Radiochef til KNR

Fakta

Stillingstype: Radiochef

Virksomhed: KNR

Ansøgningsfrist: 29. maj 2024

Kontakt: Direktør Annga Lynge på tlf. 36 15 00 eller pr. mail: aly@knr.gl, eller HR Chef René Andersen på tlf. 36 15 36 eller pr. mail ran@knr.gl.

Radiochefen er ansvarlig for den daglige ledelse og udvikling i radioafdelingen og er en del af ledergruppen i KNR.

Radio-chefen bliver ansvarlig for de i strategiplanen formulerede målsætninger og har det overordnede redaktionelle og produktionelle ansvar for Radioafdelingens output på diverse platforme. Radiochefen skal desuden sikre KNRs produktioner er alsidige og uafhængige af bestemte interesseorganisationers interesser samt skal være etisk forsvarlige.

Medieverdenen er overalt i en rivende udvikling. Konkurrencen er hård og teknologien ændrer sig konstant, hvilket kræver forandringer og håndtering af de omskiftelige betingelser, og derfor søger KNR søger en Radiochef der kan

  • Udvikle og højne Radio-afdelingens output
  • At skabe stærke og moderne redaktioner på et højt fagligt og innovativt niveau
  • At sikre Radio-afdelingen som en velfungerende arbejdsplads med klare mål og krav
  • At sikre en høj grad af trivsel og motivation blandt medarbejderne

Kvalifikationer:

relevant uddannelse med erfaring i ledelse og strategisk indblikbred erfaring med både journalistik og moderne medieproduktion på alle platformegode samarbejdsevner, kommunikative kompetencer og kan sikre høj grad af trivsel og motivation blandt medarbejderebeherske det Grønlandske sprog på et højt niveau i skrift og tale, og skal kunne begå sig på dansk og engelsk.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 59.906 og årligt Kr. 718.872. 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Kontakt og yderligere oplysninger

Hvis du har brug for flere oplysninger kan du ringe til Direktør Annga Lynge på tlf. 36 15 00 eller pr. mail: aly@knr.gl, eller HR Chef René Andersen på tlf. 36 15 36 eller pr. mail ran@knr.gl.

Ansøgningsfrist: 29. maj 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS