Selvstyrets centrale økonomifunktion søger 4-5 AU-elever i Økonomi & Ressource til start i august 2024

FAKTA

Stillingstype
Selvstyrets centrale økonomifunktion søger 4-5 AU-elever i Økonomi & Ressource til start i august 2024

Virksomhed
Grønlands Selvstyre

Ansøgningsfrist
2. april 2024 16:00

Kontakt
Anders Samuelsen
346479

Har du lyst til at arbejde med regnskab på en praktikplads, hvor du får mulighed for at udvikle dig? Så er du måske vores nye elev hos Den Centrale Regnskabsenhed (DcR) i Økonomi- og Personalestyrelsen.

Om afdelingen

I DcR får du mulighed for at rotere mellem vores kontorer: Finans- og Specialbogholderiet, Debitorbogholderiet, Kreditorbogholderiet, Kontoret for Regnskabsudvikling samt Controlling & Budgetopfølgning.

Vi varetager samlet set den centrale regnskabsfunktion i Grønlands Selvstyre med følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af Landskassens årsregnskab
 • Bogføring i Selvstyrets økonomisystem
 • Afstemning af konti samt opfølgning af åbne poster i samarbejde med enhederne
 • Bogføring og afstemning af Selvstyrets lønninger og uddannelsesstøtte m.v. samt indberetning til Skattestyrelsen
 • Modtagelse af fakturaer og fremsendelse af disse til godkendelse hos enhederne
 • Fakturabehandling for Selvstyrets enheder og bogføring af indbetalinger samt debitorpleje
 • Udbetalinger til leverandører, borgere og medarbejdere
 • Vejledning af enhederne i Selvstyrets økonomisystemer

Hos DcR får du en læreplads med mulighed for at tænke nyt, komme med ideer og lære i processen. Du vil få en bred oplæring i flere økonomifunktioner blandt erfarne kollegaer og som en naturlig del af dine praktikophold.

Om dig

Vi forventer, at du er god til tal og motiveret for at få en lærerig praktikperiode.Faglige kvalifikationer:

 • Har en gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse eller relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller er optaget på AU-Økonomi & Ressource
 • Har gode IT-kundskaber
 • Er god til matematik
 • Har gode sproglige færdigheder

Personlige kompetencer:

 • Har en god selvdisciplin og er ansvarsbevidst
 • Er omhyggelig i dit arbejde og formår at overholde tidsfrister
 • Har evnen til at kommunikere på et professionelt og sagligt grundlag
 • Er venlig og imødekommende
 • Kan arbejde både selvstændigt og i teams

Du vil få tilknyttet en praktikansvarlig, som vil være din kontaktperson hos os. Den praktikansvarlige vil hjælpe dig med at udarbejde din praktikplan, give dig faglig sparring og sikre, at du får det bedst mulige udbytte af din praktik.

Om ASA

DcR er med sine ca. 40 medarbejdere en del af Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA), som er en serviceenhed med mange forskellige funktioner. Udover DcR’s funktioner arbejder ASA bl.a. lønudbetaling, overenskomstforhandlinger, strategisk indkøb, tolkning, intern revision m.v. ASA hører under Departementet for Finanser og Skatter. I alt får du i ASA over 100 nye kollegaer.

Alle elever samles på tværs af Selvstyrets departementer og styrelser minimum to gange om året. Du vil her have mulighed for at møde andre elever og tage selvvalgte faglige emner op til diskussion. Grønlands Selvstyres Centraladministration har rammerne for at skabe et godt udviklings- og læringsmiljø, som giver dig en god uddannelse og et stærkt fundament for fremtiden.

Praktiske forhold

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om praktikpladsen, er du velkommen til at kontakte Anders Samuelsen via e-mail aesa@nanoq.gl eller via tlf.: 34 64 79.

Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl.

Om Økonomi- og Personalestyrelsen kan du læse mere på www.asa.gl.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 02. april 2024.Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15 og 16.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på 

http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS