handleplaner som omfatter forebyggelse af misbrug og mobning, og indgå i arbejdet omkring skolens kriseberedskab. Ved en krisesituation i en klasse skal skolepsykologen i samarbejde med lærere og familie udarbejde en handlingsplan for klassen, være samtalepartner, og ikke mindst at give vejledning

∙Skolepsykologen nærmeste overordnede er skoleinspektøren

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

Vi kan tilbyde dig:

∙et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

∙en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet, og i en Kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

∙god opbakning som ny skolepsykolog på skolen

∙som skolepsykolog får du gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne meget selvstændigt

∙Supervision med en psykolog i byen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Skoleinspektør Miriam Vang, tlf. +299 36 78 01 eller e-mail: miwa@sermersooq.gl eller viceskoleinspektør Morten Boel Nielsen, +299 36 78 02, mail: mbni@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Tiltrædelsesrejse:

Der ydes ved ansættelsen fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

For begge ansættelsesformer gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 308-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 15. april 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS