Psykolog til Børnehuset i MI Tasiilaq

Fakta

Stillingstype: Psykolog 

Virksomhed: Børnehuset i MI Tasiilaq

Ansøgningsfrist: 9. juli

Kontakt: Gerda Fleischer, tlf. +299 36 72 29 eller e-mail: gfle@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltning for Børn og Familie i Tasiilaq/Børnehuset

Psykolog til Børnehuset i MI Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret psykolog til Børnehuset i MI Tasiilaq med tiltrædelse 01.08.2024 eller snarest derefter.

Børnehuset i Tasiilaq er oprettet i samarbejde med børnehusprojektet i socialstyrelsen, projektperioden udløber ultimo 2024, men skal fortsætte under Forvaltning for Børn og Familier frem ad rettet. I Børnehuset vægtes tværfagligsamarbejde med politiet og sundhedsvæsenet i arbejdet med børn der har været udsat for vold og/ eller overgreb, og deres forældre/plejefamilier. Henviste børn skal tilbydes undersøgelsesforløb for at afklare rette indsatser angående det børnene har været udsat for.Afdelingen består p.t. af 8 medarbejdere, 1 behandlingsleder, 1 psykolog, 1 børnehuskoordinator samt 5 familievejledere – hvoraf 1 er tilknyttet krisecenteret i Tasiilaq.

Forvaltningen for Børn og Familier – MI Tasiilaq – består af myndighedsafdelingen med sagsbehandlere og deres afdelingsleder, og indsatsområdet med Børn og Familiecenter – hvor børnehuset er, Tidlig indsats med 4 medarbejdere, ungerådgivere med 4 medarbejdere samt plejefamilieteam med 3 medarbejdere. MI Tasiilaq er p.t. i gang med omorganisering primært i indsatsområdet.Stillingen der er en fuldtidsstilling og har reference til fagchef i MI Tasiilaq indtil omorganisering er fuldført, efter dette vil stillingen have reference til afdelingsleder i indsatsområdet.

Stillingens indhold:

Vi søger en – gerne erfaren –psykolog til at indgå i det daglige arbejde i Børnehuset og varetage en række opgaver herunder:

∙ Undersøgelses og behandlingsopgaver af visitere til Børnehuset

∙ Medvirke til tilrettelæggelse og gennemførelse af samlet indsats i hjemgivelsessager af anbragte børn

∙ Supervision af andre personale under MI Tasiilaq

∙ Deltage i udviklingsopgaver indenfor Børnehuset

∙ Undervisningsopgaver indenfor MI Tasiilaq

∙ Deltage i det psykosociale kriseberedskab i Tasiilaq

∙ Ad hoc opgaver efter aftale med nærmeste leder.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med MI Tasiilaq´s øvrige medarbejdere samt andre tværfaglige samarbejdspartnere, såsom politiet og sundhedsvæsenet.

Forventninger til ansøgere:

∙ Psykolog uddannet

∙ Erfaring med at arbejde med børn

∙ Erfaring med at arbejde med kriseramte

Vi lægger desuden vægt på:

∙ Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

∙ Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

∙ Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt∙ Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

∙ Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

∙ Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

∙ Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

∙ Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning∙

∙ Er god til at samarbejde bredt

Vi tilbyder:

·Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.

·Gode og engagerede kollegaer i hele forvaltningen

·Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

·Vi vægter at psykologen får supervisioner efter behov.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef Gerda Fleischer, tlf. +299 36 72 29 eller e-mail: gfle@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 618-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 9. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS