Råstofstyrelsen søger teknisk og administrativt profil

Fakta

Stillingstype: Råstofstyrelsen søger teknisk og administrativt profil

Virksomhed: Råstofstyrelsen

Ansøgningsfrist: 5. juli

Kontakt: Kim Zinck Jørgensen på tlf. (+299) 346848 eller e-mail kizi@nanoq.gl. 

Er du klar på en udfordring på et område i rivende udvikling? Så søger vi en ny kollega til Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik & Tilsyn.

Råstofstyrelsen har kontor i Nuuk med 8 medarbejdere fordelt på 2 afdelinger: Afdelingen for Teknik & Tilsyn samt Licensafdelingen. Råstofstyrelsen er en underliggende myndighed til Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling.

Råstofstyrelsen administrerer de ca. 140 tilladelser råstoftilladelser i hele landet. Vores portefølje består af bl.a. småskalatilladelser, stenbrud, sandsugning, efterforsknings- og minetilladelser.

Kompetenceprofil

Arbejdet i styrelsen er en kombination af tværgående udviklingsopgaver og driftsopgaver af rutinemæssig karakter. Opgaverne varetages i samarbejde med andre myndigheder, hvilket kræver kollegaer, der er dygtige til samarbejde og projektstyre på tværs af traditionelle faggrænser inden for offentlig forvaltning, geologi, teknik og miljø. Din dagligdag vil også foregå i tæt dialog med råstofselskaber og tekniske rådgivere. Du vil opleve at skulle navigere i et krydsfelt af modsatrettede interesser i en lille styrelse med en bred portefølje. Arbejdsopgaverne har ofte bredt fagligt omfang, hvor gode samarbejdsevner samt en struktureret tilgang til problemløsning er vigtige personlige egenskaber.

Styrelsen består af medarbejdere med vidt forskellige baggrunde, fx geologi, statskundskab, politibetjent, filologi og jura – og vi ser fordele i at være forskellige. Derfor behøver en ny kollega ikke at ligne os selv - tværtimod ser vi gerne, at vores nye kollega kan byde ind med nye vinkler og kompetencer.

Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle forhold end de vante. Vores hverdag består af en bred kontaktflade i ind- og udland. Det er af afgørende betydning, at du kan begå dig ubesværet på engelsk i tale og skrift.

Hverdagen i begge afdelinger kræver flair for gængse IT-værktøjer, herunder især Microsoft Office og Microsoft Teams. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i enten journalsystemer eller andre vidensdelingsdatabaser.

Vi arbejder i en politisk styret organisation, og derfor vil det være en afgørende kvalifikation, at du trives med at udmønte politiske beslutninger, neutralt og upartisk. Det er en fordel, hvis du har erfaring med offentlige forvaltningsopgaver, herunder konkret sagsbehandling.

Afdeling for Teknik & Tilsyn

Grundet stigende aktivitet er vi på udkig efter en 5. person til afdelingen. Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund med erfaring inden for f.eks. minebranchen, bygge- & anlægsområdet, sikkerhed & arbejdsmiljø, naturvidenskab eller offentlig forvaltning. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være sagsbehandling af forskelligartede aktiviteter under råstofområdet, samt tilsyn med udstedte godkendelser. Du vil således være med til at sikre, at efterforskning og udnyttelse af vores råstoffer foregår forsvarligt med hensyn til sikkerhed og sundhed, samt beredskab og teknik. Stillingen vil indebære nogen møde- og rejseaktivitet i forbindelse med tilsynsarbejdet.

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende i sig selv, men vi ser gerne at du enten har en uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig baggrund inden for offentlig forvaltning. Det er en fordel, hvis du har kendskab til råstofområdet eller licensadministration. Gode skriftlige evner vil være et værktøj, som du får brug for hver dag.

Løn- og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse snarest. Vi venter dog gerne på den rette kandidat.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen. Råstofbranchen er sæsonpræget, og der kan forventes et skriftende arbejdspres i højsæsonen.

For ansøgere med de rette kvalifikationer vil der kunne indstilles til et special- eller chefkonsulenttillæg.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Kim Zinck Jørgensen, Afdelingschef i Afdeling for Teknik & Tilsyn, på tlf. (+299) 346848 eller e-mail kizi@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl. Du kan finde information om råstofområdet i Grønland på vores hjemmeside www.govmin.gl

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 05.07.2024 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Powered by Labrador CMS