Sisimiut – Portørredder søges til fast stilling

Fakta

Stillingstype: Portørredder

Virksomhed: Regionsygehuset Sisimiut

Ansøgningsfrist: 8. juli

Kontakt: Nukanguak M. Heilmann på tlf. (+299) 86 88 67 eller på e-mail: nuol@PEQQIK.GL

På regionsygehuset Sisimiut har vi portørredder stilling ledig til besættelse fra 1. juli 2024 eller efter aftale.

Som portørredder får du en spændende hverdag, som aldrig er ens.

Portørredder opgaver er f.eks. servicering af patienter, som skal til læge, fys og andre relevante afdelinger, hjælpe sengeafdeling med f.eks. forflytninger af patienter, faste vagt funktion, pedelopgaver i huset såsom affaldshåndtering, risiko affald, håndtering af lig og obduktion, ambulancekørsel, hjælpe til med evakuering, hjælpe med dårlige og akutte patienter i skadestuen og mange andre ting.

Portørredderne har også tilkaldevagter hjemmefra i alle ugens dage.

Sisimiut Regionssygehus fungerer som en kombination af lægekonsultation og skadestuen med mulighed for indlæggelse.

Vi er også et uddannelsessted og skal regne med at have elever og praktikanter i hverdagene.

Vi tilbyder:

·Grundig introduktion

·Et varierende og udfordrende arbejde, som stiller store krav til din faglighed og fleksibilitet.

·Mulighed for at arbejde med stor indflydelse på egen arbejdsdag.

·Spændende hverdag med udfordrende opgaver.

·Et godt kollegaskab med god tværfagligt samarbejde.

Vi søger dig, der:

·Du er uddannet portørredder

·Du er omstillingsvillig og kan lide at arbejde med komplekse opgaver.

·Du har nogle års erfaring som portørredder og arbejde selvstændigt.

·Du er stabil i fremmøde

·Du er positivt indstillet og er samarbejdsvillig.

·Behersker både Grønlandsk og dansk men ikke er krav.

·Der har humor og glimt i øjet.

Om os:

·Vi har et godt kollegialt sammenhold. Gode til at modtage nye personale.

·Engagerede og motiverede kolleger i en fin blanding af forskellige kompetenceniveauer.

·Der er aldrig 2 dage ens.

Regionssygehus Sisimiut har ca. 80 ansatte og 21 sengepladser og som fungerer som en kombination af lægepraksis og skadestue med mulighed for indlæggelser. Vi har også en velfungerende primærsektor afdeling.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: 1 juli 2024

Ansøgningsfrist: 8 juli 2024

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende regionssygeplejerske Nukanguak M. Heilmann på tlf. (+299) 86 88 67 eller på e-mail: nuol@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS